Sorular, Müdür Yardımcılığı Atamaları Konusunda Yoğunlaştı

15/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Norm kadro fazlası müdür yardımcısının durumu?

1- 14.01.2005 tarihinde bir ilköğretim okuluna Müdür Yardımcısı olarak atandım. Aynı kurumda Eylül 2005 tarihi itibariyle norm kadro fazlası durumuna düştüm. Boş bulunan Okul müdür yardımcılıklarına atanmak istiyorum.Çalıştığım kurumda iki yılı doldurmak zorunda mıyım, yoksa başka bir okula isteğim doğrultusunda atanabilir miyim? İlgilerinize şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

Görme engelli öğretmen belletici olabilir mi?

2- Görme Engellil Bir Öğretmen Belleticilik nöbeti tutabilir mi ? Belleticilik nöbeti tuttuğunda ( 24 Saat ) olacaklardan sorumlu olur mu ?

Ek ders saati sayısı branş dersleri üzerinden mi hesaplanır?

3- Benim branşım biyoloji olmasına rağmen fen bilgisi öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda fen bilgisi dersleri haricinde derslere de giriyorum. Haftada 23 saat dersim var. Bunun 11 saati maaş karşılığı ve bir sınıfa da rehberlik yapıyorum. Ek ders yönetmeliğinde dediğine göre fen bilgisi öğretmenleri her 7 saate 1 saat ek ders ücreti alırlar. daha önceki çaıştığım okullarda girdiğim her 7 saat için 1 saat alıyordum. fakat şimdiki okul yönetimi sadece branş derslerime 7 saate 1 saat, diğer derslere ise 10 saate 1 saat ek ders ücreti vermektedir. Bu işin doğrusunu nedir? yardımcı olursanız çok sevinirim. okul yönetimi ile çelişiyoruz. teşekkürler

Müdür yardmcılığı ilanlarına eski müdür yardımcılarının başvurusu da alınabilir mi?

4- Ben 2. yapılan müdür yardımcılığı sınavını kazandım. Sivas ilinde de müracat açıldı. Ancak müracatta eski idarecilere, yeni idarecilere ve 2000 yılında sınavı kazanmış olanlara da bu hak tanındı. Yönetmeliğe göre sınav yapılıncaya kadar onların atanacağını belirtiyor. Denizlide böyle bir olayın olduğunu mahkeme sonucu iptal edildiğini duyduk. Sonuç yakında açıklanacak ama atamaların genelde eskilere yapılacağı duyumunu aldım. Amaç belli isimleri atamak.ilgilenirseniz sevinirim.

Müdür yardımcılığı ilanlarına şuan müdür yardımcısı olarak çalışanlar da başvurabilir mi?

5- Kütahya ... iöo'nda 3 yıldır müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum (kasaba merkezi) geçen hafta kütahyada boş bulunan müdür yardımcılığı kadroları açıklandı. Ancak başvuru şartlarında; yapılan müdür yardımcılığı sıvanında başarılı olanlar ve daha önceden idarecilik yapanların başvurabileceği;
şu anda müdür yardımcısı olarak çalışanların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Ddaha önceden aldığım bilgilere göre bartın ve sakarya milli eğitim
müdürlüğünün yapmış olduğu müdür yardımcılığı atama başvurularında böyle bir şartın olmadığı; çalıştığı kurumda 2 yılını dolduranlarında başvuru yapabileceği yazılıyordu. Açıkcası il milli eğitim müdürlüklerindeki bu farkı anlayamadım. Sizden isteğim benim bu durumda ne yapmam gerekir, benimde başvuru hakkım
var mı, eğer yoksa ben nasıl ve ne zaman il merkezine tayin isteğinde bulunabilirim, mevzuat açısından bilgilendirirseniz memnun olurum.

Tunceli Ovacık mal müdürü yanlış yapıyor

6- Tunceli ili .. ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.Asıl Branşım sınıf öğretmeni olup aynı zamanda Bilgisayar Formatör öğretmenim. İlçemizde açılan bilgisayar Ofis yazılımları kursunda uzman öğretici olarak hafta da 10 saat kurs vermekteyim.Ekim ayı ek derslerini yaptığımda Malmüdürlüğü ekders ödemesi yapılamayacağını belirterek ödeme yapmadı.(Kendisine EK ders yönetmeliğinin ilgili maddesini (mad.9 2 fıkra b bendinin 1. paragrafı ) gösterdim.Bu yasal dayanağı gösterdiğim halde) Bu konuda hata mı yapıyorum.
Yine HEM müdürlüğümüz tam gün tam yıl uygulamasına alınmış bu konuda il makamının onayı alınmıştır. HEM müdürü'ne günlük 2 saat ek ders tahakkuku yaptım. Mal müdürlüğü tarafından ödeme yapılmadı. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

Boş derslerin öncelikle kadrolu öğretmenlere görüdürülmesi gerekmez mi?

