Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Yurt dışına gidiş için nereden izin alınır? Bu izni kullanırken 2 günlük yol süresi verilir mi?

01/08/2007 10:49:00
Yazdır

Soru

Eylül ayında yurt dışına çıkma gibi bir planımız var, eğer para denkleştirebilirsek. Bunun için çalıştığımız kurumun bağlı olduğu bakanlıktan izin almak gerekiyormuş duyduğuma göre. Araştırdım, emin olamadım. O yüzden size danışmak gereğini duydum. Ayrıca yurt dışı için 5 gün izin alacağım, +2 gün iznin bir gününü istesem, bunu verebilirler mi?

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek 20 maddesinde "Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler.
" hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun diğer hükümleri uyarınca devlet memuruna verilen izinleri anılan kanunun ek 20 nci maddesi hükmü uyarınca yetkili amirin izniyle yurt dışında geçirmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Yurt dışında geçirilecek yıllık izinlerin hangi makamdan alınacağına ilişkin bir genel düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak kurumsal mevzuatta yani iç genelgelerde konuya ilişkin düzenlemeler bulunabilir. Uygulamanın bu düzenlemeler çerçevesinde yapılması gereklidir.

Yıllık izin kullanan devlet memurlarına yol izni verilmesi hakkında daha önce yayımlanmış olan ayrıntılı yazı için bakınız.
Yol izni nedir? Uygulaması var mıdır?

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
1- 657 sayılı Kanununa tabii izninizi ek madde 20 nci maddesi hükmü uyarınca izin almak suretiyle yurt dışına çıkılması mümkündür.
2- Yurt dışında kullanılacak yıllık izinler için kurumsal mevzuatınızda (Bakandan izin alınması gerektiğinden bahsedilmektedir.) kimden izin alınması gerekiyor ise belirtilen makamdan izin alınmalıdır.
3- Yıllık izninizi yurt dışında kullanıyor olmanız sebebiyle izninize yol süresi ilave edilmesi 657 sayılı Kanunun 102 maddesindeki düzenlemenin lafzına ve amacına uygun olacağı değerlendirmektedir.

Bu soru 37,312 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
22.12.2014GAP personeli nakil olabilir mi?
22.12.2014Adayken istifa eden şoför yeniden nasıl atanır?
21.12.2014TOBB personeline sicil uygulaması bitti mi?
18.12.2014Lojman sıralamasında işçilik süreleri için puan verilirmi?
17.12.2014Sosyal hizmetler mezunu kaç yaşına kadar memur olur?
16.12.2014Deneme süresinde unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?
15.12.2014Üniversitede şöför memur kadrosuna atanabilir mi?
11.12.2014TARGEL personeline iş güvenliği uzmanlığı görevi verilebilir mi?
10.12.2014Lojmana tahsis sırası nasıl belirlenmektedir?
09.12.2014Memuriyetten, 399 KHK'ya geçen, yeniden nasıl memur olur?
08.12.2014Memur, çocuklarını işyerine devamlı getirebilir mi?
04.12.2014Vekil öğretmenlik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
03.12.2014PTT personeli hangi halde daha fazla ikramiye alır?
03.12.2014Uzman erbaş sigortalı çalışmaya başlarsa, yıpranma süreleri...
03.12.2014Teknik lise diploması memurun aylığını değiştirmez mi?
02.12.2014Refakat izninde memur yurt dışına çıkabilir mi?
01.12.201440 Yıllık becayiş değişmeli
01.12.2014399 sözleşmeli personel gece işe çağrılabilir mi?
29.11.20142008'den sonra memur olanlar, emekli ikramiyesi alacak mı?
28.11.2014Zabıta müdürü kadrosuna sınavsız atanılabilir mi?
27.11.2014Kazai rüşt kararı ile bütün kadrolar tercih edilebilir mi?
26.11.20149 yıl hizmetim var. Yüksekokul sekreteri olabilir miyim?
25.11.2014Hem ek ders ücreti hem de yevmiye alabilir miyim?
25.11.2014%49 hissesi halka arz edilen KİT personelinin durumu
24.11.2014Sözleşmeli becayiş yapabilir mi?
21.11.2014İşçilik süreleri, emekli ikramiye ve maaşında dikkate alınır mı?
20.11.20141993'te Polis okuluna giren, ne zaman emekli olur?
20.11.2014Özeldeki hizmet, izinde değerlendirilir mi?
20.11.2014Emekli aylığı maaş unsurları
20.11.20148 Eylül 1999'dan önce memur olanlar nasıl emekli olur?
18.11.2014VHKİ programcı kadrosuna atanabilir mi?
17.11.2014Ücretli öğretmelik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
14.11.2014Teknikere dosya dağıtma işi verilebilir mi?
14.11.2014İki farklı bakanlıktaki mühendis karşılıklı yer değiştirebilir mi?
13.11.2014SGK'na borcu olanın TSE'ne atanmasına engel var mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.11.2014Engelli memurun örnek intibakı
11.11.2014Kamu işçisi görevde yükselme sınavına girebilir mi?
11.11.2014Hasta memur yerine birisini bulmak zorunda mı?
10.11.20142014 KPSS den sonra 2015 KPSS giren kişinin önceki sınavı geçerli mi?