Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Sorular, Müdür Yardımcılığı Atamaları Konusunda Yoğunlaştı

15/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Norm kadro fazlası müdür yardımcısının durumu?

1- 14.01.2005 tarihinde bir ilköğretim okuluna Müdür Yardımcısı olarak atandım. Aynı kurumda Eylül 2005 tarihi itibariyle norm kadro fazlası durumuna düştüm. Boş bulunan Okul müdür yardımcılıklarına atanmak istiyorum.Çalıştığım kurumda iki yılı doldurmak zorunda mıyım, yoksa başka bir okula isteğim doğrultusunda atanabilir miyim? İlgilerinize şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

Görme engelli öğretmen belletici olabilir mi?

2- Görme Engellil Bir Öğretmen Belleticilik nöbeti tutabilir mi ? Belleticilik nöbeti tuttuğunda ( 24 Saat ) olacaklardan sorumlu olur mu ?

Ek ders saati sayısı branş dersleri üzerinden mi hesaplanır?

3- Benim branşım biyoloji olmasına rağmen fen bilgisi öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda fen bilgisi dersleri haricinde derslere de giriyorum. Haftada 23 saat dersim var. Bunun 11 saati maaş karşılığı ve bir sınıfa da rehberlik yapıyorum. Ek ders yönetmeliğinde dediğine göre fen bilgisi öğretmenleri her 7 saate 1 saat ek ders ücreti alırlar. daha önceki çaıştığım okullarda girdiğim her 7 saat için 1 saat alıyordum. fakat şimdiki okul yönetimi sadece branş derslerime 7 saate 1 saat, diğer derslere ise 10 saate 1 saat ek ders ücreti vermektedir. Bu işin doğrusunu nedir? yardımcı olursanız çok sevinirim. okul yönetimi ile çelişiyoruz. teşekkürler

Müdür yardmcılığı ilanlarına eski müdür yardımcılarının başvurusu da alınabilir mi?

4- Ben 2. yapılan müdür yardımcılığı sınavını kazandım. Sivas ilinde de müracat açıldı. Ancak müracatta eski idarecilere, yeni idarecilere ve 2000 yılında sınavı kazanmış olanlara da bu hak tanındı. Yönetmeliğe göre sınav yapılıncaya kadar onların atanacağını belirtiyor. Denizlide böyle bir olayın olduğunu mahkeme sonucu iptal edildiğini duyduk. Sonuç yakında açıklanacak ama atamaların genelde eskilere yapılacağı duyumunu aldım. Amaç belli isimleri atamak.ilgilenirseniz sevinirim.

Müdür yardımcılığı ilanlarına şuan müdür yardımcısı olarak çalışanlar da başvurabilir mi?

5- Kütahya ... iöo'nda 3 yıldır müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum (kasaba merkezi) geçen hafta kütahyada boş bulunan müdür yardımcılığı kadroları açıklandı. Ancak başvuru şartlarında; yapılan müdür yardımcılığı sıvanında başarılı olanlar ve daha önceden idarecilik yapanların başvurabileceği;
şu anda müdür yardımcısı olarak çalışanların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Ddaha önceden aldığım bilgilere göre bartın ve sakarya milli eğitim
müdürlüğünün yapmış olduğu müdür yardımcılığı atama başvurularında böyle bir şartın olmadığı; çalıştığı kurumda 2 yılını dolduranlarında başvuru yapabileceği yazılıyordu. Açıkcası il milli eğitim müdürlüklerindeki bu farkı anlayamadım. Sizden isteğim benim bu durumda ne yapmam gerekir, benimde başvuru hakkım
var mı, eğer yoksa ben nasıl ve ne zaman il merkezine tayin isteğinde bulunabilirim, mevzuat açısından bilgilendirirseniz memnun olurum.

Tunceli Ovacık mal müdürü yanlış yapıyor

6- Tunceli ili .. ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.Asıl Branşım sınıf öğretmeni olup aynı zamanda Bilgisayar Formatör öğretmenim. İlçemizde açılan bilgisayar Ofis yazılımları kursunda uzman öğretici olarak hafta da 10 saat kurs vermekteyim.Ekim ayı ek derslerini yaptığımda Malmüdürlüğü ekders ödemesi yapılamayacağını belirterek ödeme yapmadı.(Kendisine EK ders yönetmeliğinin ilgili maddesini (mad.9 2 fıkra b bendinin 1. paragrafı ) gösterdim.Bu yasal dayanağı gösterdiğim halde) Bu konuda hata mı yapıyorum.
Yine HEM müdürlüğümüz tam gün tam yıl uygulamasına alınmış bu konuda il makamının onayı alınmıştır. HEM müdürü'ne günlük 2 saat ek ders tahakkuku yaptım. Mal müdürlüğü tarafından ödeme yapılmadı. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

Boş derslerin öncelikle kadrolu öğretmenlere görüdürülmesi gerekmez mi?

