Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Uyarma cezası gerektiren bir fiil, 2. kez işlenirse, direkt kınama cezası mı verilir?

19/11/2011 10:12:00
Yazdır

Soru

Sayın ilgili 657 sayılı devlet memuruyum. Benim sorum Devlet memuru olarak uyarı cezası alan bir memur, aynı şekilde uyarma cezası gerektirecek bir suç işlediğinde aynı şekilde birden fazla uyarı cezası mı alır yoksa daha önce bir defa uyarı cezası aldığı için verilecek ceza uyarı cezası gerektirdiği halde daha üstünde bir cezamı mı alır?

Benim sorum yani devlet memuru birden fazla uyarı cezası alabilir mi? yoksa her cezadan en fazla bir sefer mi alır yani bir sefer uyarı cezası almışsa ve bu cezanın özlük dosyasından silinme tarihi gelmediyse aynı ya da uyarı cezası gerektirecek bir ceza alırsa daha önce aldığı uyarı cezasına bakılmaksızın suçun gerektirdiği ceza olarak uyarı cezası mı alır yoksa daha önce uyarı cezası aldığı içini daha üst ceza mı alır

Şimdiden ayırdığınız zaman için teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.

Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;

A) Uyarma,

B) Kınama,

C) Aylıktan kesme,

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Bir fil ve hale ilişkin zaman aşımı sürelerine ilişkin olarak daha önce yayınlamış olduğumuz ayrıntılı haber için tıklayınız.

Söz konusu 125 inci maddede ?Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.? denilmektedir.

Yukarı yer verilen hükümler uyarınca;

1-Devlet memuruna birden fazla uyarma cezası verilebilir.

2-Devlet memurun işlediği uyarma cezasını gerektiren fiil ve hali özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekrar ederse bir derece ağır ceza verilir.

3-Devlet Memurunun aynı disiplin cezası gerektirecek farkı fiil ve halleri işlemesi sebebiyle aynı neviden ceza verilir. Aynı neviden verilecek cezanın 3 üncü uygulamasında bir derece ağır disiplin cezası uygulanır.

Bu soru 16,219 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
31.10.2014Aday memura refakat izni verilir mi?
30.10.2014Kamu işçisi 399 tabi sözleşmeli olarak atanabilir mi?
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
ANKET
Sizce mülakatla, daha liyakatli okul müdürleri mi atanıyor?