Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

İstatistikçi, memuriyetten önceki hizmetlerini hangi koşulda saydırabilir?

08/10/2008 21:51:00
Yazdır

Soru

Ben, 02.10.2007 tarihinden itibaren teknik hizmetler sınıfı istatistikçi olarak Maliye Bakanlığında çalışmaktayım. Bundan önceki hizmetimde geçen 3,5 yılı (SSK) emekliğime esas olarak saydırdım. Şu anda maaşım 8/2sine göre, emekliliğim 7/3üne göre hesaplanıyor. Ancak; http://www.memurlar.net/haber/11058/ adresindeki konudan anladığım kadarıyla, SSKlı olarak geçen hizmetimin maaşım hesaplanırken de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bizim buradaki personel bölümü ile görüştüm. Konuyu araştıracaklarını söylediler ama ben bir sonuca ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda benim, bize daima en doğru bilgiyi veren Memurlar.net'ten ricam;
Bu düşüncemin doğru olup olmadığının teyidi, benimle aynı durumda birinin size daha önce ulaşıp ulaşmadığı, konunun çözümü için bir dilekçe örneğinden
İbarettir.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinde hizmet sınıfları belirlendikten sonra ortak hükümler bölümünde hizmet sınıfları ve eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselinebilecek dereceler belirlenmiştir. Anılan bölümün bentlerinde ise eğitim durumu hizmet sınıfları itibariyle ilave edilecek derece ve kademelere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Anılan 36 ncı maddenin ortak hükümler bölümünün (C) bendinin 1inci fıkrasında " Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Mesleklerini resmi veya özel kurumlarda icra edenlerin hizmetleri değerlendirilebilmesi için;
1-Mesleğini yurt içinde veya yurt dışında icra ettiğini belgelendirmesi,
2-Bu süreyi sosyal güvenlik kurumuna prim ödendiğini belgelemek gerekmektedir.

diğer taraftan, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde Teknik Hizmetler Sınıfında "İstatistikçi" unvanlı kadro bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
Maliye Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında "İstatistikçi " unvanlı kadroda görev yapıyor olmanız sebebiyle, memuriyet öncesi hizmetinizin de istatistikçi olarak görev yaptığınızı bonservis veya kurumdan alınacak bir yazı ile bilgilendirmeniz, bu süreye ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumuna prim ödendiğini belgelendirmek suretiyle 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu soru 6,821 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
06.03.2015Memur belediyeye nasıl geçici görevlendirilir?
05.03.2015Memur SGK ilişkisi kesilmeden sözleşmeli başlatılabilir mi?
04.03.2015TSH sivil memur vekaleten atanma müracaatı yapabilir mi?
03.03.20157den 3 üncü dereceye atanan aylığını nereden alır?
03.03.2015Kazanılmış hak aylığı, 7/9 olabilir mi?
02.03.20152008'den önce 1 ay sigortalıyım. GSS primini kim karşılar?
02.03.2015Mühendislik mezunu teknikerin ek ödemesi nereden ödenir?
02.03.2015Yıllık izinli memur babalık izni kullanbilir mi?
25.02.2015Refakat izninde iken kurumlar arası geçici görevlendirme olur mu?
24.02.2015Eğitim bilimleri mezunları biyolog, kimyager, ...kadrolarına atanabilir mi?
24.02.2015KPSS ile KİT'e sözleşmeli atanan izin kullanabilir mi?
23.02.2015Adalet Bakanlığında şoför sınavsız zabıt katibi atanabilir mi?
21.02.2015Hiç oturmayanlar dururken önce oturanlara lojman tahsis edilir mi?
20.02.2015Asteğmenlik süresi ne zaman değerlendirilmelidir?
19.02.2015KPSS puanlarımız, virgülden sonrası ile de aynı... Ne olur?
19.02.2015Polis Akademisi sürelerinin borçlanılması memura ne kazandırır?
18.02.2015GİH memur fen bilimleri lisansiyeri olarak nasıl atanır?
17.02.2015Vakıf üniversitesinden MEB'e öğretmen atatanın hakları
17.02.2015Kamu işçisi köşe yazarlığı yapabilir mi?
16.02.2015Aylıktan biriken kaç TL için ek mal beyanı verilmeli?
13.02.201515/09/2010'de memur olan ilave kademeyi ne zaman alır?
11.02.2015Kamu işçiliğinin yıllık izinde değerlendirilme şartları
10.02.2015Emekli memur, yeniden memur olursa 2 aylık alabilir mi?
10.02.2015İşçi emeklisi, yardımcı doçent olursa, emeklilik hakları nasıl olur?
10.02.2015Çocuğu ameliyat olan öğretmene verilebilecek izinler
09.02.2015öğretmenlikten şef olan kişinin maaşı düşer mi?
07.02.2015Askerliği 1 gün borçlanmanın polise yararı olur mu?
06.02.2015Lise müdür yardımcısı ne zaman emekli olur?
05.02.2015Müşavir yapılan yönetici mal bildiriminde bulunmak zorunda mı?
04.02.2015Memur, yedek subaylık süresi ile ne zaman emekli olur?
04.02.20156360 nakledilen personelin fark tazminatına SDT dahil edilir mi?
03.02.2015Kazai Rüşt Kararı alıp memur olanların emeklilik yaşı
03.02.2015GİH memurun kamudaki işçiliğinin değerlendirilmesi
02.02.2015Astsubayın itibari hizmet süresi emeklilik maaşını etkiler mi?
02.02.2015Öğretmen şeflik sınavına girebilir mi?
02.02.2015Birden fazla okul bitiren memurun intibakı
01.02.20154 yıl polislik yapıp memurluğa geçen ne zaman emekli olur?
01.02.2015SYDV personeli seçim için istifa etmeli mi?
31.01.2015Belediyedeki uzmanın ek ödeme oranı
31.01.20152002 öncesi 4 aylık doğum süresini borçlanmak, yaşı öne çeker mi?
ANKET
Sizce, Gezi olayları sırasında, başörtülüler taciz edildi mi?