7-Sayın Ahmet Kandemir Bey; Ben bir ilköğretimde Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Toplam 15 saat maaş karşılığı derse giriyorum. MEB bu yıl çok sayıda Bilgisayar Öğreticisi aldı. Bizlere ders bulamayan MEB öğreticileri ek ders karşılığı derse sokuyor. Bizlerde maaşımızı alıp boş geziyoruz. Oysaki bizler daha fazla derse girmek istiyoruz. Bu konuyu dile getirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

Cevap

1-Başka bir okula atanabilirsiniz. Bu iki yıl şartı norm kadrodan düşmeniz için gereken iki yıldır. Yoksa herhangi bir başka anlamı yoktur.
Daha geniş bilgi için norm kadro konusunda hazırladığım kitabı indirip inceleyebilirsiniz.

KONUYA İLİŞKİN GENELGE 2004, 1762 SAYILI NORM KADRO YAZISI

"Norm kadrolarında azalma olması durumunda:
Yönetici norm kadrosu bakımından;
o En az iki öğretim yılı beklenecek, ikinci yılın sonunda okul ve kurum müdürlüklerince öğrenci sayıları yeniden belirlenerek Eylül ayı içerisinde 16 ve 17'nci madde hükümleri çerçevesinde yeniden okul ve kurumların yönetici norm kadrosu belirlenecektir.

İkinci yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenecektir. Norm kadro fazlası olarak belirlenenler, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık norm kadro bulunması durumunda öncelikle bu norm kadroyla ilişkilendirilecekler, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise okul ve kurumlarında branşları itibariyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılacaklardır."


2- Bu konuda geniş bir dosya hazırladık ama imkanlar dâhilinde sizin durumunuzdaki birinin bu görevi yapmaması daha yerinde olur.


3- Ek derslerle ilgili bakanlar kurulu kararının ilgili hükmü şu şekildedir:

"Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, daktilografi, büro makineleri, büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat, ilave ek ders verilir."
Bu durumda sizin bütün girdiğiniz derslere 7 saate bir saat ilave ücret almanız yerinde olacaktır aynı branştan ders olma şartını burada yönetmelik maddesi getirmemiştir. Bahsedilen idare burada kendi yorumunu yaparak uygulamaya koymuştur ki bu bize göre yanlış bir uygulamadır.


4- Atamalarda eski veya yeni diye bir durum söz konusu değildir. Eski idarecilerin atanabileceği yönetmelikte hüküm altına alınmıştır. Bu eski idarecilerin sınav yapılıncaya kadar atanabilmesi sizin yorumunuzdur, yönetmelikte böyle bir hüküm yoktur. Hukuken bu kazanılmış haktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin konuya ilişkin hükmü şu şekildedir:

"Yeniden Atama
Madde 25 - Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır."


5- Kütahya ilinin yapmış olduğu bu uygulama doğrudur. Bahsettiğiniz diğer il, eğer böyle bir uygulama yapmışsa yanlış bir uygulamadır, yönetmelik gayet açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eğitim Kurumları Arasında Yer Değiştirme" başlıklı 26'ncı maddesi şu şekildedir:

"Eğitim kurumu yöneticileri, halen bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il içinde, üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il dışında durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliği için yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler."

Bu mevzuat hükmünde belirtilen yeniden yönetici atama işi değildir. Yer değiştirme suretiyle atamadır. Kısacası müdür yardımcılığı atamasıyla bir ilişkisi yoktur. Bu yapılan işlem yer değiştirme işlemidir.


6- Hazırladığınız sorudan konuyu gayet iyi bildiğiniz anlaşılmaktadır. Ücretinizin hemen ödenmesi gerekmektedir.
Mal müdürünün niçin ödeme yapmadığını Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorgulayıp, gerekiyorsa 60 günlük süre içinde dava açmanızı öneriyoruz.


