Hem SSK hem de memurluk çalışması olanlar, iki ayrı aylık alabilir mi?

07/04/2017 10:41:00
Yazdır

Soru

1961 doğumluyum, 1976-1991 yılları arasında SSK yani 4-a 4453 günlük prim ödemişliğim var, 1992 den bugüne kadar da yedek subay askerlik dahil halen devam ediyor Devlet memurluğum yani 4-c hizmetim var , her iki şekilde de ayrı ayrı yani hem sigorta, hem emekli sandığına ait emeklilik hizmet şartlarını yerine getirmiş oluyorum bu durum da ayrı ayrı iki farklı emeklilik hakkı varmıdır? cevaplarsanız memnun olurum.....

Cevap

Sigortalı ve Memurlar çalışması olan İşçi ve Memur olarak iki ayrı aylık alabilir mi? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

İşçi, esnaf , memurluk gibi değişik statülerde çalışanların hizmetleri bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Zamanla sitemizde yer verdiğimiz gibi, 2829 sayılı Kanun hizmetlerin bütünleşmesini sağlamaktadır.

2829 sayılı Kanunda aşağıda belirtilen kurallar bulunur.

1- 2829 sayılı Kanun Madde 4 hükmü "Hizmet sürelerinin birleştirilmesi" başlığını taşır. Hüküm:

"Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir.

Ancak,hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz." İbaresini içermektedir.

2- 2829 sayılı Kanun Madde 5 hükmü " Hizmetlerin ihyası" başlığını taşır. Hüküm:

"...Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz.." ibaresini içermektedir.

Bu hükümlerin izahı şu şekildedir:

Sigortalı, bağ-kurlu ve memurluk çalışması bulunanlar ister işçi, ister esnaf, ister memur olarak emekli olsunlar, bir bütün olarak tüm çalışmaları dikkate alınır ve tek bir aylık bağlanır.

Ancak, daha önce bir statüden aylık bağlanmışsa aylık bağlanılmasında dikkate alınan çalışma süreleri diğer çalışma süreleriyle birleştirilmez.

Konunun net olarak daha iyi anlaşılabilmesi için Örnekler:

- İşçi olarak çalışmış ve işçi olarak 1991 yılında aylık bağlanmış bir kişi, daha sonra memurluğa başlamışsa memurluk emeklilik hakkını kazanmasında işçi olarak geçen süreler dikkate alınmaz.

- İşçi olarak çalışmış ve işçi olarak 1991 yılında emekli aylığı bağlanmış bir kişi, 1992 yılında memurluğa başlamıştır. Bunun hem işçi olarak hem de memur olarak iki aylık alabilmesi için memurluğun emeklilik koşulları olan HİZMET + YAŞ koşulunu tamamlaması gerekmektedir. Şayet memurluk emekliliğini de kazanıp emekli olursa hem memur olarak hem işçi olarak emekli aylığını müstakil olarak ayrı ayrı alabilir.

- İşçi olarak çalışmış ve işçi olarak emekli aylığı bağlanmadan 2010 yılında memurluğa başlamış bir kişi, memurluk emekliliği için aranılan HİZMET + YAŞ koşulunu tamamlamasında işçi olarak geçen süreler bütün olarak değerlendirilir. Yani işçi hizmetlerin memurluk hizmetleriyle bütünleşmesi zorunludur.

- İşçi olarak çalışmış ve işçi olarak emekli aylığı bağlanmış. Aylık bağlandıktan sonra tekrardan işçi olarak çalışmış ve işçi emekli aylığını iptal olmuş. Bu durumdaki kişi emekli aylığı iptal olduktan sonra tekrar memur olarak çalışmaya başlar ve memur olarak HİZMET + YAŞ koşulunu tamamlarsa memur olarak tek aylık alabilir. Sigortadan ayrı aylık alamaz.

- İşçi olarak çalışmış, işçi olarak emekli aylığı bağlanmadan memurluğa başlamış. İster memurluğa başladığında işçilerin HİZMET + YAŞ koşulunu tamamlamış olsunlar, ister memurluğa başladıktan sonra işçilerin YAŞ koşulunu tamamlasınlar. Bu durumda hem işçi olarak hem de memur olarak ayrı ayrı aylık bağlanmaz. Hizmetler bütünleşir ve son 7 yılın hizmetinden 1260 gün ve daha fazlası memur olduğu için işçilik süreleri ve memurluk süreleri toplamı üzerinden memur olarak tek bir aylık bağlanır.

Açıklamalarımızın ve örneklerimizin net açılımı şu şekildedir.

Sosyal güvenlik kanunlarında yerini bulan hükümlere göre; işçi, esnaf veya memur olarak çalışmış olanların hizmetleri ayrı ayrı değerlenmez. Ayrı ayrı değerlenmesi için bir statüde emekli aylığı bağlanması gereklidir. Dolayısıyla bu hizmetler bütünleşir ve tek hizmet şeklini alır. Bu tek hizmet toplamına göre HİZMET + YAŞ koşulunu hangi statüde kazanmışlarsa o statüde emekli aylığı bağlanmaktadır.

