Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

'Torba Tasarı'nın 7 maddesi daha kabul edildi

Başbakanlık'tan madde madde İsrail iddialarına yanıt

'4-C'liler emekliliğe kadar sorun yaşamayacak'

Dolar 2,09'un altına geriledi!

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
İntibak

Soru:

Kısaca 632 sayılı KHK'nin 1. maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. maddenin 4. fıkrasında
"Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. ......." denilmektedir.


Cevap:

Buradaki öğrenim durumundan neyi anlamamız gerekiyor. Örneğin kişi sözleşmeli pozisyona lise mezunu olarak atanmış ve daha sonra ön lisans ve/veya lisans diploması almış ise........Gerek yükselebileceği öğrenim durumuna göre tavanı hangi öğrenim düzeyine göre (lise-üniversite) belirleneceğinin ve gerekse giriş derecesi olarak yine hangi öğrenim düzeyinin esas alınacağı konusunda görüşlerinizin bildirilmesini saygılarım arz ederim.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı ( A) bölümünde sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir.

Anılan Madde de memuriyet derece ve kademeleri:


Öğrenim durumu---- Giriş Derece Kademe---- Yükselinebilecek Derece Kademe

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler--- 14 3--- 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler--- 13 1-- 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler--- 13 2-- 4 Son
Liseyi bitirenler-- 13 3 --3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler-- 12 2-- 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler-- 11 1-- 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler-- 10 1-- 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler-- 10 2-- 2 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler --10 2 --1 Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler-- 10 3 --1 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler --9 1-- 1 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler-- 9 2-- 1 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler --9 3 --1 Son

Öğrenim durumu itibariyle giriş derece kademelerine anılan maddenin diğer fıkraları hükmü gereğince ilave edilecek derece ve kademeler bulunması halinde bu derece ve kademeler de ilave dilmek suretiyle memurun giriş derece ve kademesi tespit edilmektedir.
Sözleşmeli statüde iken öğrenim durumu değişen memurun memuriyete giriş derece ve kademesi en üst öğrenim seviyesi esas alınmak suretiyle hesaplanmalıdır.
Lisans diploması olmakla birlikte sağlık meslek lisesi eğitimi esas alınarak sözleşmeli statüye atanmış kişinin memuriyet kadrosuna atanması sırasında lisans eğitimi esas alınarak memuriyet giriş derece ve kademesi belirlenmesi gerekmektedir.

Bu soru 10,999 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.