Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Kadın Devlet memurlarının doğum borçlanması

02/10/2010 22:21:00
Yazdır

Soru

DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPMAKTA OLAN KADIN MEMURLARI HAKKINDA UYGULAMAYA GEÇİLEN DOĞUM BORÇLANMALARINDA SON DURUM

Cevap

DOĞUM BORÇLANMASI HANGİ KANUN İLE GETİRİLMİŞTİR.

Kadınlara Doğum borçlanmaları 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile getirilmiştir.

?Sigortalıların borçlanabileceği süreler

MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/67 md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,?.?

Sosyal Güvenlik Kurumu 16.9.2010 tarihli ve 2010-106 sayılı GENELGE ile Doğum Borçlanması esaslarını açıklamıştır. Genelge metnini görmek için tıklayınız.

GENELGE ile yapılan uygulama neyi getiriyor?

1- DOĞUM BORÇLANMASI SURETİYLE HİZMET İLAVESİNDEN YARARLANACAK OLAN KADIN DEVLET MEMURLARI KİMLERDİR?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi görev yapmakta olan (5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanlar) kadın devlet memurlarından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce hizmet akdine tabi, yani 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışması bulunanlar;

2- BORÇLANMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hizmet akdine tabi sigortalı olarak çalışmaları esnasında veya daha sonra doğum yapmış olan kadın devlet memurları.

3- BORÇLANMADAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Kadın devlet memurlarının daha önce hizmet akdine tabi sigortalı olarak çalışmalarından önce, yani sigortalı olarak tescili yapılmamış olanlar, adına sigorta primi yatırılmamış olanlar ve adına sigorta primi yatırılmadan önce doğum yapmış olanlar.

4- BORÇLANMADA ARANILAN ŞARTLAR

- Kadın devlet memurlarının memurluktan önce hizmet akdine tabi sigortalı olarak çalışma sırasında en fazla iki doğum nedeniyle çalışamadıkları sürelerin yine en fazla ikişer yıllık sürelerini borçlanabilecekler, ancak kadın sigortalının doğum öncesinde veya doğumdan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak tescilinin bulunması ve kadın devlet memuru adına kısa vadeli sigorta kollarına veya uzun vadeli sigorta kollarına sigorta primi ödenmiş olması hususuna bakılmaktadır.

- Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı aranmamaktadır.

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

5- BORÇLANMA İŞLEMLERİ NASIL OLACAK

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi görev yapmakta olan kadın sigortalılardan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce hizmet akdine tabi, yani 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışması bulunanlar;

Bu durumda olan kadın devlet memurlarının devlet memurluğundan önce hizmet akdine tabi çalışmaları (sigortalı geçen süreleri) sırasında doğum nedeniyle çalışmadıkları süreler borçlanma kapsamına girmektedir.

Doğum nedeniyle borçlanılan sürelerine karşılık kadın devlet memurları emeklilik ikramiyesi alamayacaklardır.

Doğum borçlanması talebinde bulunacak olan kadın devlet memurları müracaatlarını çalışmalarının en son geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

Sonuç Değerlendirmemiz:

Sigortalı çalışmalarından sonra devlet memuru olan kadınlara verilen doğum borçlanması hakkının doğru olduğunu, bu surette kadın devlet memurlarının emekli şartlarını kısa sürede tamamlamalarının da sağlandığını görmekteyiz.

Ancak, bu durum sigortalı hizmeti olmayan, hizmetlerinin tamamı devlet memurluğu hizmeti olan kadın devlet memurlarının, memur iken yapmış oldukları doğum nedeniyle en fazla 1 yıl ücretsiz izin kullanabilmekte (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 108- ?(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 ? 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.?), bu sürelerini de yine borçlanmak suretiyle hizmetlerine ilave ettirebilmektedirler.

Sigortalı iken doğum yapan kadın devlet memurlarına ise iki çocuk için azami 4 yıllık bir süre borçlandırılmaktadır.

