Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Asaleti tasdik olmamasına rağmen bir yılını dolduran aday memurların izinleri

05/12/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Benim sorum çok kısa olacak. Aday memurlar, asaletleri tasdik olmamasına rağmen, bir yılını doldurunca yıllık izin kullanabilir mi?

Cevap

DMS sonuç belgesi ile belediye birliklerine atama yapılabilir mi? Ben şu anda bir sulama birliğinde sayman olarak göreve başlamak üzereyim. Birlik tüzüğünde birlik personelinin 657 sayılı Kanun ve "İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birliklerle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen esaslara göre Birlik başkanınca atanacağı belirtilmektedir. Ben 1999 yılında kazandığım DMS çerçevesinde nasıl göreve başlayabilirim?

Bilindiği üzere DMS 1999 yılında yapılmıştır. Bu sınavın tâbi olduğu yönetmelikte "70 ve üzeri puan alanların" sınavı kazandığı belirtilmiştir. Ama aynı yönetmelikte "sınavı kazanmak tek başına bir hak teşkil etmez" hükmüne yer verilmiştir. Zira, sınav sonrasında boş kadrolar devlet tarafından açıklanmış ve "70 ve daha üzeri puan alanlar" bu açıklanan boş kadrolara başvurmuştur. Boş kadrolara yerleşme ise puan durumuna göre yapılmıştır. Diğer taraftan, 70 ve üzeri puan alanların sınavı kazandığının beyan edilmesi adaylar tarafından yanlış anlaşıldığı için, daha sonra DMS'nin yerine geçen KPSS sınavında bu puan sınırlaması kaldırılmıştır. Şu an için KPSS'den herhangi bir puan alan tüm adaylar yerleştirmelere katılabilmektedir.

Öte yandan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Kapsamını düzenleyen 2'nci maddesinde; "...il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler"in de KPSS-B kapsamında yapılacak yerleştirmeler içinde olduğu belirtilmiştir. Bu şu demektir: İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birliklerdeki memur kadrolarına yapılacak yerleştirmeler de merkezi yerleştirme ile yapılacaktır. Yani bu birliklerin de boş kadrolarının ÖSYM tarafından ilan edilmesi ve tüm adayların başvuruda bulunması gerekmektedir. Bireysel olarak bir kamu kurumunun (birlikler dahil) KPSS veya DMS sınavını kazandığınızdan dolayı sizi memur kadrosuna ataması mümkün değildir. Burada sizin özelinizde bir şey daha belirtmek istiyoruz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2'nci maddesi hükmü gereğince DMS sınav sonuçlarının geçerliliği 3.5.2004 tarihinde sona erecektir. ÖSYM tarafından bu zaman dilimine kadar yayınlanacak boş kadrolara adayların başvuru hakkı bulunmakta olup, bu tarihten sonra bu sınav sonuçları artık kullanılmayacaktır.

Aday öğretmenken istifa edenlerin yeniden atanmaları

Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na Matematik öğretmeni olarak atandım ve bir yılımı doldurup istifa ettim. Milli Eğitim'e geri dönmek için ne kadar zaman geçmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinde; 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenlerin altı ay geçmeden, bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94'üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanların ise bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna dönemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmalarını düzenleyen 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesine göre adaylık süresi idarenin taktir hakkına göre bir ile iki yıl arasında değişmektedir. Bu nedenle adaylığınızın kalktığını gösteren belgeyi imzalamış iseniz adaylığınız kalkmıştır. Bir yıl çalışmış olmanıza rağmen asaletiniz kaldırılmamış da olabilir. Yine yukarıda yer verdiğimiz 92'inci maddenin son ifadesinde kullanılan "atanabilirler" kelimesi ile idareye bir taktir hakkı tanınmıştır. Yani kamu kurumları istifa eden kişileri yeniden atamak zorunda değillerdir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlar açısından farklı bir uygulama getirmiş ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmadan herhangi bir şekilde ayrılanların atanmalarını "ilk defa atama" olarak tanımlamıştır. Buna göre siz eğer öğretmenlikte adaylığınızı tamamlamadan istifa etmiş iseniz yeniden öğretmenlik kadrolarına ancak yeniden KPSS girerek atanabilirsiniz. Ancak aday memur değil de asil memur iken istifa etmiş iseniz genel atama dönemlerinde, sınıfınızın şartlarını taşımak kaydıyla öğretmenlik atamalarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Asaleti tasdik olmamasına rağmen bir yılını dolduran aday memurların izinleri