Ek bilgi olarak:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışanlar hakkında 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Buna göre son yedi yıl hizmetler içerisindeki hizmet fazlalığına göre aylık bağlayacak kanun hükmü belirlenir.

2008 yılı Ekim ayından sonra çalışanlar hakkında 2829 hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 53 hükmü uygulanır. Burada son yedi yıl hizmetlere bakılmaz. Tüm çalışma süresinde hangi statüde fazla çalışılmış ise o statüye göre aylık bağlanır.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç Değerlendirmemiz.

Hizmet olarak sigorta koşulunu tamamlamışsınız. Sigorta olarak yaş koşulunu da memur olarak çalışırken doldurmuşsunuz. Dolayısıyla işçi ve memurluk süreleriniz üzerinden tek aylık olarak memur statüsünde aylık alabileceğinizi hem işçi hem de memur olarak müstakil olarak ayrı ayrı aylık alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Bu soru 2,206 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
28.05.2017Aynı kurumda sözleşmeli (4/B) görevden istifa ederek diğer sözleşmeli göreve atanmak
27.05.2017Yıllık izin hesabında taşeron hizmetler sayılır mı?
26.05.2017Yüksek lisansı bitiren şube müdürü kurumdaki kariyer uzmanlığa geçiş yapabilir mi?
23.05.2017Röntgen teknisyenlerinin fazla mesai ve icap nöbeti nasıl olmalı?
18.05.2017İlçe sağlık müdürlüğünü vekaleten yürüten doktor ücret alabilir mi?
15.05.2017Memur OHAL'de istifa edemez mi?
14.05.2017Engelli memurun yer değiştirme talebinde kadro imkanları
12.05.2017Müşavirlerin mesai saatleri
11.05.2017Naklen uzman yardımcılığına atanan memur ne zaman bu görevin maaşını alır?
09.05.2017Memur, doğum sebebiyle aylıksız izin bitiminde yeni bir aylıksız izin talep edebilir mi?
08.05.2017Memur, doğum sonrası aylıksız izin bitiminde yarım zamanlı çalışabilir mi?
01.05.2017İhraç sonrası emekli olan, ancak KHK ile iade olana memura dair işlemler
30.04.2017Özelde teknisyen olarak geçen hizmetler KİT personeli yıllık izninde sayılır mı?
29.04.2017İkinci bir önlisans daha okursam, KPSS'ye girişte bir sıkıntı yaşar mıyım?
29.04.2017Memur emeklisi eş ve çocuk yardımından faydalanabilir mi?
29.04.201736/A-2 ve 4. bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin birden fazla uygulanması mümkün müdür?
29.04.2017Uzman yardımcısı ücretsiz izin alırsa yabancı dil için öngörülen iki yıllık süre ötelenir mi?
28.04.2017Lojmanda, huzur ve sukünu bozulan kiracı ne yapmalıdır?
26.04.2017Atama onayı almak için kurumlara süre öngörülmüş müdür?
26.04.2017Sözleşmeli personel (4/B) istifa ederse, KİT sözleşmeli personel atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?
22.04.2017Sözleşmede hüküm bulunmadığından özel sektörde çalışan eş gerekçesiyle tayin mümkün müdür?
21.04.2017Asili atamaya yetkili amirce vekalet verilirse vekalet aylığı ödenebilir
18.04.2017Sandık müşahitliği subaylığa engel olur mu?
16.04.2017OHAL döneminde, sözleşmeli personel (4/B) nasıl istifa eder?
16.04.2017Yarı zamanlı çalışan memurun yıllık izin hesabı
16.04.20172016 EKPSS ile memur olan nasıl emekli olur?
15.04.2017Kontrol ve tedavi muayenesi için refakat izni verilir mi?
15.04.2017İkramiye, 25 yıl üzerinden mi yoksa memuriyette geçen süreler üzerinden mi verilir?
14.04.2017Evlendirme Memurunun, başka mahale gidişinde harcırah verilir mi?
14.04.2017Programcı unvanlı memurlar arazi tazminatından yararlanabilir mi?
10.04.2017Sözleşmeli personel (399) hizmetleri, aday memurluk süresinde hesaba katılır mı?
09.04.2017Vekaleten atamada kurumların takdir yetkisi
08.04.2017Kamu işçileri kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilebilir mi?
07.04.2017Hem SSK hem de memurluk çalışması olanlar, iki ayrı aylık alabilir mi?
07.04.201714 yıl asil, 10 ay vekalaten görev yapan kama veya görev tazminatı alır mı?
06.04.2017Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
03.04.2017Belediye sözleşmelisinin maaşı düşülebilir mi?
02.04.2017Alım ilanlarında yer verilen, sözleşmesini fesheden 4/B'linin başvuramayacağına dair ifadeler
30.03.2017Memur tayin olsa da üst öğrenimin zam ve tazminatlarından yararlanmaya devam eder
26.03.2017Şube müdürü, mühendislik öğrenimi nedeniyle 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
25.03.2017Vekaleten atamada dolu kadro nedir?
24.03.2017İl dışı tayinde mehil müddeti ne zaman başlar?
24.03.2017Geçici görevlendirilen sağlık personeline, ek ödeme, hangi birimce yapılır?
20.03.2017Kadroya geçenlerin yıllık izni ve ilave kademe uygulaması
18.03.2017Belediye sözleşmeli personeli sosyal denge tazminatından yararlanabilir mi?
14.03.2017Belediye sözleşmeli personeline lojman tahsis edilebilir mi?
