Asaleti tasdik olmamasına rağmen bir yılını dolduran aday memurların izinleri

05/12/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Benim sorum çok kısa olacak. Aday memurlar, asaletleri tasdik olmamasına rağmen, bir yılını doldurunca yıllık izin kullanabilir mi?

Cevap

DMS sonuç belgesi ile belediye birliklerine atama yapılabilir mi? Ben şu anda bir sulama birliğinde sayman olarak göreve başlamak üzereyim. Birlik tüzüğünde birlik personelinin 657 sayılı Kanun ve "İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birliklerle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen esaslara göre Birlik başkanınca atanacağı belirtilmektedir. Ben 1999 yılında kazandığım DMS çerçevesinde nasıl göreve başlayabilirim?

Bilindiği üzere DMS 1999 yılında yapılmıştır. Bu sınavın tâbi olduğu yönetmelikte "70 ve üzeri puan alanların" sınavı kazandığı belirtilmiştir. Ama aynı yönetmelikte "sınavı kazanmak tek başına bir hak teşkil etmez" hükmüne yer verilmiştir. Zira, sınav sonrasında boş kadrolar devlet tarafından açıklanmış ve "70 ve daha üzeri puan alanlar" bu açıklanan boş kadrolara başvurmuştur. Boş kadrolara yerleşme ise puan durumuna göre yapılmıştır. Diğer taraftan, 70 ve üzeri puan alanların sınavı kazandığının beyan edilmesi adaylar tarafından yanlış anlaşıldığı için, daha sonra DMS'nin yerine geçen KPSS sınavında bu puan sınırlaması kaldırılmıştır. Şu an için KPSS'den herhangi bir puan alan tüm adaylar yerleştirmelere katılabilmektedir.

Öte yandan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Kapsamını düzenleyen 2'nci maddesinde; "...il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler"in de KPSS-B kapsamında yapılacak yerleştirmeler içinde olduğu belirtilmiştir. Bu şu demektir: İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birliklerdeki memur kadrolarına yapılacak yerleştirmeler de merkezi yerleştirme ile yapılacaktır. Yani bu birliklerin de boş kadrolarının ÖSYM tarafından ilan edilmesi ve tüm adayların başvuruda bulunması gerekmektedir. Bireysel olarak bir kamu kurumunun (birlikler dahil) KPSS veya DMS sınavını kazandığınızdan dolayı sizi memur kadrosuna ataması mümkün değildir. Burada sizin özelinizde bir şey daha belirtmek istiyoruz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2'nci maddesi hükmü gereğince DMS sınav sonuçlarının geçerliliği 3.5.2004 tarihinde sona erecektir. ÖSYM tarafından bu zaman dilimine kadar yayınlanacak boş kadrolara adayların başvuru hakkı bulunmakta olup, bu tarihten sonra bu sınav sonuçları artık kullanılmayacaktır.

Aday öğretmenken istifa edenlerin yeniden atanmaları

Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na Matematik öğretmeni olarak atandım ve bir yılımı doldurup istifa ettim. Milli Eğitim'e geri dönmek için ne kadar zaman geçmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinde; 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenlerin altı ay geçmeden, bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94'üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanların ise bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna dönemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmalarını düzenleyen 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesine göre adaylık süresi idarenin taktir hakkına göre bir ile iki yıl arasında değişmektedir. Bu nedenle adaylığınızın kalktığını gösteren belgeyi imzalamış iseniz adaylığınız kalkmıştır. Bir yıl çalışmış olmanıza rağmen asaletiniz kaldırılmamış da olabilir. Yine yukarıda yer verdiğimiz 92'inci maddenin son ifadesinde kullanılan "atanabilirler" kelimesi ile idareye bir taktir hakkı tanınmıştır. Yani kamu kurumları istifa eden kişileri yeniden atamak zorunda değillerdir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlar açısından farklı bir uygulama getirmiş ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmadan herhangi bir şekilde ayrılanların atanmalarını "ilk defa atama" olarak tanımlamıştır. Buna göre siz eğer öğretmenlikte adaylığınızı tamamlamadan istifa etmiş iseniz yeniden öğretmenlik kadrolarına ancak yeniden KPSS girerek atanabilirsiniz. Ancak aday memur değil de asil memur iken istifa etmiş iseniz genel atama dönemlerinde, sınıfınızın şartlarını taşımak kaydıyla öğretmenlik atamalarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Asaleti tasdik olmamasına rağmen bir yılını dolduran aday memurların izinleri

Benim sorum çok kısa olacak. Aday memurlar, asaletleri tasdik olmamasına rağmen, bir yılını doldurunca yıllık izin kullanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, Yıllık İzinlerin Kullanılışını düzenleyen 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bu izinlerini bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Ancak bir sonraki yılın iznini içinde bulunulan yıl izni ile birleştirip kullanmak mümkün değildir. Örneklendirecek olursak, Mayıs 2002'de göreve başlayan bir memur Mayıs 2003'de 20 gün izne hak kazanır. Eğer iznini 2003 yılında kullanmazsa 2004 yılında 40 gün olarak kullanabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, 29 Aralık 2002 yılında göreve başlayan bir memur 29 Aralık 2003'de 20 gün izne hak kazanır ve 2004 ocak ayında 40 gün izin kullanabilir.( 2003 yılı için 20 gün, 2004 yılı için 20 gün olmak üzere toplam 40 gün). Kamu kurumları tarafından yukarıda belirtilen açıklamalar dışındaki uygulamaları mevcut mevzuata aykırıdır. Sonuç olarak yıllık izne hak kazanmayla asalet tasdikinin ilgisi yoktur.

