Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

İstatistikçi, memuriyetten önceki hizmetlerini hangi koşulda saydırabilir?

08/10/2008 21:51:00
Yazdır

Soru

Ben, 02.10.2007 tarihinden itibaren teknik hizmetler sınıfı istatistikçi olarak Maliye Bakanlığında çalışmaktayım. Bundan önceki hizmetimde geçen 3,5 yılı (SSK) emekliğime esas olarak saydırdım. Şu anda maaşım 8/2sine göre, emekliliğim 7/3üne göre hesaplanıyor. Ancak; http://www.memurlar.net/haber/11058/ adresindeki konudan anladığım kadarıyla, SSKlı olarak geçen hizmetimin maaşım hesaplanırken de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bizim buradaki personel bölümü ile görüştüm. Konuyu araştıracaklarını söylediler ama ben bir sonuca ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda benim, bize daima en doğru bilgiyi veren Memurlar.net'ten ricam;
Bu düşüncemin doğru olup olmadığının teyidi, benimle aynı durumda birinin size daha önce ulaşıp ulaşmadığı, konunun çözümü için bir dilekçe örneğinden
İbarettir.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinde hizmet sınıfları belirlendikten sonra ortak hükümler bölümünde hizmet sınıfları ve eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselinebilecek dereceler belirlenmiştir. Anılan bölümün bentlerinde ise eğitim durumu hizmet sınıfları itibariyle ilave edilecek derece ve kademelere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Anılan 36 ncı maddenin ortak hükümler bölümünün (C) bendinin 1inci fıkrasında " Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Mesleklerini resmi veya özel kurumlarda icra edenlerin hizmetleri değerlendirilebilmesi için;
1-Mesleğini yurt içinde veya yurt dışında icra ettiğini belgelendirmesi,
2-Bu süreyi sosyal güvenlik kurumuna prim ödendiğini belgelemek gerekmektedir.

diğer taraftan, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde Teknik Hizmetler Sınıfında "İstatistikçi" unvanlı kadro bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
Maliye Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında "İstatistikçi " unvanlı kadroda görev yapıyor olmanız sebebiyle, memuriyet öncesi hizmetinizin de istatistikçi olarak görev yaptığınızı bonservis veya kurumdan alınacak bir yazı ile bilgilendirmeniz, bu süreye ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumuna prim ödendiğini belgelendirmek suretiyle 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu soru 6,263 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
14.09.2014İstifa eden subay, özelde çalışırsa emeklilik hakları değişir mi?
14.09.20146 yıl çalışmama rağmen 754 gün sigortalı görünüyorum. Emekliliğim ne olur?
12.09.2014Askerde olan kişinin kadro karşılığı sözleşmesi devam eder mi?
11.09.2014Teknisyen zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?
11.09.2014Eş durumu tayininde 3 yıl kesintisiz çalıkşma nasıl anlaşılmalı?
10.09.2014MEBSİS'te görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?
10.09.2014Memur fazla çalışma için ücret yerine izin talep edebilir mi?
09.09.2014Memur olan DSİ'deki 600 işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?
09.09.2014Bayan memur, 20 hizmet yılını doldurup, emekli olabilir mi?
09.09.20142014/1 atamasıyla yerleştim KPSS 2014 puanımla tercih yapabilirmiyim ?
09.09.2014İstifa ederek sözleşmeli olan kişi 6 ay sonra memur atanabilir mi?
08.09.2014Müdür kadrosuna vekalette maaş farkı
08.09.2014Kütüphaneci maaşı, mühendis maaşı kadar mı olacak?
08.09.2014Özelleştirmeden nakledilen Uzman(ö) hiyerarşik durumu ve hakları?
08.09.2014Önceki siyasi parti üyeliği (A) grubu kadrolara atanmaya engel mi?