Kadın devlet memurları için de aylıksız izin kullanabilecekleri süre iki çocuktan fazla doğumlarda 1 yıllık sürenin aynı şekilde kalması, ancak iki çocukla sınırlı olmak üzere bu doğumlar için birer yıl uzatılabilir mi, Veya sigortalı iken veya devlet memuru iken çocuk sayısı sınırı koymadan her doğum için iki yıl ücretli veya ücretsiz izin, ücretsiz izin olması durumunda her doğum için iki yıl süreye borçlanma hakkı verilebilir mi, Sigortalılık halinden önce yapılan doğumlar için de borçlanma kabul edilebilir mi, Bu konuları da tartışmanın doğru olacağını değerlendirmekteyiz.

Bu soru 42,932 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
18.12.2014Lojman sıralamasında işçilik süreleri için puan verilirmi?
17.12.2014Sosyal hizmetler mezunu kaç yaşına kadar memur olur?
16.12.2014Deneme süresinde unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?
15.12.2014Üniversitede şöför memur kadrosuna atanabilir mi?
11.12.2014TARGEL personeline iş güvenliği uzmanlığı görevi verilebilir mi?
10.12.2014Lojmana tahsis sırası nasıl belirlenmektedir?
09.12.2014Memuriyetten, 399 KHK'ya geçen, yeniden nasıl memur olur?
08.12.2014Memur, çocuklarını işyerine devamlı getirebilir mi?
04.12.2014Vekil öğretmenlik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
03.12.2014PTT personeli hangi halde daha fazla ikramiye alır?
03.12.2014Uzman erbaş sigortalı çalışmaya başlarsa, yıpranma süreleri...
03.12.2014Teknik lise diploması memurun aylığını değiştirmez mi?
02.12.2014Refakat izninde memur yurt dışına çıkabilir mi?
01.12.201440 Yıllık becayiş değişmeli
01.12.2014399 sözleşmeli personel gece işe çağrılabilir mi?
29.11.20142008'den sonra memur olanlar, emekli ikramiyesi alacak mı?
28.11.2014Zabıta müdürü kadrosuna sınavsız atanılabilir mi?
27.11.2014Kazai rüşt kararı ile bütün kadrolar tercih edilebilir mi?
26.11.20149 yıl hizmetim var. Yüksekokul sekreteri olabilir miyim?
25.11.2014Hem ek ders ücreti hem de yevmiye alabilir miyim?
25.11.2014%49 hissesi halka arz edilen KİT personelinin durumu
24.11.2014Sözleşmeli becayiş yapabilir mi?
21.11.2014İşçilik süreleri, emekli ikramiye ve maaşında dikkate alınır mı?
20.11.20141993'te Polis okuluna giren, ne zaman emekli olur?
20.11.2014Özeldeki hizmet, izinde değerlendirilir mi?
20.11.2014Emekli aylığı maaş unsurları
20.11.20148 Eylül 1999'dan önce memur olanlar nasıl emekli olur?
18.11.2014VHKİ programcı kadrosuna atanabilir mi?
17.11.2014Ücretli öğretmelik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
14.11.2014Teknikere dosya dağıtma işi verilebilir mi?
14.11.2014İki farklı bakanlıktaki mühendis karşılıklı yer değiştirebilir mi?
13.11.2014SGK'na borcu olanın TSE'ne atanmasına engel var mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.11.2014Engelli memurun örnek intibakı
11.11.2014Kamu işçisi görevde yükselme sınavına girebilir mi?
11.11.2014Hasta memur yerine birisini bulmak zorunda mı?
10.11.20142014 KPSS den sonra 2015 KPSS giren kişinin önceki sınavı geçerli mi?
10.11.2014İşaret dili için dil tazminatı alınabilir mi?
06.11.2014Sözleşmeli personel için hasta sevk kağıdı kalkmadı mı?
05.11.2014Polislikten memurluğa geçenin emekliliği nasıl etkilenir?