Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

1994 yılında işe başlayan polis memuru ne zaman emekli olur?

09/05/2008 02:12:00
Yazdır

Soru

hepinize öncelikle hayırlı işler... 10.09.1994 işe başlamalı erkek polis memuruyum. bu tarihten önce 15 ay askerligim ve 12 ay bagkur prim ödemişligim var, hepsini borçlandım ve ödedim ben ne zaman emekli olabilirim .saygılarımla

Cevap

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 23/05/2002 tarihli ve 4759 sayılı Kanunla değişik Geçici 205 inci maddesi (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.);

?Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
..
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.? hükmünü amirdir.

Bu hükme göre, fiili hizmet süresi zammına müstehak olanların tabi olduğu yaşın hesabında kadın iştirakçi ise 20 erkek iştirakçi ise 25 fiili hizmet yıllarını doldurdukları tarihe kadar müstehak olacakları fiili hizmet süresi zamları toplamı, tabi olacakları yaşın tespitinde dikkate alınan 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı olan 14/06/2002 tarihine kadarki hizmette dikkate alınmakta ve bu tarih itibariyle toplam hizmet süresine ilave edilmek suretiyle tabi olunan yaşın tespiti gerekmekte, ayrıca emekli olacağınız tarihe kadar geçen süre içerisinde müstehak olduğunuz fiili hizmet süresi zamları toplamının da tabi olduğunuz yaştan tamamının düşülmesi gerekmektedir.

Buna göre; 10/09/1994 tarihinde göreve başlamanız, ayrıca 1 yıl 3 ay askerlik borçlanması ve 12 ay Bağ-Kur? a tabi hizmet süreleriniz dikkate alındığında;

Hizmet sürenizin başlangıcı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 15/09/1994 olmaktadır. 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (14/06/2002 tarihine kadar olan hizmet süreniz) hizmet süreniz 7 yıl 9 ay Emekli Sandığı, 12 ay Bağ-Kur ve 1 yıl 3 ay askerlik borçlanmanız, ayrıca 25 fiili hizmet yılınızı tamamlayacağınız süreye kadar toplam 4 yıl 9 ay fiili hizmet süresi zammınız olmak üzere toplam hizmet süreniz 14 yıl 9 ay olmaktadır. Bu hizmet sürenize göre de ?emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını? grubuna girmektesiniz. Ayrıca 50 yaşının dolum tarihinden emekli olacağınız tarihe kadar müstehak olacağınız toplam fiili hizmet süresi zamlarınız toplamı da bu yaştan ayrıca düşülmek suretiyle emekli olacağınız kesin tarih bulunacaktır.

Bu soru 19,274 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
30.01.2015Memuriyet öncesi haciz için disiplin cezası verilir mi?
29.01.20151969 doğumlu röntgen teknisyeni ne zaman emekli olur?
29.01.2015Akademik personelde istifa sınırlaması var mı?
28.01.2015Bir kademeden faydalanmak için hazırlık sınıfı nerede okunmalı?
27.01.2015KOSGEB'te uzman olacak kişi ne kadar maaş alır?
27.01.2015Engelli memurun haftalık çalışma süresi kısaltılabilir mi?
27.01.20155434'lü memur, 5510'luya göre neden daha düşük maaş alır?
26.01.2015Nakilde muvafakatın bir geçerlilik süresi var mı?
25.01.20151994 yılında polis olan, ne zaman emekli olur?
24.01.20152009 girişli astsubay, kalp rahatsızlığından adi malul olabilir mi?
23.01.2015VHKİ'nin ücretli öğretmenlik ve sözleşmeli süreleri değerlendirilir mi?
23.01.20155393'lü sözleşmeli LPG istasyonunda müdür olabilir mi?
22.01.20151989 girişli öğretmen ne zaman emekli olur?
22.01.20152012'den önce patlayıcı madde nedeniyle malul olanlar
21.01.2015Mezun olmadan unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?
20.01.2015Babam 4 yaş küçük yazılmış, yaşı düzeltirsek emekli olabilir mi?
20.01.2015Programa alınma tarihinden sonra aranan personelin nakli mümkün mü?
19.01.2015Ne kadar gelir için mal beyanı verilmelidir?
19.01.2015Memurlarda şartları taşıyanlar İMD kadrosuna atanabilir mi?
14.01.2015KYK 4/B sözleşmelinin mecburi hizmeti var mı?
13.01.2015Halk Bankası çalışanı milletvekilliği için istifa etmeli mi?
13.01.2015Belediyede şef sınavsız uzman olabilir mi?
12.01.2015İMD'lerin maaşı şube müdürünü geçti mi?
12.01.2015Kültür'de, sözleşmelinin maaşı neden düştü?
12.01.2015Kulanılmayan süt izni ücreti alınabilir mi?
09.01.2015Söz. yurt yönetim memuru, 1 yıldan önce sözleşmeli arkeolog olabilir mi?
08.01.2015Gümrük'te, doğum öncesi mazeret izni alanın maaşı düşer mi?
08.01.20151. dereceye düşen mühendisin maaşı neden düşer?
08.01.2015Sendikadan istifa edince aidat ne zaman sonlandırılır?
07.01.2015Belediye biriminin kapatılması nakil yasağını kaldırır mı?
07.01.2015VHKİ kadrosuzluktan 1 defa mı derece yükselinebilir?
06.01.2015Atılan, istisnai memur olarak atanabilir mi?
06.01.2015Şehit yakını sınavsız unvan değiştirebilir mi?
05.01.2015Halkbankasında çalışan eşin yanına nakil mümkün mü?
05.01.2015Engelli kadrosu arkadaşa devir edilir mi?
03.01.2015Sınavsız ekonomist kadrosuna atanılır mı?
02.01.2015Aday memur müdür kadrosuna vekaleten atanır mı?
31.12.2014Unvan ve kurum değiştiren sözleşmelinin iş sonu tazminatı ne olur?
30.12.2014Aynı kişi için tekrar refakat izni kullanılabilir mi?
29.12.2014Başka bir ilçeye görevlendirilen şube müdürü, gündelik alır mı?
ANKET
Sizce öğretmenlik branşları için kontenjan belirlenirken, herhangi bir kıstas gözetilmiş midir?