7-Sayın Ahmet Kandemir Bey; Ben bir ilköğretimde Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Toplam 15 saat maaş karşılığı derse giriyorum. MEB bu yıl çok sayıda Bilgisayar Öğreticisi aldı. Bizlere ders bulamayan MEB öğreticileri ek ders karşılığı derse sokuyor. Bizlerde maaşımızı alıp boş geziyoruz. Oysaki bizler daha fazla derse girmek istiyoruz. Bu konuyu dile getirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

Cevap

1-Başka bir okula atanabilirsiniz. Bu iki yıl şartı norm kadrodan düşmeniz için gereken iki yıldır. Yoksa herhangi bir başka anlamı yoktur.
Daha geniş bilgi için norm kadro konusunda hazırladığım kitabı indirip inceleyebilirsiniz.

KONUYA İLİŞKİN GENELGE 2004, 1762 SAYILI NORM KADRO YAZISI

"Norm kadrolarında azalma olması durumunda:
Yönetici norm kadrosu bakımından;
o En az iki öğretim yılı beklenecek, ikinci yılın sonunda okul ve kurum müdürlüklerince öğrenci sayıları yeniden belirlenerek Eylül ayı içerisinde 16 ve 17'nci madde hükümleri çerçevesinde yeniden okul ve kurumların yönetici norm kadrosu belirlenecektir.

İkinci yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenecektir. Norm kadro fazlası olarak belirlenenler, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık norm kadro bulunması durumunda öncelikle bu norm kadroyla ilişkilendirilecekler, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise okul ve kurumlarında branşları itibariyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılacaklardır."


2- Bu konuda geniş bir dosya hazırladık ama imkanlar dâhilinde sizin durumunuzdaki birinin bu görevi yapmaması daha yerinde olur.


3- Ek derslerle ilgili bakanlar kurulu kararının ilgili hükmü şu şekildedir:

"Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, daktilografi, büro makineleri, büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat, ilave ek ders verilir."
Bu durumda sizin bütün girdiğiniz derslere 7 saate bir saat ilave ücret almanız yerinde olacaktır aynı branştan ders olma şartını burada yönetmelik maddesi getirmemiştir. Bahsedilen idare burada kendi yorumunu yaparak uygulamaya koymuştur ki bu bize göre yanlış bir uygulamadır.


4- Atamalarda eski veya yeni diye bir durum söz konusu değildir. Eski idarecilerin atanabileceği yönetmelikte hüküm altına alınmıştır. Bu eski idarecilerin sınav yapılıncaya kadar atanabilmesi sizin yorumunuzdur, yönetmelikte böyle bir hüküm yoktur. Hukuken bu kazanılmış haktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin konuya ilişkin hükmü şu şekildedir:

"Yeniden Atama
Madde 25 - Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır."


5- Kütahya ilinin yapmış olduğu bu uygulama doğrudur. Bahsettiğiniz diğer il, eğer böyle bir uygulama yapmışsa yanlış bir uygulamadır, yönetmelik gayet açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eğitim Kurumları Arasında Yer Değiştirme" başlıklı 26'ncı maddesi şu şekildedir:

"Eğitim kurumu yöneticileri, halen bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il içinde, üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il dışında durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliği için yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler."

Bu mevzuat hükmünde belirtilen yeniden yönetici atama işi değildir. Yer değiştirme suretiyle atamadır. Kısacası müdür yardımcılığı atamasıyla bir ilişkisi yoktur. Bu yapılan işlem yer değiştirme işlemidir.


6- Hazırladığınız sorudan konuyu gayet iyi bildiğiniz anlaşılmaktadır. Ücretinizin hemen ödenmesi gerekmektedir.
Mal müdürünün niçin ödeme yapmadığını Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorgulayıp, gerekiyorsa 60 günlük süre içinde dava açmanızı öneriyoruz.