14.03.2017Sağlık personeli döner sermayelerinde tavana takılma nedir?
12.03.2017İzin devri, belediye tam zamanlı sözleşmeli personelini kapsıyor mu?
11.03.2017Disiplin cezalarının silinmesi ya da mahkemelerce iptali 8 yıla bir kademe uygulamasını nasıl etkiler?
10.03.2017İzin düzenlemesi, 4/B'lileri kapsıyor mu?
08.03.2017Kadroya geçen sözleşmeli personel için 8 yıla bir kademe uygulaması
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
04.03.2017Sözleşmeli sağlık personeli, eş durumu ataması için 4+2 yıllık sürenin tamamlanmasını beklemek zorunda mıdır?
01.03.2017Memur, Suriyeli öğrencilere öğretmenlik yapacak eşinin bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?
27.02.2017İşe normal statüde giren ama sonradan engelli olan nasıl emekli olur?
26.02.2017Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler, sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi?
25.02.2017Eşinin (tabip) zorunlu hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
22.02.2017Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?
20.02.2017Zabıta amiri ve zabıta komiserinin tazminat oranları nedir?
20.02.20172002 yılında subay olan kişi, ne zaman ve kaç yaşında emekli olur?
19.02.2017Sağlık personelinin yıpranma süresi, emeklilik yaşından düşülür mü?
18.02.2017İhraç edilen akademisyenden, peşin ödenen maaş, istenebilir mi?
18.02.2017Eş durumu mazeretiyle beş yıl nakil yasağı uygulanmadan başka kuruma nakil mümkün müdür?
16.02.2017Astsubay, öğrenim süresini borçlanırsa, ne faydası olur?
14.02.2017Eşi çalışmayan memur, süt parasından (emzirme ödeneği) faydalanabilir mi?
13.02.2017Memur ile farklı kurumdaki engelli memur, talepleri üzerine karşılıklı olarak nakil olabilir mi?
11.02.2017Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı, mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?
09.02.2017SSK'lı hizmetler üst derecelere atanmada değerlendirilir mi?
07.02.2017YÖKDİL Sınavı yabancı dil tazminatı ödemesinde kullanılabilir mi?
07.02.2017İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu
06.02.201710 yıl boyunca görevden uzaklaştırılan memur, nasıl emekli olur?
05.02.2017Sözleşmeli personelin (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshi
04.02.2017Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?
03.02.2017Sözleşmeli personel (4/B), halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapabilir mi?
30.01.2017Belediyedeki sosyolog, müdürlük için açılan görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?
30.01.2017Aile hekimi olan eşimden dolayı eş durumu tayini isteyebilir miyim?
29.01.2017Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?
27.01.2017Kademeli yaş grubuna girmek için kaç yıl hizmet gerekir?
25.01.2017Yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, hangi tarihte yeni aylığa hak kazanır?
24.01.2017Taşeron personeli, ücretli öğretmen ve 4/B'li geçen hizmet süreleri 68/B'de değerlendirilir mi?
24.01.20171996'da işe başladım. 2008'deki aylıksız izni borçlanmam bana yaş için fayda sağlar mı?
22.01.2017Üniversite hastanesindeki sağlık teknisyeni eğitim faaliyetleri için ödenek alır mı?
21.01.2017Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?
20.01.2017Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?
19.01.2017Asaleti tasdik edildikten sonra istifa edip sınavla avukat kadrosuna atanan memur adaylığa tabi tutulur mu?
17.01.2017Belediye sözleşmeli personelinin (5393) sözleşmesi hangi hallerde sona erer?
16.01.2017Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi?
15.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
14.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, 8 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
13.01.2017İstisnai kadroda görev yapmış olanlar, teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?
11.01.2017Kurumların, muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir ?
10.01.2017Belediye işçisi, EKPSS ile memur kadrolarına atanabilir mi?
09.01.2017Sağlık memurluğundan (4/B), hemşireliğe (4/B) geçişte bekleme süresi uygulanır mı?
09.01.2017Eşi özel sektörde çalışan öğretmen nasıl nakil ister?
08.01.2017Doğumdan önce memuriyete atananların analık izni ile aylıksız izni
07.01.2017Aday memur, ilave dereceden ve hazırlık sınıfı nedeniyle kademeden ne zaman yararlanır?
06.01.2017Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?
06.01.2017Görevden uzaklaştırma, eş durumu tayini istemeye engel midir?
04.01.2017Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur, diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?
03.01.2017Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı
ANKET
Sizce Milli Eğitim Bakanı değişmeli mi?