Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Geçici personele aile yardımı ödeneği verilir mi?

25/05/2005 00:50:00
Yazdır

Soru

Ben ve 237 arkadaşım sümer holding özelleştirme mağduru olarak 657'nin 4/c maddesine göre milli eğitim bakanlığına yerleştirildik. Fakat aile yardımı alamadık. Acaba kanunen yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyorum?

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin C bendinde geçici personel "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." olarak ifade edilmiştir.

3.5.2004 tarih ve 2004/898 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden (kapsamdışı personel hariç) iş akdi feshedilenlerden; müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kanamayanların657 sayılı Kanunu 45 üncü maddesinin C bendi hükmü uyarınca geçici personel olarak istihdamları ön görülmüştür.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde "Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle;
a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,
c) İlköğretim (İlkokul dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,
brüt tavan aylık ücret olarak belirlenmiştir.
Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
Bu kapsamda istihdam edilecek personele verilecek harcırah ve yapılacak ayni ödemeler ile suç ve disipline ilişkin yaptırımlar, çalışma saat ve süreleri, sosyal güvenlik yönünden tabi olunacak mevzuat, izin hakları ve buna benzer diğer hususlar her kurum için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilir."
denilmektedir.

Anılan maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 14.02.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı karalaştırılarak 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen "Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." hükmü çerçevesinde geçici personele aile yardımıödeneği ödenmesi mümkün görülmemektedir.

Bu soru 12,445 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
02.09.2014Oğlum, TEOG ile başka bir ildeki liseye atandı, nakil olabilir miyim?
02.09.2014Memurluk mu VHKİ mi üst memurluktur?
01.09.2014DGS kazanan memurun yerinin değiştirilmesi gerekmez mi?
29.08.2014Lojmandaki bu gideri kim öder?
28.08.20145 yıl hizmeti olan memura verilen aylıksız izin kesilirse tekrar kullanılabilir mi?
27.08.2014Sendikacının, geliştirme ödeneği kesilir mi?
27.08.2014Kısa ve uzun dönem askerlik nasıl belirleniyor?
26.08.2014Aylıksız izin, peşin ödenen aylık ve kurum keseneği...
26.08.2014KİT'lere atanacak iç denetçi'de aranan hizmet süresi
25.08.2014DHMİ sözleşmeli personel eş durumundan nakil olabilir mi?
22.08.2014Tayin onayını nasıl tebliğ ettirebilirim?
21.08.2014Meslek harici hizmet torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
20.08.2014Adayken askere giden memurun durumu
19.08.20144/B sözleşmelinin askerlik süresi yıllık izinde değerlendirilir mi?
16.08.2014Mühendislik ve teknik eğitim mezununun ek göstergesi ne kadardır?
14.08.2014Teknisyen işletme bitirise aylığı nasıl etkilenir?
14.08.2014Öğretmenin primi kaç gün yatmaktadır?
13.08.2014İstifa eden diş hekimi kuraya girmeden yeniden diş hekimi nasıl atanabilir?
11.08.2014TSE'den başka bir kuruma geçiş mümkün müdür?
11.08.2014Belediye başkan danışmanı olunursa, emekli aylığı kesilir mi?
09.08.2014Evi olan memura lojman tahsis edilir mi?
06.08.2014Askerliğin subay veya er olarak yapılması izin kullanımını etkiler mi?
05.08.2014Belediyedeki çözümleyici MEB'e nasıl geçebilir?
05.08.2014İşçi olarak çalışan kişi, memur olunca ikramiye alabilir mi?
05.08.2014İsteğe bağlı iştirakçilik, engelliler için de uygulanabilir mi?
04.08.2014Yaşı beklemek için istifa eden memur, çalışan eşinden dolayı sağlık yardımı alabilir mi?
01.08.2014Lojmanda kullanılan sıcak su parasını kim öder?
29.07.2014Torba yasa özelleştirme mağdurlarına ne sağlar?
28.07.2014Memur EKPSS sınavında yerleşmesi halinde naklen geçebilir mi?
25.07.2014Maaş hesabımdan bankaca 1/4 fazla kesilen kesintiden nasıl kurtulabilirim?
25.07.2014Uzman çavuşluktan sonra sigortalı çalışanlar nasıl emekli olur?
24.07.2014Basın ve internette amirlerine hakaret eden memura ne yapılabilir?
23.07.2014Sözleşmeden kadroya geçen memura 2 defa intibak yapılır mı?
22.07.2014Bayram sonu idari izin verilmezse 2 gün yıllık izin alabilir miyim?
21.07.2014Kadro derecem aylık derecemden neden düşük? Nasıl değişir?
18.07.2014Sözleşmeli personelin çalışma saatleri nasıl belirlenir?
17.07.2014Vazife malulü olan, primlerinden dolayı 2. aylığı da alabilir mi?
17.07.20146495'le kadroya geçen teknikeri şoför kadrosuna atamak mümkün mü?
16.07.201412 Eylül'de memurluktan atılan kişi, emekli ikramiyesini nasıl alır?
16.07.2014Meslek lisesi üzerine ön lisans bitiren memurun örnek intibakı