7- Eğer bulunduğunuz yerde bilgisayar dersi var ise sizin girmeniz gerekmektedir fakat sorunuzdan anladığım kadarıyla sadece maaş karşılığı doldurabiliyorsunuz. Alınan bu bilgisayar öğreticileri ihtiyaç olan yerlere alındığından herhangi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim

Bu soru 64,496 defa okundu. 42 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
28.05.2017Aynı kurumda sözleşmeli (4/B) görevden istifa ederek diğer sözleşmeli göreve atanmak
27.05.2017Yıllık izin hesabında taşeron hizmetler sayılır mı?
26.05.2017Yüksek lisansı bitiren şube müdürü kurumdaki kariyer uzmanlığa geçiş yapabilir mi?
23.05.2017Röntgen teknisyenlerinin fazla mesai ve icap nöbeti nasıl olmalı?
18.05.2017İlçe sağlık müdürlüğünü vekaleten yürüten doktor ücret alabilir mi?
15.05.2017Memur OHAL'de istifa edemez mi?
14.05.2017Engelli memurun yer değiştirme talebinde kadro imkanları
12.05.2017Müşavirlerin mesai saatleri
11.05.2017Naklen uzman yardımcılığına atanan memur ne zaman bu görevin maaşını alır?
09.05.2017Memur, doğum sebebiyle aylıksız izin bitiminde yeni bir aylıksız izin talep edebilir mi?
08.05.2017Memur, doğum sonrası aylıksız izin bitiminde yarım zamanlı çalışabilir mi?
01.05.2017İhraç sonrası emekli olan, ancak KHK ile iade olana memura dair işlemler
30.04.2017Özelde teknisyen olarak geçen hizmetler KİT personeli yıllık izninde sayılır mı?
29.04.2017İkinci bir önlisans daha okursam, KPSS'ye girişte bir sıkıntı yaşar mıyım?
29.04.2017Memur emeklisi eş ve çocuk yardımından faydalanabilir mi?
29.04.201736/A-2 ve 4. bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin birden fazla uygulanması mümkün müdür?
29.04.2017Uzman yardımcısı ücretsiz izin alırsa yabancı dil için öngörülen iki yıllık süre ötelenir mi?
28.04.2017Lojmanda, huzur ve sukünu bozulan kiracı ne yapmalıdır?
26.04.2017Atama onayı almak için kurumlara süre öngörülmüş müdür?
26.04.2017Sözleşmeli personel (4/B) istifa ederse, KİT sözleşmeli personel atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?
22.04.2017Sözleşmede hüküm bulunmadığından özel sektörde çalışan eş gerekçesiyle tayin mümkün müdür?
21.04.2017Asili atamaya yetkili amirce vekalet verilirse vekalet aylığı ödenebilir
18.04.2017Sandık müşahitliği subaylığa engel olur mu?
16.04.2017OHAL döneminde, sözleşmeli personel (4/B) nasıl istifa eder?
16.04.2017Yarı zamanlı çalışan memurun yıllık izin hesabı
16.04.20172016 EKPSS ile memur olan nasıl emekli olur?
15.04.2017Kontrol ve tedavi muayenesi için refakat izni verilir mi?
15.04.2017İkramiye, 25 yıl üzerinden mi yoksa memuriyette geçen süreler üzerinden mi verilir?
14.04.2017Evlendirme Memurunun, başka mahale gidişinde harcırah verilir mi?
14.04.2017Programcı unvanlı memurlar arazi tazminatından yararlanabilir mi?
10.04.2017Sözleşmeli personel (399) hizmetleri, aday memurluk süresinde hesaba katılır mı?
09.04.2017Vekaleten atamada kurumların takdir yetkisi
08.04.2017Kamu işçileri kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilebilir mi?
07.04.2017Hem SSK hem de memurluk çalışması olanlar, iki ayrı aylık alabilir mi?
07.04.201714 yıl asil, 10 ay vekalaten görev yapan kama veya görev tazminatı alır mı?
06.04.2017Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
03.04.2017Belediye sözleşmelisinin maaşı düşülebilir mi?
02.04.2017Alım ilanlarında yer verilen, sözleşmesini fesheden 4/B'linin başvuramayacağına dair ifadeler
30.03.2017Memur tayin olsa da üst öğrenimin zam ve tazminatlarından yararlanmaya devam eder
26.03.2017Şube müdürü, mühendislik öğrenimi nedeniyle 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
25.03.2017Vekaleten atamada dolu kadro nedir?
24.03.2017İl dışı tayinde mehil müddeti ne zaman başlar?
24.03.2017Geçici görevlendirilen sağlık personeline, ek ödeme, hangi birimce yapılır?
20.03.2017Kadroya geçenlerin yıllık izni ve ilave kademe uygulaması
18.03.2017Belediye sözleşmeli personeli sosyal denge tazminatından yararlanabilir mi?
14.03.2017Belediye sözleşmeli personeline lojman tahsis edilebilir mi?
14.03.2017Sağlık personeli döner sermayelerinde tavana takılma nedir?
12.03.2017İzin devri, belediye tam zamanlı sözleşmeli personelini kapsıyor mu?
11.03.2017Disiplin cezalarının silinmesi ya da mahkemelerce iptali 8 yıla bir kademe uygulamasını nasıl etkiler?
10.03.2017İzin düzenlemesi, 4/B'lileri kapsıyor mu?
