Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

İki yıl önce evlenen ancak beyenname vermeyen, bu döneme ilişkin aile yardımı ödeneğini alabilir mi?

04/10/2006 14:17:00
Yazdır

Soru

Herkese selamlar. 2002 yılından beri bir kamu kuruluşunda görev yapmaktayım. 2004 yılında evlendim. Bu zamana kadar aile yardımı ödeneğinden haberim yoktu. Yeni beyanname verdim. Özlük işleri, beyanname verdiğim tarihten itibaren aile yardımı alabileceğimi, önceki aylara ve yıllara ait aile yardımlarını alamayacağımı söylüyor. Bu konudaki görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."
hükmü ve aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükümleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü anılan Kanunun 203üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez
."hüküm ile belirlenmiştir.

Ayrıca, idarenin memura bu yardımın ödenmesi için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen beyannamenin verilmesi gereklidir. Beyanname aile yardımı ödeneğini hak kazanmaya ilişkin değildir. Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 675 sayılı Kanunun mezkur hükümleri ile düzenlenmiş olup, memurun bunu hak ettiğine ilişkin bir ihtilaf bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun mezkur 203 üncü maddesi ödeme usulüne ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca talep edilen belge de ödenmeye ilişkin olup hak kazanmaya ilişkin değildir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde evlenen devlet memuru 657 sayılı Kanunun 202 nci madenin hükmü uyarınca "her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için" evlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğine hak kazanmış bulunmamaktadır. Ancak, kişi beyanname vermemesi sebebiyle ödemeyi alamamıştır. Devlet memuru aile yardımını hak ettiği dönemde eşinin çalışmadığını belgelendirmesi ve beyanname vermesi halinde, geriye dönük olarak, hak ettiği aile yardımı beyannamesi verilmesi gereklidir. Bu durumda idarenin aile yardımı ödeneği tahakkuk ettirip ödemesi gerekmektedir.

Beyanname ve bu dönemde çalışmadığına ilişkin belgeleri idareye vermeniz halinde hakkınız olan aile yardımı ödeneği almak için yargı yoluna baş vurmanızı tavsiye ediyoruz. Davayı kazanacağınızı umuyoruz.

Bu soru 32,598 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
ANKET
Sizce mülakatla, daha liyakatli okul müdürleri mi atanıyor?