Bu soru 45,374 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.03.2017Vekaleten atamada dolu kadro nedir?
24.03.2017İl dışı tayinde mehil müddeti ne zaman başlar?
24.03.2017Geçici görevlendirilen sağlık personeline, ek ödeme, hangi birimce yapılır?
20.03.2017Kadroya geçenlerin yıllık izni ve ilave kademe uygulaması
18.03.2017Belediye sözleşmeli personeli sosyal denge tazminatından yararlanabilir mi?
14.03.2017Belediye sözleşmeli personeline lojman tahsis edilebilir mi?
14.03.2017Sağlık personeli döner sermayelerinde tavana takılma nedir?
12.03.2017İzin devri, belediye tam zamanlı sözleşmeli personelini kapsıyor mu?
11.03.2017Disiplin cezalarının silinmesi ya da mahkemelerce iptali 8 yıla bir kademe uygulamasını nasıl etkiler?
10.03.2017İzin düzenlemesi, 4/B'lileri kapsıyor mu?
08.03.2017Kadroya geçen sözleşmeli personel için 8 yıla bir kademe uygulaması
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
04.03.2017Sözleşmeli sağlık personeli, eş durumu ataması için 4+2 yıllık sürenin tamamlanmasını beklemek zorunda mıdır?
01.03.2017Memur, Suriyeli öğrencilere öğretmenlik yapacak eşinin bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?
27.02.2017İşe normal statüde giren ama sonradan engelli olan nasıl emekli olur?
26.02.2017Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler, sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi?
25.02.2017Eşinin (tabip) zorunlu hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
22.02.2017Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?
20.02.2017Zabıta amiri ve zabıta komiserinin tazminat oranları nedir?
20.02.20172002 yılında subay olan kişi, ne zaman ve kaç yaşında emekli olur?
19.02.2017Sağlık personelinin yıpranma süresi, emeklilik yaşından düşülür mü?
18.02.2017İhraç edilen akademisyenden, peşin ödenen maaş, istenebilir mi?
18.02.2017Eş durumu mazeretiyle beş yıl nakil yasağı uygulanmadan başka kuruma nakil mümkün müdür?
16.02.2017Astsubay, öğrenim süresini borçlanırsa, ne faydası olur?
14.02.2017Eşi çalışmayan memur, süt parasından (emzirme ödeneği) faydalanabilir mi?
13.02.2017Memur ile farklı kurumdaki engelli memur, talepleri üzerine karşılıklı olarak nakil olabilir mi?
11.02.2017Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı, mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?
09.02.2017SSK'lı hizmetler üst derecelere atanmada değerlendirilir mi?
07.02.2017YÖKDİL Sınavı yabancı dil tazminatı ödemesinde kullanılabilir mi?
07.02.2017İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu
06.02.201710 yıl boyunca görevden uzaklaştırılan memur, nasıl emekli olur?
05.02.2017Sözleşmeli personelin (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshi
04.02.2017Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?
03.02.2017Sözleşmeli personel (4/B), halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapabilir mi?
30.01.2017Belediyedeki sosyolog, müdürlük için açılan görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?
30.01.2017Aile hekimi olan eşimden dolayı eş durumu tayini isteyebilir miyim?
29.01.2017Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?
27.01.2017Kademeli yaş grubuna girmek için kaç yıl hizmet gerekir?
25.01.2017Yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, hangi tarihte yeni aylığa hak kazanır?
24.01.2017Taşeron personeli, ücretli öğretmen ve 4/B'li geçen hizmet süreleri 68/B'de değerlendirilir mi?
24.01.20171996'da işe başladım. 2008'deki aylıksız izni borçlanmam bana yaş için fayda sağlar mı?
22.01.2017Üniversite hastanesindeki sağlık teknisyeni eğitim faaliyetleri için ödenek alır mı?
21.01.2017Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?
20.01.2017Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?
19.01.2017Asaleti tasdik edildikten sonra istifa edip sınavla avukat kadrosuna atanan memur adaylığa tabi tutulur mu?
17.01.2017Belediye sözleşmeli personelinin (5393) sözleşmesi hangi hallerde sona erer?
16.01.2017Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi?
15.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
14.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, 8 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
13.01.2017İstisnai kadroda görev yapmış olanlar, teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?
