Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Doğumdan sonraki 24 aylık aylıksız izin parça parça kullanılabilir mi?

05/10/2012 23:45:00
Yazdır

Soru

merhabalar;

öğretmen olan eşim 26.10.2011 tarihinde doğum yaptı. Doğum izninin bitiminde 01.07.2012 tarihine kadar aylıksız izne ayrıldı. Çocuğumuzun annesi olmadan yeme ve uyuma ihtiyaçları giderilemediğinden ve ayrıca bakıcı problemi yaşamamızdan dolayı 01.07.2013 tarihine kadar tekrar aylıksız izne ayrılmak istiyor. Ancak milli eğitim 24 aylık süreyi parça parça kullanamazsınız. İzne ayrılamaz. Bir seferde hepsini kullanırsanız 24 ay hakkınız var diyor.

bu durumda eşim aylıksız izin dönüşü tekrar aylıksız izne ayrılabilir mi? (doğum tarihinden itibaren 24 ay dolmadı torba yasa aşağıdaki şekilde)

en kısa sürede cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap

6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 104 inci maddesinin (A) bendinde ?Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.? ve ?aylıksız izin? başlıklı 108 inci maddesinin (B) bendinde de ?Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.? hükümlerine yer verilmiştir.

6111 sayılı Kanunun ile 657 sayılı Kanunun 104ve 108 inci maddelerinde yapılan değişiklikte uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca (Seri No: 2) Kamu Personeli Genel Tebliği 15/04/2011 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

Yukarıda yer verilen 2 Seri No?lu Kamu Personeli Genel Tebliğin (A) bendinin ?I. Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni? başlıklı fıkrasında ?e) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.? ve ?III. Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin? başlıklı fıkrasında da ?e) Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir.? ifadeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Tebliğ hükümleri uyarınca;

1-Atanmış olduğunuz üniversiteye başlayıp 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca 8 haftalık süre geçmiş olması sebebiyle yalnız doğum tarihinizden sonraki 8 haftalık sürenin bittiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendi uyarınca 24 aylık süreyi aşmamak üzere aylıksız izin almanız mümkün bulunmaktadır.

2-Doğuma bağlı aylıksız izinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır. Metinde ?verilir.? İfadesi yer almaktadır. Memurun talebine bırakılmıştır.

3-Söz konusu Tebliğin yukarıda yer verilen hükmünde de aylıksız izin alan ve göreve başlayan memura 24 ayın son gününü aşmamak üzere yeniden aylıksız izin verileceği belirtilmiştir.

4-26/10/2011 tarihinde doğum yapan memurun 8 haftası 21/12/2011 tarihinde dolmaktadır. 24 aylık aylıksız izin süresi ise 22/12/2011 tarihinde başlayıp 22/12/2013 tarihinde sona ermektedir. Bu22/12/2011 - 22/12/2013tarihler arasında olmak üzere parçalı aylıksız izin kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 26,464 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
ANKET
MEB, 8 yıllık öğretmeni rotasyona tabi tutacak, okulunu değiştirecek..