Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

İkamet etme zorunluluğu kalktı, günü birlik gidiş gelen yapan memur harcırah alır mı?

02/05/2011 10:03:00
Yazdır

Soru

25.02.2011 tarihinden itibarin görev yerinde ikamet zorunluluğu kalktığından harcırah kanunun 10. maddesinin 1. bendine göre ikamet adresi bir ilde görev yeri başka bir ilde olan ancak günübirlik gidip gelme imkânı bulunan memura yol gideri ve gündelik ödenebilir mi?

Cevap

Harcırah Kanununun ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir? başlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci bendinde ?Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar? harcırah verileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan Harcırah Kanununun ?Tarifler? başlıklı 3 üncü maddesinde Memuriyet Mahalli?nin ?Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri? şeklinde tanımlandığı görülmektedir.

Kanunda yer alan söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Kanunda belirtilen personelin bu kanunda hüküm altına alınan harcırahı alabilmesi için çalıştığı yer (memuriyet mahalli) dışında başka bir yerde geçici (muvakkat) yada daimi olarak görevlendirilmiş olmasının esas olduğu kanunun bütünündün anlaşılmaktadır. Mezkur kanun memuriyet mahallini memurun asıl görevli olduğu yer veya ikamet ettiği yer olarak tanımlamaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 2011 yılında yapılan değişiklik ile her ne kadar memurun görev merkezinde ikamet zorunluluğu kaldırılmış olsa da, memur yada hizmetli asıl görevli olduğu yer dışında ikamet etse bile, kurumlarınca başka bir yerde geçici olarak görevlendirilmediği sürece harcırah alamayacaktır.

Diğer taraftan memurun görev yaptığı yerin esas olduğu dikkate alındığında; görev mahalli olarak her ne kadar Harcırah Kanununda asıl görev yeriyle birlikte ikametgâhının bulunduğu yer görev mahalli olarak tanımlanmış olsa bile, memurun ?ikametgâhının bulunduğu yer? tanımlamasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2011 yılında yapılan değişiklikten önceki memurun görev yerinde ikamet etme zorunluluğu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, aksi değerlendirmenin Harcırah Kanununun ruhuna aykırı olacağı tarafımızdan düşünülmekte olup, memurun memuriyet mahallinin asıl görev yeri olduğu, memur başka bir yerde ikamet etse bile, memuriyet mahalli dışındı başka bir yerde görevlendirilmediği sürece harcırah hakkının olmadığı kanaatindeyiz.

Bu soru 26,529 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
31.10.2014Aday memura refakat izni verilir mi?
30.10.2014Kamu işçisi 399 tabi sözleşmeli olarak atanabilir mi?
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
ANKET
Sizce mülakatla, daha liyakatli okul müdürleri mi atanıyor?