Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa
YDS soru ve cevap kağıtları erişime açıldı
SGK sınav soruları önerge oldu
Mahkemeden son yapılan SBS'ye iptal
Diyanet'in alımında minimum puanlar
Anket
Memurlar.net'in yeni üst manşet yapısını nasıl buldunuz?


Memurlar.Net

Arama


10 Haz 2012
3 ay kurucu okul müdürlüğü yapanlar müdür olarak atanabilir mi?
10 Kas 2011
Sınav sonuçlarına göre rotasyona uğrayan yönetici eski görev yerine tekrar atanabilir mi?
15 Eki 2006
Memur üç üst dereceye atanabilir mi?
07 Şub 2004
Üniversitelerde Fakülte Sekreteri Olarak Atanabilmenin Şartları?
16 Ağu 2003
AB Uzman Yardımcılığı Kadrosu Arasındaki Geçişler
21 Haz 2003
Ebe Kadrosundan Hemşireliğe Geçiş
15 Kas 2003
Torba Kadro Nedir ve VHKİ Ne Kadar Yararlanabilir?
02 Oca 2013
Tarım Bakanlığı personeli öğrenim durumundan dolayı tayin isteyebilir mi?
12 Eki 2006
Bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışan kişi, öğretmenlik atamalarına nasıl başvurabilir?
05 Eki 2006
Yüksek lisans mezuniyetine göre atama yapılabilir mi?
03 Şub 2006
Öğretim görevlisi olmak için yüksek lisans yapmak şart mıdır?
10 Oca 2004
Hizmetli Olup, Mutemet Olarak Görevlendirilen Personelin Durumu
29 Kas 2003
KPSS İle Bir Kadroya Yerleşen Aday Yeniden Yerleştirmelere Katılabilir mi?
22 Ağu 2003
Danıştay'ın Yürütmeyi Durdurma Kararı Ve Görevde Yükselme
22 Ağu 2003
Görevde yükselme ve vekaleten atama
09 Ağu 2003
Geçici işçiler sınavsız olarak memurluğa atanabilir mi?
18 Tem 2003
Görevde yükselme sorunları
18 Tem 2003
Aday Memurken İstifa Edenlerin Memuriyete Geri Dönüşü
28 Haz 2003
İşçilerin memur kadrolarına atanabilme durumu
28 Haz 2003
Fizyoterapist unvanına yapılacak atamalar ve tazminatları
20 Haz 2003
Boş Şube Müdürlüğü Kadrosuna Atanabilir miyim?
16 Haz 2007
Öğretim görevlisi olan emeklinin ders ücretinden kesinti yapılabilir mi?
27 Oca 2010
Belediyede 3 ay başkan yardımcısı olan şube müdürü olabilir mi?
11 Eki 2007
Başka bir fakülteye görevlendirilen akademisyenin bölüm başkanlığı görevi düşer mi?
02 Ağu 2013
Adalet Bakanlığında koruma güvenlik görevlisi sınavsız memur atanabilir.
12 Kas 2012
2003'te 2 yıllık yüksek okul mezunu memur, ilçe il özel idare müdürlüğün​e atanabilir mi?
06 Oca 2011
5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli müdür çalıştırılamayacağı
05 Tem 2005
33/a'lı Personelin Kamu Kurumlarına Nakli
07 Nis 2005
Bir polis, mecburi hizmeti bitmeden başka bir kamu kurumuna naklen geçilebilir mi?
11 Mar 2014
Kaloriferci mühendis kadrosuna vekaleten atanabilir mi?
16 May 2013
Açıktan vekil atanan mühendis kazanç getirici faaliyette bulunabilir mi?
03 Şub 2008
Bir memur, birden fazla göreve, ücretli vekalet edebilir mi?
22 Kas 2006
POMEM sonrası polis olan kişi, sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilir mi?
10 Eyl 2005
Vekil memurlar, asaleten başka bir kuruma atandığında muvafakat alır mı?
06 Nis 2005
Tedviren görevlendirilenlere zam ve tazminat farkı verilir mi?
27 Ağu 2013
Torba kanun ile kadroya geçenlere 5 yıllık nakil sınırlaması nasıl uygulanmalı?
01 Ara 2010
Üniversitedeki memur, uzman unvanlı kadroya nasıl atanır?
19 Nis 2013
İl özel idaresi memuru vali oluru ile mühendis vekaleten görevlendirilebilir mi?
30 Eki 2012
Araştırmacı ve müşavir olarak atananların fark tazminatı ücretindeki ayrıntı
16 Eyl 2008
Hangi durumlarda vekil memurun görevine son verilebilir?
19 Oca 2014
Memuriyetten çıkarma cezası alan KPSS ile memur olabilir mi?
10 Eki 2013
Ahıska Türkü sözleşmeli olarak istihdam edilebilir mi?
04 Tem 2011
Emekli uzman tabibin Üniversite​de 4/B sözleşmeli istihdamı
14 Kas 2005
657'nin 36'ncı maddesi öğretim elemanları hakkında uygulanır mı?
10 Ağu 2005
Belediye'deki memur DHMİ'ye geçebilir mi?
03 Şub 2011
9/2'deki memur, 5. dereceli teknisyen unvanı için açılan unvan değişikliği sınavına başvurabilir mi?
20 Mar 2008
Verilen vekalet görevini kabul etmemek hakkı olabilir mi?
04 Eyl 2007
Vekil ebe ve hemşireler döner sermaye alır mı?
08 Şub 2007
Müdürün yokluğunda vekâlet etme görevi yüksek dereceli olan memura mı aittir?
18 Nis 2014
Memuriyeti olmayan lisans mezunu belediye başkan yardımcısı atanabilir mi?
02 Ara 2010
Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Eşim polis... Eş durumu ataması olur mu?