Benim sorum çok kısa olacak. Aday memurlar, asaletleri tasdik olmamasına rağmen, bir yılını doldurunca yıllık izin kullanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, Yıllık İzinlerin Kullanılışını düzenleyen 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bu izinlerini bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Ancak bir sonraki yılın iznini içinde bulunulan yıl izni ile birleştirip kullanmak mümkün değildir. Örneklendirecek olursak, Mayıs 2002'de göreve başlayan bir memur Mayıs 2003'de 20 gün izne hak kazanır. Eğer iznini 2003 yılında kullanmazsa 2004 yılında 40 gün olarak kullanabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, 29 Aralık 2002 yılında göreve başlayan bir memur 29 Aralık 2003'de 20 gün izne hak kazanır ve 2004 ocak ayında 40 gün izin kullanabilir.( 2003 yılı için 20 gün, 2004 yılı için 20 gün olmak üzere toplam 40 gün). Kamu kurumları tarafından yukarıda belirtilen açıklamalar dışındaki uygulamaları mevcut mevzuata aykırıdır. Sonuç olarak yıllık izne hak kazanmayla asalet tasdikinin ilgisi yoktur.

Bu soru 42,736 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
06.10.2015Tekniker ikinci defa (A-4) ilave dereceden faydalanabilir mi?
05.10.2015İdare şöförden ehliyetini (E) sınıfı yapmasını isteyebilit mi?
05.10.2015Memur şehit olursa, asker gibi ailesine aylık bağlanır mı?
04.10.2015Görevlendirmeyle çalışan öğretmen, ilave eğitim tazminatını alır mı?
02.10.2015KİT müdür yardımcısının ek göstergesi yok mu?
01.10.2015Engelli memurun adaylığı ve nakli farklı mı?
30.09.2015Yıllık izinde askerlik yapılabilir mi?
29.09.20152 ayrı kademe ilerlemesi cezasının biri uygulanmaz mı?
28.09.20153. derece Tekniker uzman olursa maaşı ve emekliliği değişir mi?
26.09.2015Geçici görevde iken, dini bayramdan dolayı evine dönene, yol ücreti verilir mi?
25.09.2015İçişleri görevde yükselmesindeki tek tercih sorunu
25.09.2015Askerlik süresinin sağladığı haklarda 01/10/2008 tarihinin farkı var mı?
24.09.2015Teknisyen mühendislik tamamlayınca ek göstergesi düşer mi
23.09.2015FHZ'nin polis için emeklilik yaşına etkisi
23.09.2015Engelli kardeş için yer değiştirme talebinde bulunulabilir mi?
22.09.2015TODAİE lisansüstü eğitim kademesi hangi mevzuata göre verilir?
21.09.2015THS tekniker sınavsız sağlık teknikeri atanabilir mi?
18.09.2015Veteriner doktora yapınca kaç derece alır?
17.09.2015%40 engelli memur, ne zaman emekli olur?
17.09.2015BOTAŞ personeli ilave dereceden faydalanır mı?
16.09.2015Zimmetten dolayı atılan memur, memurluk süresine ikramiye alır mı?
16.09.2015YDS şartı arayan tecihi yanlışlıkla seçmeninin sonucu nedir?
15.09.2015MYO'dan sonra farklı lisans intibakı yapılır mı?
15.09.2015Eski yıllarda verilmeyen giyecek yardımları alınabilir mi?
14.09.2015Sıra atlanılarak lojman tahsisi mümkün mü?
11.09.20154 üncü dereceden aylık alan itfaiye erinin ek göstregesi ne olmalıdır?
10.09.2015Memurun öğretmenliğe naklinde 63 üncü madde uygulanabilir mi?
09.09.2015Hizmetin KHA değerlendirmesinde 01/10/2008 tarihin önemi var mı?
08.09.2015Teknik Eğitim Fakültesi mezunu kaçıncı dereceden memur olur?
07.09.2015İlave derece ile yeşil pasaport alabilir miyim?
06.09.2015Terör, öğretmen atamalarında mücbir sebep olur mu?
04.09.2015Roporluyum başka ile atamam yapıldı. Genelge atamamı durdurur mu?
03.09.2015Yatan çocuğum için refakat mümkün mü?
02.09.2015Hemşire 4 yıllık lisans hemşirelik bitirince ek göstergesi ne olur?
01.09.2015Askerlik dönüşü, önceki yılın kullanılmayan izni kullanılabilir mi?