7- Eğer bulunduğunuz yerde bilgisayar dersi var ise sizin girmeniz gerekmektedir fakat sorunuzdan anladığım kadarıyla sadece maaş karşılığı doldurabiliyorsunuz. Alınan bu bilgisayar öğreticileri ihtiyaç olan yerlere alındığından herhangi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim

Bu soru 63,832 defa okundu. 42 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
24.08.2016Tanınan çocuk için aylıksız izin kullanılabilir mi?
23.08.20164/B sözleşmeden kadroya geçen kişinin haklarına ilişkin sorular
22.08.2016Adalet Bakanlığında eğitim durumundan nakil var mı?
22.08.2016Yaşı bekleyen istifa etmiş memur, ikramiyesini nasıl lrı?
22.08.2016Erkek memur, saçını uzatabilir mi, uzun saçlarını bağlayabilir mi?
18.08.2016ATT kullandığı analık ve aylıksız izin bölge hizmetinden sayılır mı?
17.08.2016Memurun görev başında vefat ederse, ne olur?
17.08.2016Farklı kariyer uzmanlığa atanan ilave dereceden yeniden faydalanabilir mi?
16.08.20161993'te polis olan, ne zaman emekli olur?
16.08.2016KİT sözleşmeli OHAL'de istifa ve 657 s.Kanunun 96 maddesinin uygulanması
15.08.20162007'de göreve başlayan öğretmen, istifa ederse, nasıl isteğe bağlı sigortalı olur?
15.08.2016Kocası kamu bankasında çalışan memura çocuk yardımı yapılabilir mi?
11.08.2016OHAL'de usulsüz istifa eden memur, KİT sözleşmeli atanabilir mi?
10.08.2016Değişiklik beyanı lojman sıralamasını değiştirir mi?
09.08.2016Kreş olmadığında memura kreş ücreti veya yardım yapılabilir mi?
08.08.2016Sözleşmeli çalışan, sözleşmeli öğretmenliğe başvurabilir mi?
08.08.2016Görevden uzaklaştırılanlar il dışına çıkabilir mi?
04.08.2016Askere giden memura eş yardımı ödenemez mi?
03.08.2016Ağız dalaşı sonucunda nasıl işlem yapılması gerekir?
02.08.2016Aylıksız izinli olanlara OHAL'de görevden uzaklaştırma nasıl uygulanmalı?
01.08.2016Azami rapor süresi içinde aylık kesilir mi?
29.07.2016Açığa alınan memur, emekliliği isteyebilir mi?
29.07.2016OHAL Nakilleri durdurdu mu?
28.07.2016SSK emeklisi iken 11 yıl memur olarak çalışan, bu süreleri için ödeme alabilir mi?
28.07.2016Görevden uzaklaştırılanların terfileri nasıl yapılır?
27.07.2016104. md. göre yarı zamanlı çalışma döneminde yıllık izinden ne kadar düşmeli?
26.07.2016Açığa alınan memurdan lojmanı boşaltması istenebilir mi?
26.07.2016OHAL'de mehil müddeti kullanılamaz mı?
25.07.20162016/1 yerleşen ve KYK memurluğunu kazanan ne yapmalı?
24.07.2016Kurumum, evlilik izni dahi vermiyor. Doğru olan hangi uygulamadır?
23.07.201615 Temmuz şehit ve gazilerine verilen mali haklar
21.07.2016OHAL sırasında, memurun il dışına çıkışı, izne tabi midir?
21.07.2016Memur, OHAL sırasında istifa edebilir mi?
21.07.2016Verilmeyen ilave 1 dereceyi hangi kurum vermeli?
19.07.2016Memur aylıksız doğum izninden çağrılabilir mi?
18.07.2016VHKİ nasıl kimya mühendisi olabilir?
14.07.2016Geçici göreve başlamadan aynı yere asil onayı alınana hangi onay uygulanır?
13.07.2016KPSS nitelikleri taşımayanların atamasının iptal edilmesi
12.07.2016Öğretmenin işçi teknisyenlikteki hizmetleri KHA değerlendirilir mi?
11.07.2016Şubat öncesi doğum aylıksız izinleri KHA değerlendiriliyor mu?
08.07.20162012 yılından önce, 18 yıl hizmeti var iken istifa edip ayrılan memur, ikramiyesini alabilir mi?
07.07.20164924'e tabi sözleşmelinin ilave derecesi
01.07.2016Aday memur, başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?
29.06.2016Eğitim mazeretini 2. kez kullanabilir miyim?
28.06.2016lise üzerine önlisan ve lisans bitiren kişinin itibak uygulaması
27.06.2016Disiplin cezası yırtılarak mı silinir?
25.06.2016Teknik öğretmenlik bitiren teknisyenin ÖHT ne kadardır?
24.06.2016Yabancı uyruklu akademik personel, teşvik ödeneği alır mı?
