Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Asaleten atanmayacağı bir ildeki müdürlüğe vekaleten atanan memura zam ve tazminat farkı verilir mi?

19/12/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkililer,
Ben bir konuda mağdur olduğumu düşünüyorum. Ben (A) tipi bir okul müdürü olarak görev yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bakanlık görevlendirmesiyle görevlendirildim. Görevlendirme formumun açıklamalar bölümüne "657 sayılı kanunun 86.maddesine göre görevlendirilmiştir" diye yazılmasını ve dolayısıyla makam tazminatından yararlanmak istemiştim. Gelen cevabi yazıda "siz bakanlığımızın aradığı genel ve özel şartları taşımaktasınız ancak doğum yerinizin aynı il olması nedeniyle asil olarak atanamazsınız. Dolayasıyla vekil olabilmeniz için asil de aranan şartları taşımalısınız" denilerek hiçbir işlem yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Sorum şudur: İlçe Milli Eğitim Müdürü olunabilmesi için asilde aranan şartlar nelerdir. Ben vekil dahi olamayacağım bir yere nasıl görevlendirilebiliyorum? Bölge İdare Mahkemelerinin bu konudaki içtihatları nedir? teşekkür ederim.

Cevap

Bu konuda daha önce ayrıntılı bir dosya hazırladık. 13.11.2005 tarihli ve "Vekalet Ücreti Alınabilme Şartları" başlıklı bu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

Bu dosyada zam ve tazminat farkı alınabilmesi için gereken şartlardan biri şu şekilde tespit edilmiştir.

"c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir."

Diğer taraftan, 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik"in 15 inci maddesinde memurun yer değiştirme suretiyle atanamıyacağı hizmet yerlerine ilişkin olarak şu hükme yer verilmiştir.

"Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere
c) (Mülga: 17/7/1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23783)
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000`i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler."

Yönetmeliğin tamamı
Diğer taraftan "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"e göre bir göreve asaleten atanabilmek için atanılacak kadronun derecesine 657 sayılı Kanunun 68 inci A ve B bentleri hükümlerini taşıyor olmak, 657 sayılı Kanunun72 nci maddesi hükmü uyarınca yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik uyarınca atanmasına engel bulunmamak ve Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca açılacak görevde yükselme eğitim ve sınavına katılarak yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir.

Yukarıdaki hükümlere göre siz yer değiştirme yönetmeliğinin 15'inci maddesi hükmü gereğince aslen atanamayacağınız bir göreve vekaleten atanmış bulunmaktasınız. Yani asil olarak atanma şartlarına sahip değilsiniz. Bu nedenle zam ve tazminat farkınızı almanız mümkün değildir.

Bu soru 18,960 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticili sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
ANKET
'Makul şüphe' üzerine polisin arama yapmasına izin veren tasarıyı;