11.01.2017Kurumların, muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir ?
10.01.2017Belediye işçisi, EKPSS ile memur kadrolarına atanabilir mi?
09.01.2017Sağlık memurluğundan (4/B), hemşireliğe (4/B) geçişte bekleme süresi uygulanır mı?
09.01.2017Eşi özel sektörde çalışan öğretmen nasıl nakil ister?
08.01.2017Doğumdan önce memuriyete atananların analık izni ile aylıksız izni
07.01.2017Aday memur, ilave dereceden ve hazırlık sınıfı nedeniyle kademeden ne zaman yararlanır?
06.01.2017Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?
06.01.2017Görevden uzaklaştırma, eş durumu tayini istemeye engel midir?
04.01.2017Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur, diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?
03.01.2017Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı
03.01.2017Sözleşmeli personele (4/B) geçici görev yolluğu ödenir mi?
02.01.2017Aylıksız izinde iken açığa alınan ve iade edilen, ücret hak eder mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
31.12.2016Eşi ölü doğum yapan memur babalık izni kullanabilir mi?
30.12.2016Zabıta memuru, saat başı fazla çalışma ücretinden faydalanabilir mi?
30.12.20164/B'li personelin yıllık izni devreder mi?
30.12.2016Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personeli, becayiş yapabilir mi?
29.12.2016Aday memurlar da üst öğrenime ait zam ve tazminattan faydalanabilir mi?
28.12.2016Memurlar, OHAL'de aylıksız izin (108/E) kullanabilir mi?
27.12.2016Memur emekli olduğunda, özel şirkette çalışabilir mi?
26.12.2016Polisin hizmet süresi, öğretmenliğe geçtiğinde zorunlu hizmet yükümlülüğünden sayılır mı?
26.12.20168 farklı kurumda hizmeti olan ne zaman emekli olur?
25.12.2016Doğuma bağlı aylıksız izin süreler, yıllık izin süresinin tespitinde dikkate alınır mı?
24.12.2016TODAİE'de eğitim gören memurlara harcırah ödenir mi?
24.12.2016Askeri personel istifa edip KPSS ile memurluğa geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?
23.12.2016Kariyer uzmanlıklara geçişte memuriyetten istifa etmek gerekir mi?
22.12.2016Belediyelerde VHKİ, başkan oluru ile uzman kadrosuna atanabilir mi?
22.12.2016Yıllık iznin kısım kısım kullanılmasında engelli memurlara yönelik özel bir düzenleme var mıdır?
12.12.2016Emekli olan akademisyen, geri dönebilir mi?
11.12.2016Teknik öğretmen okulu mezunu sözleşmeli teknisyenin (399) ek göstergesi nasıl belirlenir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?
11.12.2016Doğum sebebiyle aylıksız izinde iken avukatlık stajını yapan memur, yeni doğum halinde iznini uzatabilir mi?
11.12.2016Sözleşmeli hemşire (4/B), asistan doktor olan eşinin bulunduğu ile tayin olabilir mi?
07.12.2016Eşi çalışmayı bırakan memurun aile birliği mazereti ortadan kalkar mı?
07.12.2016Mazeret izni ne zaman yenilenir?
07.12.2016Kalınmayan günün konaklama bedeli, hangi halde harcırah olarak alınır?
04.12.2016Eşi çalışmayan memurlara aylıksız doğum izni verilmesinde idarenin takdir yetkisi var mıdır?
03.12.2016Sözleşmeli öğretmenin askerliğe sevki adaylık nedeniyle ertelenebilir mi?
02.12.2016Ev hizmetlerinde çalışan eşin bulunduğu ile eş durumu tayini istenebilir mi?
02.12.201668/B uygulanmasında idarenin takdir yekisi var mıdır? 76. madde atamasında mali haklar nasıl belirlenir?
01.12.2016Hizmet içi eğitimde görev alan memura, ek ders ücreti ödenebilir mi?
27.11.2016Memur anne ve babanın her ikisi de refakat izni kullanabilir mi?
26.11.2016Memur OHAL'de istifa ederse ,TSK bünyesinde subay olarak atanabilir mi?
22.11.2016Sivildeki davadan dolayı re'sen emekli edilecek astsubaya, emekli aylığı bağlanır mı?
21.11.2016Eğitim masrafları projeden karşılanıyorsa yine de harcırah alınır mı?
21.11.2016Emeklilikte, 2002'deki kademeli yaş grubuna girmek için kaç yıl hizmet gerekiyor?
21.11.2016Belediyedeki VHKİ, ne kadar yan ödeme puanı almalı?
20.11.2016Sözleşmeli sağlık personeli (4/B), üniversitede memur olan eşinin bulunduğu ile eş durumundan atanabilir mi?
19.11.2016Sözleşmeli personel (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshederse araştırma görevlisi atanabilir mi?
16.11.2016Okulum 2013'te zorunlu hizmet kapsamına alındı. İki yıla bir kademeyi alır mıyım?
ANKET
Öğrenci ve veliler, öğretmenlere not vermeli mi?