Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Büyükşehir belediyesi daire başkanlarının özlük hakları.

19/04/2013 00:01:00
Yazdır

Soru

661 sayılı KHK ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununda yer alan 22.madde değiştirilmiş olup Büyükşehir Belediyelerinde Daire Başkanlarının Ek Göstergesi Hakkında uygulamada tereddüte düşülmüştür
5126 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunundaki ilgili madde 661 sayılı KHK ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda uygulanacak Ek Gösterge 3000'mi yoksa 3600 olarak mı uygulanacaktır?
Ayrıca diğer kalemler üzerinde makam, görev ve temsil tazminatları nasıl hesaplanacaktır.
Cevaplarsanız seviniriz. Teşekkürler.

Cevap

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu "Personel istihdamı" başlıklı 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesi ile değişik 22 inci maddesinde "Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.
Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.
(Mülga üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/60 md.)
Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir."
hükmüne yer almaktadır.
Anılan maddede müstakil daire başkanlarının özlük hakları genel sekreter yardımcısı ile denkleştirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışan memurların ücretleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi ile yeni ücret sistemi getirilmiştir.
375 sayılı KHK eki II sayılı cetvelin 7 inci sırasında "?, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar"a Ücret Göstergesi:54.300, Tazminat Göstergesi:30.000 ve 8 inci sırasında "?.. Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri"ne Ücret Göstergesi: 51.900 Tazminat Göstergesi 28.575" olarak tespit edilmiştir.
Üst düzey bürokratlar; Bordronuzu elinize alın, 2012 Ocak maaşınızı hesaplayın!

KKS'li personel için, eski ve yeni ücret hesaplaması


Yukarıda yer alan hüküm uyarınca;
1- Büyük şehir belediyelerinde görevli daire başkanları bakanlık daire başkanları ile eşitlenmiştir.
2- Bakanlıklarda iki statüde daire başkanlığı bulunmaktadır.
a) Müstakil (bağımsız)daire başkanlığı
b) Daire başkanlığı
3- 5216 sayılı Kanun hükmünde kararnamede yapılan anılan değişiklik daire başkanlarına ek gösterge, makam ve görev tazminatlarında değişiklik olmamıştır.
4-Büyükşehir belediyelerinde görevli daire başkanlarının;
Ek göstergeleri 3000
Makam tazminatları 2000
Görev tazminatı 8000 ödenmesi gerekmektedir.

5- Daire başkanlarına ödenecek zam ve özel hizmet tazminatları için Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesine bakınız.

6-375 sayılı KHK II sayılı cetvelin bakanlık müstakil daire başkanları 7 inci sırasında ile diğer daire başkanları ise 8 inci sırasında yer almaktadır.

Bu soru 16,439 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.01.20151994 yılında polis olan, ne zaman emekli olur?
24.01.20152009 girişli astsubay, kalp rahatsızlığından adi malul olabilir mi?
23.01.2015VHKİ'nin ücretli öğretmenlik ve sözleşmeli süreleri değerlendirilir mi?
23.01.20155393'lü sözleşmeli LPG istasyonunda müdür olabilir mi?
22.01.20151989 girişli öğretmen ne zaman emekli olur?
22.01.20152012'den önce patlayıcı madde nedeniyle malul olanlar
21.01.2015Mezun olmadan unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?
20.01.2015Babam 4 yaş küçük yazılmış, yaşı düzeltirsek emekli olabilir mi?
20.01.2015Programa alınma tarihinden sonra aranan personelin nakli mümkün mü?
19.01.2015Ne kadar gelir için mal beyanı verilmelidir?
19.01.2015Memurlarda şartları taşıyanlar İMD kadrosuna atanabilir mi?
14.01.2015KYK 4/B sözleşmelinin mecburi hizmeti var mı?
13.01.2015Halk Bankası çalışanı milletvekilliği için istifa etmeli mi?
13.01.2015Belediyede şef sınavsız uzman olabilir mi?
12.01.2015İMD'lerin maaşı şube müdürünü geçti mi?
12.01.2015Kültür'de, sözleşmelinin maaşı neden düştü?
12.01.2015Kulanılmayan süt izni ücreti alınabilir mi?
09.01.2015Söz. yurt yönetim memuru, 1 yıldan önce sözleşmeli arkeolog olabilir mi?
08.01.2015Gümrük'te, doğum öncesi mazeret izni alanın maaşı düşer mi?
08.01.20151. dereceye düşen mühendisin maaşı neden düşer?
08.01.2015Sendikadan istifa edince aidat ne zaman sonlandırılır?
07.01.2015Belediye biriminin kapatılması nakil yasağını kaldırır mı?
07.01.2015VHKİ kadrosuzluktan 1 defa mı derece yükselinebilir?
06.01.2015Atılan, istisnai memur olarak atanabilir mi?
06.01.2015Şehit yakını sınavsız unvan değiştirebilir mi?
05.01.2015Halkbankasında çalışan eşin yanına nakil mümkün mü?
05.01.2015Engelli kadrosu arkadaşa devir edilir mi?
03.01.2015Sınavsız ekonomist kadrosuna atanılır mı?
02.01.2015Aday memur müdür kadrosuna vekaleten atanır mı?
31.12.2014Unvan ve kurum değiştiren sözleşmelinin iş sonu tazminatı ne olur?
30.12.2014Aynı kişi için tekrar refakat izni kullanılabilir mi?
29.12.2014Başka bir ilçeye görevlendirilen şube müdürü, gündelik alır mı?
29.12.2014Kariyer uzman yardımcılığı kazanan lojmanı nezaman boşaltır?
29.12.2014Lise üzerine ön lisans örnek intibakı
27.12.2014Lisans mezunları zabıt katibi alımına başvuru yapabilir mi?
25.12.2014Engelli memurun yer değiştirme talebi nasıl yapılır?
24.12.2014399 sözleşmeliye 30 gün yıllık izin kullandırılması
23.12.2014Göreve başlamadan refakat izni uzatılabilir mi?
22.12.2014GAP personeli nakil olabilir mi?
22.12.2014Adayken istifa eden şoför yeniden nasıl atanır?