Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Havacılık tazminatından gelen para arttı

Üniversite öğrencileri seyyah oldu

Yapılan dinlemeler amaç dışı kullanılmış

Avcı: Meslek liselerini elden geçiriyoruz

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Nakil

Soru:

Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerine uzman olarak alınan bir polis memuru muvafakat almalımı ya da nasıl olacak bu süreç uzman alımında ücretsiz izin alacak kurumdan deniyor o zaman muvafakat almaya gerek var mı?


Cevap:

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname “Birlik personelinin niteliği ve statüsü” başlıklı 32 maddesinin (6) fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır.”hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca memurların sözleşmeli çalışma şartları;

1-Kamu kurumlarında memur olarak çalışması,

2-Memurun isteği,

3-Kurumunun muvafakatine bağlanmıştır.

Belirlenen şartları yerine getiren memurlara “Aylıksız izin” verilmektedir.

Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usûl ve Esasları

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında memurlardan 663 sayılı KHK 32 maddesinin 6 fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilecek olanlar hakkında kurumlarının muvafakati şarttır. Kurumu muvafakat vermeyen memurlar sözleşmeli olarak çalışamayacakları gibi aylıksız izinli de olamazlar.

Bu soru 7,981 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.