Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Zekeriya Öz'e tehdit ve hakaret soruşturması

TBMM, Ağustos ortasına kadar çalışacak

TOKİ yanlış hesap yaptı

Operasyonu ilk kim bildi?

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Sağlık Personeli > İcap Nöbeti

Soru:

Sayın memurlar net yöneticileri hastanemiz de 2 tane ambulans bulunmaktadır. Bunlardan birisi 112 komuta merkezine bağlı olarak çalışmakta diğeri ise yardımcı sağlık personeline ve şoförlere icap nöbeti yazılarak hasta naklinde kullanılmaktadır. Benim sorum şu; yardımcı sağlık personeline ve şoförlere icap nöbeti yazılabilirmi? Yardımınız için teşekkürler.


Cevap:

Yataklı tedavi kurumlarında çalışan personelin nöbet esasları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde (YTKİY) düzenlenmiştir. Nöbetlerin ne şekilde tutulacağı ve hangi personelin nasıl nöbet tutacağı adı geçen yönetmeliğin 41-52 maddelerinde yer almaktadır. Sözü edilen yönetmelikte nöbetin amacının; normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek şeklinde açıklanmıştır.

Sözü edilen yönetmelikte icap (ev) nöbetinin; Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar tarafından sırayla evde tutulacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin personel nöbetlerinin açıklandığı maddeleri incelendiğinde icap nöbetinin yalnızca doktorlar tarafından tutulacağı ortaya çıkmaktadır.

Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, tıbbi teknisyen, yardımcı hizmetler sınıfı personeli vb personel ile Genel İdari Hizmetler sınıfındaki personele ilişkin yönetmeliğin nöbetle ilgili maddeleri incelendiğinde, sözü edilen personelin icap nöbetine dâhil olmadıkları, icap nöbeti dışında başhekimlik veya hastane müdürlüğü tarafından hastanenin türü, iş durumu, personel yeterliliği ve iş gerekleri dikkate alınarak belirlenecek nöbete dâhil oldukları anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan soruda sözü edilen personele icap nöbeti adı altında nöbet listesi hazırlanarak nöbet tutturuluyorsa (Yönetmelikte yer almamasına rağmen DMK’da öngörüldüğünden) 657 sayılı DMK’nun Ek Madde 33 te yer alan “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi kesintisiz oniki saatten az olmamak üzere), yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30'u tutarında icap nöbet ücreti ödenir.” gereğince nöbet ücreti ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan şoförler için hiçbir şekilde icap nöbeti yazılamayacağı kanaatindeyiz. İş gerekleri ve personel durumuna göre hastane müdürlüğünün gerekli görmesi halinde normal nöbet yazılacağı kanaatindeyiz.

Bu soru 20,425 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.