Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

10 gün göreve gelmediği için çekilmiş sayılan memura ayrıca disiplin cezası verilir mi?

14/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Mesai takibi için imza uygulaması olmayan bir kurumda görev yapan personelin görevine gelmediği nasıl ispatlanır? Müstafilik bir disiplin suçumudur? Şayet suç ise savunma alınmadan bu ceza verilir mi?Teşekkürler...

Cevap

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Bu çerçevede 657 sayılı Kanunun 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince belirlenmiş olan çalışma saatlerine riayet etmek zorundadırlar. Ayrıca, 101 inci madde veya 178 inci madde hükümlerine uyularak belirlenmiş olan çalışma saatlerinde riayet etmeleri gereklidir. Ayrıca, Devlet memurları görevlerini kendilerine tahsis edilen yerde yerine getirirler. Çalışma saatlerinde bu yerde bulunmak zorundadırlar.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde devlet memurlarına verilecek cezalar ile hangi fiil ve hallerine disiplin cezası gerektirdiği belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan maddenin;(C ) bendinin b alt bendinde "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek," denilmek suretiyle bu fiili işleyen devlet memuruna aylıktan kesme cezası öngörülmüş, (D) bendinin b alt bendinde "Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek," denilmek suretiyle bu fiili işleyen devlet memuruna kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür. Belirtilen fiilleri işleyen devlet memurlarına kanunda belirtilen usule uyularak fiile göre aylıktan keme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereklidir.

657 sayılı Kanunun çekilme başlıklı 94 üncü maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler."
denilmektendir. Görevi terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde 10. günün mesai bitim saatinden itibaren ilgilinin çekilme isteğinde bulunmuş kabul edilmek suretiyle idare 11. gün itibari ile ilgili memurun memuriyetine son verebilir. Bilahare devlet memuru terkin Mezuniyeti veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olduğunu ispat etmesi halinde idare hatalı eylem ve işlemlerini her zaman geri alabileceği göz önüne alındığında bu işlemden geri dönebilir.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde,
1- Çalışma saatlerinde katılımı tespit maksadı ile imza uygulaması bulunmayan bir kurumda görev yerine gelmeme hususu amirler tarafından tespit edilmesi durumunda tutanak ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Göreve gelmeme tutanak ile belirlenmelidir.

2- Memuriyetten çekilme (müstafi olma hali) bir disiplin suçu değildir.

3- Memuriyetten çekilen veya çekilme isteğinde bulunmuş sayılan devlet memurları 657 sayılı Kanunun 92 maddesi hükmü uyarınca yeniden devlet memuriyetine dönebilmektedirler.

4- Disiplin cezası gerektiren fiil ve haller dolayısı ile disiplin cezası verilebilmesi için 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi hükmü uyarınca memurun savunması alınması şarttır.

Bu soru 26,497 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
02.03.20152008'den önce 1 ay sigortalıyım. GSS primini kim karşılar?
02.03.2015Mühendislik mezunu teknikerin ek ödemesi nereden ödenir?
02.03.2015Yıllık izinli memur babalık izni kullanbilir mi?
25.02.2015Refakat izninde iken kurumlar arası geçici görevlendirme olur mu?
24.02.2015Eğitim bilimleri mezunları biyolog, kimyager, ...kadrolarına atanabilir mi?
24.02.2015KPSS ile KİT'e sözleşmeli atanan izin kullanabilir mi?
23.02.2015Adalet Bakanlığında şoför sınavsız zabıt katibi atanabilir mi?
21.02.2015Hiç oturmayanlar dururken önce oturanlara lojman tahsis edilir mi?
20.02.2015Asteğmenlik süresi ne zaman değerlendirilmelidir?
19.02.2015KPSS puanlarımız, virgülden sonrası ile de aynı... Ne olur?
19.02.2015Polis Akademisi sürelerinin borçlanılması memura ne kazandırır?
18.02.2015GİH memur fen bilimleri lisansiyeri olarak nasıl atanır?
17.02.2015Vakıf üniversitesinden MEB'e öğretmen atatanın hakları
17.02.2015Kamu işçisi köşe yazarlığı yapabilir mi?
16.02.2015Aylıktan biriken kaç TL için ek mal beyanı verilmeli?
13.02.201515/09/2010'de memur olan ilave kademeyi ne zaman alır?
11.02.2015Kamu işçiliğinin yıllık izinde değerlendirilme şartları
10.02.2015Emekli memur, yeniden memur olursa 2 aylık alabilir mi?
10.02.2015İşçi emeklisi, yardımcı doçent olursa, emeklilik hakları nasıl olur?
10.02.2015Çocuğu ameliyat olan öğretmene verilebilecek izinler
09.02.2015öğretmenlikten şef olan kişinin maaşı düşer mi?
07.02.2015Askerliği 1 gün borçlanmanın polise yararı olur mu?
06.02.2015Lise müdür yardımcısı ne zaman emekli olur?
05.02.2015Müşavir yapılan yönetici mal bildiriminde bulunmak zorunda mı?
04.02.2015Memur, yedek subaylık süresi ile ne zaman emekli olur?
04.02.20156360 nakledilen personelin fark tazminatına SDT dahil edilir mi?
03.02.2015Kazai Rüşt Kararı alıp memur olanların emeklilik yaşı
03.02.2015GİH memurun kamudaki işçiliğinin değerlendirilmesi
02.02.2015Astsubayın itibari hizmet süresi emeklilik maaşını etkiler mi?
02.02.2015Öğretmen şeflik sınavına girebilir mi?
02.02.2015Birden fazla okul bitiren memurun intibakı
01.02.20154 yıl polislik yapıp memurluğa geçen ne zaman emekli olur?
01.02.2015SYDV personeli seçim için istifa etmeli mi?
31.01.2015Belediyedeki uzmanın ek ödeme oranı
31.01.20152002 öncesi 4 aylık doğum süresini borçlanmak, yaşı öne çeker mi?
30.01.2015Memuriyet öncesi haciz için disiplin cezası verilir mi?
29.01.20151969 doğumlu röntgen teknisyeni ne zaman emekli olur?
29.01.2015Akademik personelde istifa sınırlaması var mı?
28.01.2015Bir kademeden faydalanmak için hazırlık sınıfı nerede okunmalı?
27.01.2015KOSGEB'te uzman olacak kişi ne kadar maaş alır?
ANKET
Başbakan Davutoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?