27 Şub 2008
Bir Türk üniversitesinde okuyan Kosava'lı KPSS'ye girebilir mi?
12 Nis 2005
Özürlüler de görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine tabi midir?
06 Mar 2014
Özelleştirmeden beleddiyeye nakil olan SDS tazminatı alır mı?
27 Haz 2013
Farklı bakanlıkta sınav ile elde edilen tekniker unvanına yeniden nasıl atanılır?
23 Eyl 2010
KİT'te çalışmaktayken istifa eden doktor, Sağlık Bakanlığındaki doktor kadrosuna atanabilir mi?
28 Mar 2006
İki yıllık ön lisans mezunları da 'torba kadro' uygulamasından yararlanabilir mi?
24 Şub 2014
Sendika yöneticiliğinde aylıksız izinde geçen süre torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
29 Ağu 2013
Fiili hizmet zammı torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
15 Nis 2013
Aylıksız izinli memur 4/B sözleşmeli çalışabilir mi?
08 Oca 2007
Yüksekokulda iki adet doçent unvanında öğretim üyesi var iken bir Yardımcı doçent müdür olabilir mi?
01 Eyl 2013
Vekil memurlukta geçen süreler, emeklilikte değerlendirilir mi?
17 Oca 2012
1,5 yıllık hizmetim var. Bir yüksekokul sekreterliğini yürütmek üzere görevlendirildim. Ek ücret alabilir miyim?
10 Eyl 2007
Memur teknisyen kadrosuna vekaleten atanabilir mi? Atanırsa zam ve tazminat alır mı?
17 Nis 2014
Tarım kredi kooperatifi çalışanı hangi kuruma naklen atanabilir?
08 Nis 2014
VHKİ sınavsız programcı veya çözümleyici atanabilir mi?
07 Nis 2014
Ehiyetine el konulan şoför hizmetli kadrosuna atanabilir mi?
06 Nis 2014
2014 seçimine aday olmayan belediye başkanı sözleşmeli olarak yeniden atanabilir mi?
13 Mar 2014
Engelli hizmetli yeni EKPSS ile memur atanabilir mi?
06 Şub 2014
Düz uzman belediyenin uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?
22 Kas 2013
İstifa etmiş araştırma görevlisi kaç yaşına kadar mühendis olarak atanabilir?
21 Kas 2013
Kaldırılan il özel idarelerindeki müdürler araştırmacı atanabilir mi?
16 Ağu 2013
Araştırma görevlisi istifa sonrası yeniden atanabilir mi?
23 Tem 2013
Memur olarak atanıp göreve başlamayan o yıl KPSS A grubuna atanabilir mi?
08 Tem 2013
Öğretmenler, kurumların hangi kadrolarına naklen atanabilir?
20 Haz 2013
Disiplinsizlik sebebiyle 4/B sözleşmesi fesih edilen memur olarak atanabilir mi?
04 Haz 2013
DHMİ müdür kadrosuna 8 yıl ile atanabilir miyim?
07 May 2013
Müktesebimde değerlendirilen 11 yıl ile daire başkanı olarak atanabilir miyim?
14 Nis 2013
Memur kazanılmış hak aylık derecesinin altında bir kadroya atanabilir mi?
10 Nis 2013
THS kaptanlıktan başka kurumun GİH diğer bir kadrosuna naklen atanabilir miyim?
11 Şub 2013
Memuriyet hizmeti olmayanlar kamu denetçiliği kurumuna atanabilir mi?
06 Şub 2013
Kamu denetçiliğ​i kurumuna kimler uzman olarak atanabilir?
27 Oca 2013
Üniversite​deki hemşire, memur kadrosuna sınavsız olarak atanabilir mi?
14 Oca 2013
Mali Hizmet Uzman Yardımcıları, naklen atanabilir mi?
30 Ağu 2012
Belediyelerdeki muhasebeci kadrosuna kimler atanabilir?
11 Şub 2011
POMEM ile polis memuru atanan kişi, kurum içindeki GİH memur kadrosuna atanabilir mi?
01 Şub 2011
İhraç edilen muvazzaf subay-astsubay, memur olarak atanabilir mi?
05 Ağu 2010
Üniversite hastanesinde çalışan, eş durumundan başka bir ile atanabilir mi?
31 Mar 2009
4/B'li, belediye başkan yardımcılığına atanabilir mi?
24 Mar 2009
Malulen emekli olan, yeniden kamuda bir göreve atanabilir mi?
29 Oca 2009
Teknisyen, sınavsız olarak, memur kadrosuna atanabilir mi?
26 Kas 2008
İçişleri Bakanlığındaki şoför, sınavsız olarak VHKİ kadrosuna atanabilir mi?
10 Eyl 2008
Şef, sınavsız olarak tekniker kadrosuna atanabilir mi?
24 Nis 2008
Bir pratisyen tabip, 25 yataklı başka bir hastanedeki baştabipliğe atanabilir mi?
04 Şub 2008
Eskinin fen memuru, yeninin GİH memuru, tekniker kadrosuna atanabilir mi?
23 Ağu 2007
Sivil Savunma uzmanı müdür olarak atanabilir mi?
02 Nis 2007
Unvan sınavı ile unvanı değişen memur eski unvanına tekrardan atanabilir mi?
16 Mar 2007
Başhemşirelik kadrolarına kimler atanabilir?
12 Mar 2007
Pratisyen hekim hangi hallerde başhekim olarak atanabilir?
15 Şub 2007
İstifa sonrası dönüş yoluyla atanmak isteyen doktor, eşinin bulunduğu il'e atanabilir mi?
Arama sonucunda 100 adet soru bulundu.
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.