08.03.2017Kadroya geçen sözleşmeli personel için 8 yıla bir kademe uygulaması
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
04.03.2017Sözleşmeli sağlık personeli, eş durumu ataması için 4+2 yıllık sürenin tamamlanmasını beklemek zorunda mıdır?
01.03.2017Memur, Suriyeli öğrencilere öğretmenlik yapacak eşinin bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?
27.02.2017İşe normal statüde giren ama sonradan engelli olan nasıl emekli olur?
26.02.2017Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler, sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi?
25.02.2017Eşinin (tabip) zorunlu hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
22.02.2017Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?
20.02.2017Zabıta amiri ve zabıta komiserinin tazminat oranları nedir?
20.02.20172002 yılında subay olan kişi, ne zaman ve kaç yaşında emekli olur?
19.02.2017Sağlık personelinin yıpranma süresi, emeklilik yaşından düşülür mü?
18.02.2017İhraç edilen akademisyenden, peşin ödenen maaş, istenebilir mi?
18.02.2017Eş durumu mazeretiyle beş yıl nakil yasağı uygulanmadan başka kuruma nakil mümkün müdür?
16.02.2017Astsubay, öğrenim süresini borçlanırsa, ne faydası olur?
14.02.2017Eşi çalışmayan memur, süt parasından (emzirme ödeneği) faydalanabilir mi?
13.02.2017Memur ile farklı kurumdaki engelli memur, talepleri üzerine karşılıklı olarak nakil olabilir mi?
11.02.2017Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı, mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?
09.02.2017SSK'lı hizmetler üst derecelere atanmada değerlendirilir mi?
07.02.2017YÖKDİL Sınavı yabancı dil tazminatı ödemesinde kullanılabilir mi?
07.02.2017İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu
06.02.201710 yıl boyunca görevden uzaklaştırılan memur, nasıl emekli olur?
05.02.2017Sözleşmeli personelin (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshi
04.02.2017Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?
03.02.2017Sözleşmeli personel (4/B), halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapabilir mi?
30.01.2017Belediyedeki sosyolog, müdürlük için açılan görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?
30.01.2017Aile hekimi olan eşimden dolayı eş durumu tayini isteyebilir miyim?
29.01.2017Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?
27.01.2017Kademeli yaş grubuna girmek için kaç yıl hizmet gerekir?
25.01.2017Yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, hangi tarihte yeni aylığa hak kazanır?
24.01.2017Taşeron personeli, ücretli öğretmen ve 4/B'li geçen hizmet süreleri 68/B'de değerlendirilir mi?
24.01.20171996'da işe başladım. 2008'deki aylıksız izni borçlanmam bana yaş için fayda sağlar mı?
22.01.2017Üniversite hastanesindeki sağlık teknisyeni eğitim faaliyetleri için ödenek alır mı?
21.01.2017Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?
20.01.2017Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?
19.01.2017Asaleti tasdik edildikten sonra istifa edip sınavla avukat kadrosuna atanan memur adaylığa tabi tutulur mu?
17.01.2017Belediye sözleşmeli personelinin (5393) sözleşmesi hangi hallerde sona erer?
16.01.2017Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi?
15.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
14.01.2017Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, 8 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?
13.01.2017İstisnai kadroda görev yapmış olanlar, teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?
11.01.2017Kurumların, muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir ?
10.01.2017Belediye işçisi, EKPSS ile memur kadrolarına atanabilir mi?
09.01.2017Sağlık memurluğundan (4/B), hemşireliğe (4/B) geçişte bekleme süresi uygulanır mı?
09.01.2017Eşi özel sektörde çalışan öğretmen nasıl nakil ister?
08.01.2017Doğumdan önce memuriyete atananların analık izni ile aylıksız izni
07.01.2017Aday memur, ilave dereceden ve hazırlık sınıfı nedeniyle kademeden ne zaman yararlanır?
06.01.2017Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?
06.01.2017Görevden uzaklaştırma, eş durumu tayini istemeye engel midir?
04.01.2017Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur, diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?
03.01.2017Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı
ANKET
Sizce Milli Eğitim Bakanı değişmeli mi?