Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Operasyonu ilk kim bildi?

Ali Fuat Yılmazer gözaltına alındı

Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek

Gazze'de ölü sayısı 606'ya yükseldi

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Sicil ve Disiplin

Soru:
Devlet hastanesinde çalışan uzman doktorum; 30-3-2006 tarihinde aylıktan kesme cezası bana tebellüğ edildi. 6 ay sonra bu cezadan dolayı 1/30 oranında maaştan kesme ve 3 ay döner sermaye kesileceği belirtildi. Tebellüğden 6 ay sonra disiplin cezaları yaptırımları uygulanabilir mi?
Cevap:

657 sayılı Devlet memurları Kanunun Uygulama başlıklı 132 inci maddesinde "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.
Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm gereğince aylıktan kesme cezasının, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanması gerekmekteydi.. Ancak soruda 6 ay sonra kesinti yapıldığı belirtilmektedirki, aylıktan kesme cezası bir amme alacağı haline geldiği için altı ay sonra dahi tahsil edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Öte yandan, kişiden altı ay sonra kesinti yapılacağı için, kesinti yapılan ayın derece ve ek göstergesi esas alınmamalıdır. Zira burada kusuru olan memurun kendisi değildir. Bize göre memurdan 6 ay önceki derece ve ek gösterge esas alınarak kesinti yapılmalıdır.

Bu soru 18,199 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.