24.06.20162008 öncesi açıktan vekil atanan 5434 sayılı Kanuna tabi olmaz mı?
23.06.20161 ders sebebiyle mezun olmayan memur olabilir mi?
22.06.2016Eğitim mazertinden nakil olan idari soruşturma ile tayini yapılabilir mi?
21.06.2016Eğitim özründen nasıl nakil olabilirim?
20.06.2016SGK 5-15 dereceli kadrolara atanmada hizmet süresinin önemi?
17.06.2016Yüksek lisans başka bir alanda da yapılmış olsa, öğretmenin ek dersini zamlı alabilir mi?
16.06.2016Memura, whatsapp üzerinden talimat verilebilir mi?
16.06.2016TEF mezunu teknisyen ek ödemesine dava açılabilir mi?
15.06.20161-4 derecedeki bilgisayar işletmeninin özel hizmet tazminatı
15.06.2016Adli olaydan engelli olan memur olamaz mı?
14.06.2016Ekonomist 2 yıllık tarım teknikerliği bitirince özel hizmeti artar mı?
13.06.2016Eş durumundan nakli çıkmayan öğretmene, kanun hangi hakları tanımıştır?
13.06.2016Sendikalı olmayan memurun disiplin toplantısına sendika temsilcisi katılır mı?
11.06.2016Memur kadrosuna vekalet eden kaloriferci hangi halde vekalet ücreti alır?
10.06.2016Doktorayı bitiren memur, sınavsız biyolog kadrosuna atanabilir mi?
09.06.2016Aylıksız izinde nakil olan kalan iznini kullanabilir mi?
08.06.2016Teknik yüksek öğrenim mezunu teknisyenin ek göstergesi
07.06.2016Zabıta Yönetmeliğindeki sicil notu hükümleri geçerli mi?
07.06.2016KPSS ile avukat alımında 2 yıl şartı nasıl anlaşılmalı?
06.06.20164/B'li sözleşmeli personel iş sağlığı uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?
03.06.2016Sözleşmeli personel il dışı görevlendirmeyi reddedebilir mi?
02.06.2016Engelli çocuk için yarım gün çalışma hakkı birleştirilebilir mi?
31.05.2016Ebenin özel sektör hizmetleri nasıl değerlendirilir?
30.05.2016Raporlu memur, il dışına geçici görevlendirilebilir mi?
27.05.2016Üniversite okuyan memur, müferdat gereği staj yaptığında, sigorta da yapılmalı mı?
26.05.20161 yıl aylıksız izin kullanan 24 ay doğum iznini kullanamaz mı?
24.05.2016Geçici personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?
23.05.2016Önceden zabıta olan memur tekrar zabıta atanır mı?
22.05.2016POMEM'deki süreler, emeklilikte sayılır mı?
20.05.2016Ebe boşandığında görev yeri değiştirilir mi?
18.05.2016Ameliyat olan eş ve bebek bakımı için 399 sözleşmeli refakat izni alınabilir mi?
17.05.2016KPSS ile memur olan kişi, EKPSS'ye girip tercihlere katılabilir mi?
17.05.20164/B sözleşmeli personel fazla çalışma ücreti alabilir mi?
16.05.2016Lojmanın tahsis şeklini kim belirler?
15.05.2016Emekli olan eş için harcırah ödenmez mi?
12.05.2016Diyanet personeline fazla çalışma ücreti
12.05.2016Sözleşmeli subay veya uzman çavuşlukta geçen süreler 68/B'de değerlendirilir mi?
11.05.2016Üst öğrenimde özel hizmet tazminatı nasıl ödenir?
10.05.20162017 KPSS puanıyla, B grubu alımlara başvurulabilir mi?
09.05.2016Hem anneye hem babaya, aynı anda, doğum nedeniyle aylıksız izin verilir mi?
08.05.2016Teknisyen, başka bir kuruma tekniker olarak atanabilir mi?
06.05.2016DMO Yönetmeliğindeki hizmet tanımına özel sektör hizmetleri girer mi?
05.05.2016Nakil işlemi aşamaları, onayın kurumca iptali
04.05.2016MKE'deki görevde yükselme sınavı ve hizmet süresi sorusu
03.05.2016PTT personeli 657 sayılı Kanuna göre aylıksız izin alabilir mi?
02.05.2016EKPSS kurasına 18 yaşını tamamlamayan müracat edebilir mi?
02.05.2016Görevde yükselmede, yedeklerden atama uygulamasında, ayrım yapılabilir mi?
01.05.2016Önlisans mezunları fakülte sekreteri olabilir mi?
28.04.2016Aylıksız izinli memurun tedavi giderini kim karşılar?
27.04.2016Alt öğrenimden atananlar memuriyetten atılacak mı?
26.04.2016Şef saymanlığa vekalet ederse aylık alır mı?
25.04.2016Disiplin affından faydalanmak için cezanın kesinleşmesi mi gerekir?