Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Kanser hastası hakkında, hangi halde emeklilik işlemi uygulanır?

09/03/2009 17:39:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;
Ben 3,5 yıllık memurum. Yaşadığım rahatsızlıktan (kanser) dolayı tedavi görmekteyim. Doktorlarım ilk önce 6 aylık sağlık kurulu raporu verdiler, tedavim devam ettiği ve iyileşemediğim için ilk 6 aylık raporun bitimine bir kaç gün kala ikinci 6 aylık raporu verdiler. Bu raporumun bitmesine şu anda 4 ay var. Eğer bu süre sonunda da işe başlayamazsam yeni rapor verilir mi? İşe başlayacak duruma gelemezsem bu durum nereye kadar böyle gider.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Hastalık izni" başlıklı105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
İzin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca kanser rahatsızlığına yakalanan devlet memurlarına 18 aya kadar hastalık izni verilmesi mümkün bulunmaktadır. 18 aylık sürede de iyileşmez iseniz " İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır." hükmü uyarınca resmi sağlık kurullarının raporuna istinaden 18 ay daha uzatılması gerekmektedir. Bu 36 aylık süre sonunda da iyileşmeyenler hakkında mezkur 105 inci maddenin "Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır."hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Kanser hastası devlet memurları raporlara dayalı olarak 18 aya kadar hastalık izni kullanabilir.
2- Kanser hastası devlet memurları 18 ayda iyileşmezse hastalık raporuna dayalı olarak bir 18 ay daha hastalık izni verilir.
3- Toplam 36 ayda iyileşmeyen kanser hastaları hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hükümleri uygulanarak emeklilik işlemleri yapılır.

Bu soru 19,099 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
11.03.20152008 de askere giden memura ilave kademe ne zaman verilir?
09.03.2015Dalak büyümesi olan başçavuş malulen emekli olur mu?
09.03.2015Memur siyasi parti başkan danışmanı olabilir mi?
08.03.20151974 doğumlu astsubay ne zaman emekli olur?
06.03.2015Memur belediyeye nasıl geçici görevlendirilir?
05.03.2015Memur SGK ilişkisi kesilmeden sözleşmeli başlatılabilir mi?
04.03.2015TSH sivil memur vekaleten atanma müracaatı yapabilir mi?
03.03.20157den 3 üncü dereceye atanan aylığını nereden alır?
03.03.2015Kazanılmış hak aylığı, 7/9 olabilir mi?
02.03.20152008'den önce 1 ay sigortalıyım. GSS primini kim karşılar?
02.03.2015Mühendislik mezunu teknikerin ek ödemesi nereden ödenir?
02.03.2015Yıllık izinli memur babalık izni kullanbilir mi?
25.02.2015Refakat izninde iken kurumlar arası geçici görevlendirme olur mu?
24.02.2015Eğitim bilimleri mezunları biyolog, kimyager, ...kadrolarına atanabilir mi?
24.02.2015KPSS ile KİT'e sözleşmeli atanan izin kullanabilir mi?
23.02.2015Adalet Bakanlığında şoför sınavsız zabıt katibi atanabilir mi?
21.02.2015Hiç oturmayanlar dururken önce oturanlara lojman tahsis edilir mi?
20.02.2015Asteğmenlik süresi ne zaman değerlendirilmelidir?
19.02.2015KPSS puanlarımız, virgülden sonrası ile de aynı... Ne olur?
19.02.2015Polis Akademisi sürelerinin borçlanılması memura ne kazandırır?
18.02.2015GİH memur fen bilimleri lisansiyeri olarak nasıl atanır?
17.02.2015Vakıf üniversitesinden MEB'e öğretmen atatanın hakları
17.02.2015Kamu işçisi köşe yazarlığı yapabilir mi?
16.02.2015Aylıktan biriken kaç TL için ek mal beyanı verilmeli?
ANKET
Sizce 2010 GY GK testleri de iptal edilmeli mi?