Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Doğumdan sonraki 24 aylık aylıksız izin parça parça kullanılabilir mi?

05/10/2012 23:45:00
Yazdır

Soru

merhabalar;

öğretmen olan eşim 26.10.2011 tarihinde doğum yaptı. Doğum izninin bitiminde 01.07.2012 tarihine kadar aylıksız izne ayrıldı. Çocuğumuzun annesi olmadan yeme ve uyuma ihtiyaçları giderilemediğinden ve ayrıca bakıcı problemi yaşamamızdan dolayı 01.07.2013 tarihine kadar tekrar aylıksız izne ayrılmak istiyor. Ancak milli eğitim 24 aylık süreyi parça parça kullanamazsınız. İzne ayrılamaz. Bir seferde hepsini kullanırsanız 24 ay hakkınız var diyor.

bu durumda eşim aylıksız izin dönüşü tekrar aylıksız izne ayrılabilir mi? (doğum tarihinden itibaren 24 ay dolmadı torba yasa aşağıdaki şekilde)

en kısa sürede cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap

6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 104 inci maddesinin (A) bendinde ?Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.? ve ?aylıksız izin? başlıklı 108 inci maddesinin (B) bendinde de ?Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.? hükümlerine yer verilmiştir.

6111 sayılı Kanunun ile 657 sayılı Kanunun 104ve 108 inci maddelerinde yapılan değişiklikte uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca (Seri No: 2) Kamu Personeli Genel Tebliği 15/04/2011 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

Yukarıda yer verilen 2 Seri No?lu Kamu Personeli Genel Tebliğin (A) bendinin ?I. Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni? başlıklı fıkrasında ?e) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.? ve ?III. Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin? başlıklı fıkrasında da ?e) Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir.? ifadeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Tebliğ hükümleri uyarınca;

1-Atanmış olduğunuz üniversiteye başlayıp 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca 8 haftalık süre geçmiş olması sebebiyle yalnız doğum tarihinizden sonraki 8 haftalık sürenin bittiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendi uyarınca 24 aylık süreyi aşmamak üzere aylıksız izin almanız mümkün bulunmaktadır.

2-Doğuma bağlı aylıksız izinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır. Metinde ?verilir.? İfadesi yer almaktadır. Memurun talebine bırakılmıştır.

3-Söz konusu Tebliğin yukarıda yer verilen hükmünde de aylıksız izin alan ve göreve başlayan memura 24 ayın son gününü aşmamak üzere yeniden aylıksız izin verileceği belirtilmiştir.

4-26/10/2011 tarihinde doğum yapan memurun 8 haftası 21/12/2011 tarihinde dolmaktadır. 24 aylık aylıksız izin süresi ise 22/12/2011 tarihinde başlayıp 22/12/2013 tarihinde sona ermektedir. Bu22/12/2011 - 22/12/2013tarihler arasında olmak üzere parçalı aylıksız izin kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 28,164 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
21.12.2014TOBB personeline sicil uygulaması bitti mi?
18.12.2014Lojman sıralamasında işçilik süreleri için puan verilirmi?
17.12.2014Sosyal hizmetler mezunu kaç yaşına kadar memur olur?
16.12.2014Deneme süresinde unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?
15.12.2014Üniversitede şöför memur kadrosuna atanabilir mi?
11.12.2014TARGEL personeline iş güvenliği uzmanlığı görevi verilebilir mi?
10.12.2014Lojmana tahsis sırası nasıl belirlenmektedir?
09.12.2014Memuriyetten, 399 KHK'ya geçen, yeniden nasıl memur olur?
08.12.2014Memur, çocuklarını işyerine devamlı getirebilir mi?
04.12.2014Vekil öğretmenlik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
03.12.2014PTT personeli hangi halde daha fazla ikramiye alır?
03.12.2014Uzman erbaş sigortalı çalışmaya başlarsa, yıpranma süreleri...
03.12.2014Teknik lise diploması memurun aylığını değiştirmez mi?
02.12.2014Refakat izninde memur yurt dışına çıkabilir mi?
01.12.201440 Yıllık becayiş değişmeli
01.12.2014399 sözleşmeli personel gece işe çağrılabilir mi?
29.11.20142008'den sonra memur olanlar, emekli ikramiyesi alacak mı?
28.11.2014Zabıta müdürü kadrosuna sınavsız atanılabilir mi?
27.11.2014Kazai rüşt kararı ile bütün kadrolar tercih edilebilir mi?
26.11.20149 yıl hizmetim var. Yüksekokul sekreteri olabilir miyim?
25.11.2014Hem ek ders ücreti hem de yevmiye alabilir miyim?
25.11.2014%49 hissesi halka arz edilen KİT personelinin durumu
24.11.2014Sözleşmeli becayiş yapabilir mi?
21.11.2014İşçilik süreleri, emekli ikramiye ve maaşında dikkate alınır mı?
20.11.20141993'te Polis okuluna giren, ne zaman emekli olur?
20.11.2014Özeldeki hizmet, izinde değerlendirilir mi?
20.11.2014Emekli aylığı maaş unsurları
20.11.20148 Eylül 1999'dan önce memur olanlar nasıl emekli olur?
18.11.2014VHKİ programcı kadrosuna atanabilir mi?
17.11.2014Ücretli öğretmelik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
14.11.2014Teknikere dosya dağıtma işi verilebilir mi?
14.11.2014İki farklı bakanlıktaki mühendis karşılıklı yer değiştirebilir mi?
13.11.2014SGK'na borcu olanın TSE'ne atanmasına engel var mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.11.2014Engelli memurun örnek intibakı
11.11.2014Kamu işçisi görevde yükselme sınavına girebilir mi?
11.11.2014Hasta memur yerine birisini bulmak zorunda mı?
10.11.20142014 KPSS den sonra 2015 KPSS giren kişinin önceki sınavı geçerli mi?
10.11.2014İşaret dili için dil tazminatı alınabilir mi?
06.11.2014Sözleşmeli personel için hasta sevk kağıdı kalkmadı mı?