Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Tapelerde 32 bin sayfa özel hayat

Hafta sonu yağmur geliyor / Haritalı

Aidatsız kredi kartının limiti belirlendi

Adresinde bulunamayana yüzsüz tarifesi

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Memurluğa Atama

Soru:
Yerel Seçimler İçin İstifa Eden Ama Aday Olamayanların Görevlerine Dönüşleri
Cevap:

17.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı gereğince 28 Mart 2004 tarihinde yapılacak yerel seçimlere katılmak için istifa eden kamu görevlilerinin, aday olamamaları üzerine görevlerine hemen dönüşlerinin mümkün olup olmadığı konusunda bizlere çok sayıda soru ulaşmaktadır. Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin geri dönüşlerine ilişkin olarak 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalli Muhtarlıklara ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda yer alan hükümler (Geçici madde13) geçici mahiyettedir. Bu nedenle, istifa eden personelin eski görevlerine dönüşleriyle ilgili olarak, 2972 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde yer alan; "hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı" yönündeki hüküm gereğince 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna bakmak gerekmektedir. 298 sayılı Kanunun Ek 7. maddesinde konuya ilişkin olarak "Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilirler" hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, gerek 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. Maddesi gerekse de Danıştay Onikinci Dairesinin E: 1999/ 001057 K: 2001/678 sayılı kararı (Kararın metni için bakınız: www.memurlar.net Site Yorumları) birlikte değerlendirildiğinde; kamu kurumlarının, aday olamamaları nedeniyle seçime katılamayan kamu görevlilerini, Yüksek Seçim Kurulunca açıklanacak seçim sonuçlarının ilanını beklemeden, atama yapılacak kadronun dolu ya da boş olması ve atanma şekli gibi hususları göz önünde bulundurarak makul bir sürede ataması gerekmektedir.

Bu soru 7,839 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.