Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Düşük MTV ödemek için...

6 yılda 63 bin 43 dinleme yapılmış

Havalar nasıl olacak? / Haritalı

Komşu'dan 5 bin ithal doktor gelecek

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Davalar
Haklar

Soru:
Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmakta idim. Kötü niyetli Böl. Başkanımız bir gün beni fakültede göremeyince izin durumuma bakıyor ve en son kullanmış olduğum iznimin bitim süresinden itibaren hiç arayıp sormadan 18 adet tutanak düzenliyor. Tutanaklara geçmiş tarihleri atıyor fakat geçmişe yönelik evrak sayı numarası veremediğinden sayı no vermiyor. Üstelik en önemlisi tutanaklara A.B.D başkanı ve fakültede görevli hiç bir şekilde beni denetlemeye yetkisi olmayan Şef memur a imza attırıyor. Fakülte Dekanı görevde olduğu halde, bu tutanaklar Dekana imzalatılmıyor. Dolayısıyla bu işlem Dekandan habersiz yapıyor. Bu işlemlerin sonucunda müstafi sayılıyorum. Hâlbuki iznimin bitiminden sonra her gün görevime geliyordum. Üniversitede imza uygulaması olmadığından yaz tatili olduğu için görevlendirmem ve dersim de olmadığından, beni okulda görüpte şahitlik edecek hiç bir cesur personel olmadığından mahkemeye göreve geldiğimi ispat edemiyorum. İdarenin dayandığı tek şey (göreve gelmemiştir) ifadesinin bulunduğu ve hiç bir somut delile dayandırılmayan tutanak. Bu bilgilere göre...

SORU:1- Sayı verilmemiş bir tutanak üzerinde yazan tarihte tutulmuş sayılır mı? (Bu soruya vereceğiniz cevap tutanakların günlük değil, geçmişe yönelik tutulduğunu ispat etmeye çalıştığım için sorulmuştur)
SORU:2- Fakülte de görevli Şef memurun şahsımla ilgili tutanakları imzalamaya yetkisi var mı?
SORU:3- Dekanın imzasının olmadığı tutanaklar geçerlimidir?

Sormuş olduğum bu soruların cevapları mahkemede hakkımı arama hususunda çok faydalı olacak. Bu konularda bana faydası olacak Danıştay kararları gönderirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler...
Cevap:

Devlet memurlarını izin dönüşlerinde görevlerine başladıklarına dair bir evrak düzenlenmesi zorunludur. Dosyanızda bu evrak siz görmeseniz bile amirler tarafından düzenlenip konulmaktadır.

1-Göreve gelmeyen personel hakkında tutanak tutulmasına ilişkin olarak kurumsal bir düzenleme yok ise amir tutanağa kendisi ile Fakültede görevli şefin imzalatmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
2-Tutanakta Dekanın imzasının bulunması kurumsal düzenlemede bu yönde bir şekil şartı yoksa gerek bulunmamaktadır.
3- Tutulan tutanak hakkında işlem tesis ( müstafi veya disiplin) edebilmesi bakımından Resmi bir yazı ile idareye intikal ettirilmesi gereklidir. Tutanakların idareye intikal ettirilmesinin geciktirilmesinde maksat ve amaç anlaşılamamış olup yöntemde doğru değildir..

İyi niyetli idarenin, Tutanakla birlikte, bildirmiş olduğunuz ikamet adresine ve cep veya ev telefonunuzdan arayıp bilgi talep etmesi gerekirken, tutanakları biriktirip işlem tesis etmesi kötü niyetli olduğunu açıkça göstermektedir.

Devamsızlığın birkaç gün olduğu zaman idarenin disiplin soruşturma işlemini neden başlatmadığı düşündürücüdür.

Göreve geldiğinizi
1- Mesai arkadaşlarınızın şahitliği,
2- Yemek hanede yemek yemiş iseniz varsa resmi yemek kartı veya şahitler
3- Mesai saatleri içinde odanıza tahsisli telefondan yapmış olduğunuz telefon kayıtları
4- Tahsisli bilgisayarınızdan yapmış olduğunuz mail veya bilgisayar kayıtlarından
5- Varsa güvenlik kamerası kayıtlarından
İspatlamanız mümkün olabilecektir.

Bu soru 22,573 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.