Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
http://sorucevap.memurlar.net/soru/3536/
Yazdırılma Tarihi : 20 Kasım 2017 Pazartesi 10:59

Memurluktan öğretim görevliliğine nasıl geçerim?

09/11/2017 19:55:00
Yazdır

Soru

Belediyedeki mühendis kadrosundan üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna nasıl geçebilirim?

Cevap

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, öğretim görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre çalıştırılmaktadır.

Bu iki Kanunda birbirleri arasında geçiş hükmü yoktur.

2547 sayılı Kanunun 31. Maddesi:

"Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tananmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir."

Öğretim görevliliğine giriş Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte açıklanmıştır.

Sonuç olarak, mevzuata göre öğretim görevliliği sınav ve şartlarını sağladıktan sonra memurluktan istifa ederek bekleme süresine tabi olmadan öğretim görevliliğine geçebileceğinizi düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
14.11.2017KİT sözleşmeliyim belediyede yönetici atanabilir miyim?
09.11.2017Memurluktan öğretim görevliliğine nasıl geçerim?
02.11.2017Engelli aday memurum, tayin için iki yılı doldurmak zorunda mıyım?
30.10.2017Önceki kadroma geri dönebilir miyim?
26.10.2017Atamam yapıldı, mazeret dilekçesi verdim kurum dikkate almadı ne yapmalıyım?
10.10.2017Muvazzaf askerlik sürem zorunlu bölge hizmeti süresinden sayılır mı?
27.09.2017Sözleşmeli personel (4/B) eğitim sebebiyle tayin talep edebilir mi?
19.07.2017İl özel idaresine atandım engellilik ve eğitim sebebiyle il değişikliğim mümkün mü?
13.07.2017Memur olarak çalışıyorum, üniversitedeki şef kadrosuna naklen geçebilir miyim?
25.06.2017Sözleşmelinin (4/B) kurumlar arası nakli mümkün mü? Zabıta olarak geçebilir mi?