Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Astsubaylıktan istifa eden kişi memur olabilir mi?

05/11/2008 00:28:00
Yazdır

Soru

İyi günler. Öncelikli olarak böyle bir site kurduğunuz için ve bizleri aydınlattığınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim sorum TSK' da astsubay olarak görev yapmaktayım. İstifa edip başka bir kurumda memur olarak çalışmak istiyorum. İstifa edebilir miyim ve başka bir kurumda çalışabilir miyim? Benim içinde 6 ay veya bir yıllık gibi (657 sayılı Kanuna göre) sürelerde benim için geçerli mi? bu konuda bana bilgi verirseniz ve mynet adresime de cevabı gönderirseniz sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin belirtilen 2 inci fıkrası hükmü uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi olmayan akademik personel, hakim ve savcılar ile askeri personelin de memur kadrolarına atanabilmeleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur 657 sayılı Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 inci maddesinde ise "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar." denilmektedir.

Söz konusu hüküm ile 657 sayılı kanuna tabi memurların istifa etmeleri halinde yeniden ne kadar süre memur olamayacakları düzenlenmiştir. Ancak bu düzenleme sadece memur-memur kadroları arasında geçerlidir.

657 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü uyarınca subay ve ast subaylar hakkında kendi özel kanunlarının uygulanacağı amirdir.

926 sayılı Kanuna tabi personelin 657 sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı hususundaki Devlet Personel Başkanlığının yayımlamış görüşü için tıklayınız.

Öğretim görevlilerinin bekleme süresine tabi olmadığına ilişkin görüş için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- 926 sayılı Kanuna tabi personel söz konusu kanun hükümlerine uymak suretiyle istifa edebilirler.

2- 926 sayılı Kanuna tabii Astsubay olarak çalışanların istifa etmeleri halinde devlet memuru kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 maddesi uyarınca atanmaları mümkün bulunmaktadır.

3- 926 sayılı Kanuna tabii Astsubay olarak çalışanların istifa etmeleri halinde devlet memuru kadrolarına atanmak istemleri halinde 657 sayılı Kanunun 97 maddesi hükmü uyarınca düzenlenen bekleme sürelerine tabi olmadıkları değerlendirilmektedir.

4- Son bir husus olarak şunu belirtmek gerekmektedir. Bu işlemler merkezi olarak bir kurum tarafından yürütülmemektedir. Siz istifa ettikten sonra hangi kurumda çalışacağınız sizin krumlara yapacağınız başvurulara göre şekillenecektir. Yazılı başvurularınız üzerine kurumlar hizmet gerekleri doğrultusunda bu taleplerinizi değerlendirecektir. Ancak hali hazırdaki uygulamada bu konuda objektif düzenlemeler bulunmamakta bu nedenle de kişiler siyasi referans peşinde koşmaktadır.

Bu soru 46,019 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
ANKET
5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor. Sizce yararlı olur mu?