Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Hastalık raporu adaylık süresini uzatır mı?

02/09/2009 14:49:00
Yazdır

Soru

Sayın Memurlar.net yöneticileri;
Şubat 2009'da ataması yapılan aday öğretmenim. Siteniz sayesinde gerek öğretmenlikle ilgili gerekse güncel konularla ilgili pek çok şeyden haberdar oldum. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum.
Söylediğim gibi aday öğretmenim. Bununla ilgili başlıklara baktım; ancak benim sorumun cevabını bulamadım. Sorum şu: Adaylık süresi içinde alınan raporlar, adaylık süresini uzatır mı? Herkes farklı şeyler söylüyor. Beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memurluğuna alınma başlıklı III üncü kısmının adaylık başlıklı 3 üncü bölümünde 54-56 ncı maddelerde adaylığa ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Mezkur Kanunun "Adaylığa Kabul Edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." ve "Adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55 inci maddesinde "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."hükümleri bulunmaktadır.

21/2/1983 tarih ve 83/6061 Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur yönetmelikte "Sınavlara katılmama hali:
Madde 15 - Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenlerde sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.
Askerlik hali:
Madde 23 - Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar,1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) fıkraları gözönünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.
Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır."
hükümleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 30/01/1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisi yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1-Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz.
2-Rahatsızlık sebebiyle doktor raporuna istinaden verilen hastalık izinlerinde memurların özlük hakları korunmaktadır.
3- Yönetmelikte sadece askerlik için özel düzenleme yapılmıştır. Buna göre; askerlik sebebiyle kesilen adaylık eğitimi askerlik dönüşü kaldığı yerden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.
4- Rapor süresi azami adaylık süresi olan iki yılı uzatmaz.
5- Rapor süresine rağmen gerekli eğitim, staj ve sınavlar tamamlanması halinde 1 yılın tamamlanmasını müteakip her zaman adaylık kaldırılabilir. 1 yılın sonunda eğitim, staj ve sınavlar tamamlanmazsa eğitim, staj ve sınavlar tamamlanmasını müteakip 2 yılı aşmaksızın her zaman idare adaylığı kaldırabilir.

Bu soru 23,684 defa okundu. 22 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014İşçinin çalışma zorunluluğu mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
ANKET
Her il'de bir üniversite açılmasını;