31.08.2015İlave derece yıllık ve aylıksız izin kullanımını değiştirir mi?
28.08.2015Memur KOSGEB'e sözleşmeli geçişte nelere dikkat etmeli?
27.08.2015Bilgisayar mühendisi, görevde yükselmede programcı kadrosuna başvurabilir mi?
27.08.2015Lojman tahsisinde hangi hizmetlere puan verilir?
26.08.20153. dereceli torba kadrodan 1 . dereceli kadroya nasıl atanılır?
25.08.2015İlave derece ne zaman uygulanacak?
19.08.2015Vakıf üniversitesindeki akademisyen, sınavsız memur olabilir mi?
07.08.2015İşçilikten memurluğa geçenler, kıdem tazminatı alır mı?
05.08.20152012 yılındaki tutanağa binaen, disiplin soruşturması başlatılabilir mi?
04.08.2015399'lu sözleşmeli, memur olursa, harcırah alır mı?
31.07.2015Bakan yardımcılarının görevi sona erdi mi?
30.07.2015Arama kurtarma teknisyeni, lisans mezunu olursa maaşı araar mı?
30.07.2015Teknik eğitim fakültesi mezunu, teknisyen olursa, hangi ek göstergeyi alır?
29.07.20152000 girişli Astsubay çavuş ne zaman emekli olur?
29.07.2015Memur emeklisi, sigortalı çalışırsa, çalıştığı sürelere kıdem tazminatı alır mı?
28.07.201535 yıl çalışıp emekli olan, tekrar memur olursa, 5 yılın ikramiyesini alır mı?
28.07.2015Lise mezunu, şef olabilir mi?
27.07.2015Nakilde yerleşen Tarım personeli, gitmezse ne olur?
27.07.2015Teknisyenlikten istifa eden fizyoterapist olarak dönebilir mi?
27.07.2015Müdür, arazi tazminatı alamaz mı?
23.07.20152014 yılında memur olan engelli, emekli olduğunda ne kadar aylık alır?
21.07.2015Babam yüzde 60 engelli, onun yanına nakil isteyebilir miyim?
21.07.201510 günlük doğum iznim, kullandığım sağlık izin süresi içinde kalıyor
20.07.2015VHKİ ile memur, becayiş yapabilir mi?
15.07.2015Konut alırken, paranın bir kısmını babam verecek. Nasıl beyan ederim?
15.07.20152014 KPSS puanımla yerleştim ama başlamayacağım. Puanım yanar mı?
08.07.2015Nakil yasağındaki 5 yıllık süre, nasıl hesaplanır?
08.07.2015Sağlıktan emekli olan biri memur, geri dönebilir mi?
30.06.2015Memur olan, EKPSS ile atanabilir mi?
28.06.2015Eşi çiftçi sigortalısı olan memur, aile yardımı ödeneği alır mı?
25.06.2015Lise 4. sınıftan terk memur olabilir mi?
24.06.2015Memur eğitim kooperatifi kurabilir mi?
23.06.20151996'da işe giren bayan memur ne zaman emekli olur?
18.06.2015Doktora eğitiminin mesleği ile ilgili olup olmadığına kim karar vermeli?
17.06.2015Bilgisayar öğretmeliği mezunu programcı sınavına girebilir mi?
16.06.2015Sınavla tekniker olan mühendis haklarından faydalanmak için ne yapmalı?
15.06.2015İlçe belediyelerine açıktan mühendis atanabilir mi?
15.06.2015Lise üzerine ön lisans bitiren ve emsale takılmayan intibak örneği
12.06.2015Kesintisiz 3 yıl prim şartı, aynı yerde mi sağlanmalı?
10.06.2015Şef iken askere giden memurun hizmeti kadronda sayılmaz mı?
09.06.2015Teknik Eğitim mezunu teknisyenin ek göstergesi
08.06.2015Mühendislik 3 sınıfta okuyan memur teknikerlik sınavına müracaat edebilir mi?
02.06.2015Birleştirilmeyen hizmetler yıllık izinde değerlendirilmez mi?
01.06.2015POMEM şark hizmetini tamamlamadan nakil olabilir mi?
01.06.2015Evlenen memur, kadın işçi gibi tazminatını talep edebilir mi?
28.05.2015Memuriyetten 4/B sözleşmeliye naklen geçilir mi?
27.05.2015İşçiye memur eşten olan çocuk için emzirme ödeneği verilir mi?
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
25.05.2015Dersaneden dönüşen özel okulda belediye memuru ders verebilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılığı asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
ANKET
Okullar yöneticiliklerinin 4 yılla sınırlanması;