Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Öğretmenler serbest mali müşavirlik yapabilir mi?

13/04/2005 00:34:00
Yazdır

Soru

Soru ve cevaplar bölümünüzde bir soruda şu cümleyi okudum. "10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup da avukatlık stajını yapmakta olanlar da serbest olarak avukatlık yapabilirler" benimde kafamı kurcalayan bir soruya yanıt alabileceğimi umuyorum.
3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik yasasına göre ştaj ve sınav şartını yerine getirerek serbest muhasebeci mali müşavir ünvanı/ ruhsatı aldım. Avukatların staj yaptıkları sürenin kıdemi etkilediğini bir baro dergisinde okumuştum.
1: Ben öğretmenlikten önce iki yıl staj yapmıştım bu sürenin kıdemime sayılması için ne yapmalıyım. ilgili yasa maddesini bulamadım bilgi edinebilir miyim?
2: Ticaret meslek lisesinde muhasebe öğretmeni olarak 7 yıldır çalışmaktayım. avukatlar gibi bende kendi adıma büro açabilir miyim MEB ve 657 mevzuatında var mı?
Varsa hangi maddeler?
3568 sayılı yasada meslekle bağdaşan işler arasında eğitim yer aldığı için sorun yok sanırım.

Özet: Ticaret meslek lisesinde muhasebe öğretmeni olarak 7 yıldır çalışan devlet memurunun daha önce iki yıllık serbest muhasebeci mali muşavirlik stajının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirmesi ile öğretmenlikle birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlik yapılıp yapılamayacağına ilişkin..

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağını düzenleyen 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." denilmektedir. Öğretmenler anılan maddenin 2 inci maddesinde yar alan "özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır."
hükmü ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 inci maddesinin (b) bendinin 4667 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe hükmü uyarınca, bu tarihten sonra öğretmenler serbest avukatlık yapamamaktadırlar.

Serbest avukatlıkta geçen hizmetlerin devlet memurluğunda değerlendirilmesi özel düzenlemelerle mümkün olabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Veyeminli Mali Müşavirlik Kanununda, öğretmen olanların serbest muhasebeci mali muşavirlik yapmalarına yetki veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

1- Öğretmenlikten önce iki yıllık serbest muhasebeci mali müşavirlik stajının memuriyet kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hususunda 657 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda bir hüküm bulunmaması sebebiyle değerlendirilemeyeceği,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda asıl olan Devlet memurunun, memurluk yapması olup, istisnalar sayılmıştır. Öğretmenlerin görevleri ile birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlik yapabilmelerini sağlayacak 657 sayılı Kanunda ve özel kanunlarda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle öğretmenlikle birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlik yapılamaz.

Bu soru 18,227 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
14.09.2014İstifa eden subay, özelde çalışırsa emeklilik hakları değişir mi?
14.09.20146 yıl çalışmama rağmen 754 gün sigortalı görünüyorum. Emekliliğim ne olur?
12.09.2014Askerde olan kişinin kadro karşılığı sözleşmesi devam eder mi?
11.09.2014Teknisyen zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?
11.09.2014Eş durumu tayininde 3 yıl kesintisiz çalıkşma nasıl anlaşılmalı?
10.09.2014MEBSİS'te görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?
10.09.2014Memur fazla çalışma için ücret yerine izin talep edebilir mi?
09.09.2014Memur olan DSİ'deki 600 işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?
09.09.2014Bayan memur, 20 hizmet yılını doldurup, emekli olabilir mi?
09.09.20142014/1 atamasıyla yerleştim KPSS 2014 puanımla tercih yapabilirmiyim ?
09.09.2014İstifa ederek sözleşmeli olan kişi 6 ay sonra memur atanabilir mi?
08.09.2014Müdür kadrosuna vekalette maaş farkı
08.09.2014Kütüphaneci maaşı, mühendis maaşı kadar mı olacak?
08.09.2014Özelleştirmeden nakledilen Uzman(ö) hiyerarşik durumu ve hakları?
08.09.2014Önceki siyasi parti üyeliği (A) grubu kadrolara atanmaya engel mi?
05.09.2014Öğretmen, mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
04.09.2014Zabıt katibinin 4/C geçici hizmetleri değerlendirilir mi?
03.09.2014Yıllık izinde olan memura yiyecek yardımı ödenmesi gerekmez mi?
02.09.2014Oğlum, TEOG ile başka bir ildeki liseye atandı, nakil olabilir miyim?
02.09.2014Memurluk mu VHKİ mi üst memurluktur?
01.09.2014DGS kazanan memurun yerinin değiştirilmesi gerekmez mi?
29.08.2014Lojmandaki bu gideri kim öder?
28.08.20145 yıl hizmeti olan memura verilen aylıksız izin kesilirse tekrar kullanılabilir mi?
27.08.2014Sendikacının, geliştirme ödeneği kesilir mi?
27.08.2014Kısa ve uzun dönem askerlik nasıl belirleniyor?
26.08.2014Aylıksız izin, peşin ödenen aylık ve kurum keseneği...
26.08.2014KİT'lere atanacak iç denetçi'de aranan hizmet süresi
25.08.2014DHMİ sözleşmeli personel eş durumundan nakil olabilir mi?
22.08.2014Tayin onayını nasıl tebliğ ettirebilirim?
21.08.2014Meslek harici hizmet torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
20.08.2014Adayken askere giden memurun durumu
19.08.20144/B sözleşmelinin askerlik süresi yıllık izinde değerlendirilir mi?
16.08.2014Mühendislik ve teknik eğitim mezununun ek göstergesi ne kadardır?
14.08.2014Teknisyen işletme bitirise aylığı nasıl etkilenir?