Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Kanser hastası hakkında, hangi halde emeklilik işlemi uygulanır?

09/03/2009 17:39:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;
Ben 3,5 yıllık memurum. Yaşadığım rahatsızlıktan (kanser) dolayı tedavi görmekteyim. Doktorlarım ilk önce 6 aylık sağlık kurulu raporu verdiler, tedavim devam ettiği ve iyileşemediğim için ilk 6 aylık raporun bitimine bir kaç gün kala ikinci 6 aylık raporu verdiler. Bu raporumun bitmesine şu anda 4 ay var. Eğer bu süre sonunda da işe başlayamazsam yeni rapor verilir mi? İşe başlayacak duruma gelemezsem bu durum nereye kadar böyle gider.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Hastalık izni" başlıklı105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
İzin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca kanser rahatsızlığına yakalanan devlet memurlarına 18 aya kadar hastalık izni verilmesi mümkün bulunmaktadır. 18 aylık sürede de iyileşmez iseniz " İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır." hükmü uyarınca resmi sağlık kurullarının raporuna istinaden 18 ay daha uzatılması gerekmektedir. Bu 36 aylık süre sonunda da iyileşmeyenler hakkında mezkur 105 inci maddenin "Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır."hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Kanser hastası devlet memurları raporlara dayalı olarak 18 aya kadar hastalık izni kullanabilir.
2- Kanser hastası devlet memurları 18 ayda iyileşmezse hastalık raporuna dayalı olarak bir 18 ay daha hastalık izni verilir.
3- Toplam 36 ayda iyileşmeyen kanser hastaları hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hükümleri uygulanarak emeklilik işlemleri yapılır.

Bu soru 17,736 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
14.09.2014İstifa eden subay, özelde çalışırsa emeklilik hakları değişir mi?
14.09.20146 yıl çalışmama rağmen 754 gün sigortalı görünüyorum. Emekliliğim ne olur?
12.09.2014Askerde olan kişinin kadro karşılığı sözleşmesi devam eder mi?
11.09.2014Teknisyen zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?
11.09.2014Eş durumu tayininde 3 yıl kesintisiz çalıkşma nasıl anlaşılmalı?
10.09.2014MEBSİS'te görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?
10.09.2014Memur fazla çalışma için ücret yerine izin talep edebilir mi?
09.09.2014Memur olan DSİ'deki 600 işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?
09.09.2014Bayan memur, 20 hizmet yılını doldurup, emekli olabilir mi?
09.09.20142014/1 atamasıyla yerleştim KPSS 2014 puanımla tercih yapabilirmiyim ?
09.09.2014İstifa ederek sözleşmeli olan kişi 6 ay sonra memur atanabilir mi?
08.09.2014Müdür kadrosuna vekalette maaş farkı
08.09.2014Kütüphaneci maaşı, mühendis maaşı kadar mı olacak?
08.09.2014Özelleştirmeden nakledilen Uzman(ö) hiyerarşik durumu ve hakları?
08.09.2014Önceki siyasi parti üyeliği (A) grubu kadrolara atanmaya engel mi?
05.09.2014Öğretmen, mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?