Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Maliye Bakanlığı, görevde yükselme sınavı açtı

Coca-Cola'yı 'Fanta' içerek protesto eden Vali

YHT ilk etapta 6 gidiş, 6 geliş olacak

'Torba Tasarı'nın 7 maddesi daha kabul edildi

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Davalar

Soru:
Ben üniversite mezunu bir gencim. 15 yaşında, şu anki maddi değeri neredeyse hiç yok derece de olacak kadar basit bir eşya yüzünden, hırsızlık suçuyla suçlandım ve ceza aldım. Şu an üniversite mezunuyum. Acaba, memnu haklarımın iadesini alsam memur olabilir miyim?
Cevap:

Danıştay Birinci Dairesinin 22.4.1992 gün ve E:1992/126, K:1992/150 sayılı Kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında öngörülen koşulları, mahkumiyetten dolayı yitirmeleri nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilenlerin, memnu hakların iadesi kararı almaları halinde yeniden devlet memurluğuna alınabilecekleri, ancak kadro ve ihtiyaç durumları bakımından idarenin bu konuda takdir yetkisinin bulunduğu" ayrıca "Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı" ifade edilmiştir. Bu karar gereğince memnu hakların iadesi kararı alırsanız memur olabilirsiniz.

Bu soru 13,241 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.