Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Mağdur olduğunu iddia eden hasta, 5 yıl sonra hemşireyi dava edebilir mi?

11/05/2007 09:00:00
Yazdır

Soru

İyi Günler.

Ben 2002 yılı ortalarında İstanbul?da bir devlet hastanesinde Hemşire olarak görev yaparken hastanın biri varikosel ameliyatı olup servise yatırıldı. Ameliyattan sonra bu hastaya gece ben nöbetçi iken nöbette ilacını enjeksiyon ile yaptım. Benden sonra başka hemşirelerde bu adama enjeksiyon yaptılar, benden öncede enjeksiyon yaptılar.

Hasta taburcu olduktan birkaç gün sonra bacağının çektiği, hafif topallama şikâyetiyle hastaneye müracaat ediyor. Doktorlar kontrol edip enjeksiyon yapılırken iğne ucunun bacaktaki siyatik sinirlere denk gelmiş olabileceğini bunda bir kasıt olmadığını, kalçadan yapılan iğnelerde bu riskin her zaman olabileceğini, siyatik sinirlerin bacakta çok yoğun olarak geçtiğinin, bunun zamanla kendiliğinden düzeleceğini belirtip hastayı gönderiyorlar. Ve hiçbir yasal işlem veya kayıt altına alınma yapılmıyor.

Ortada hiçbir bilimsel ve tıbbi kanıt yokken adam : "Benim bacağım, gece iğneyi yapan hemşirenin yüzünden oldu. Onun iğnesinden sonra ben böyle oldum." diyerek beni suçluyor. Hâlbuki hasta varikosel ameliyatı olup servise yatırılıyor. Ve hastaya örneğin 10 iğne yapıldıysa bunun ancak birini ben yaptım. Diğer yapılan iğnelerden olmadığı ispatlanmamışken böyle bir iftira ortaya atıyor. Ve diğer hemşire ve doktorlar sorumluluktan kaçmak için bir nevi olayı üstüme yıkıyorlar. Ancak kaldı ki hastanın bacağının hatalı ameliyat sebebiyle çekmediği ne malum.

Neyse; konu ile ilgili hiçbir yasal işlem yapılmıyor. Ne benden konu ile ilgili savunma isteniyor. Ne de o dönem hasta dava açıyor. Biz konu kapandı olarak bilirken, dün beni istanbuldaki hemşire arkadaşlar aradı ve adamın birkaç gün önce hastaye geldiğini, oradaki doktorlarla tartıştığını ve size dava açacağım bacağım sizin yüzünüzden böyle oldu gibi laflar ettiğini söylemişler. Ve konu arasında benim admı zikredilerek suçlanmış.

Ortada benim yaptığım iğneden dolayı hastanın bacağının aksadığına dair (Üstelik diğer yapılan enjeksiyonlardan olmadığı ne malumken) hiçbir kanıt yokken, aradan 5,5 yıl geçmişken herhalde bu adama biri akıl verdi ve dava açarsan para alırsın gibi laflarla adamı kışkırttılar ve adamda dava açacağım diye birkaç gün önce hastanede çalışanlarla tartışmış.

Şimdi adam dava açsa bana ne olur, davayı bakanlık aleyhine mi açar; benim aleyhime mi, bana bir şey olur mu, benim yaptığım iğneden olduğunu nasıl ispatlayacak? Üstelik dava zamanaşımına girmedi mi? Diyelim ki adam dava açtı ve bakanlığı tazminat ödemeye mahkûm etti. Bakanlık ödediği tazminatı çalışanına eşime rücu edebilir mi? Ben kendimi nasıl savunmalıyım.

Örneğin hastanede çalışırken bazen elimizi hastaya yaptığımız enjeksiyonun iğnesi yapılıyor, üstümüze, gözümüze kan sıçrıyor....vs gibi risklerle bizde karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir hemşire arkadaşımız hastadan verem kaptı ve şuan tedavi oluyor. Biz böyle risk altında çalışırken bizi kim koruyacak. Bizi koruyan bir düzenleme yok mu?

Konu hakkında tarafıma aydınlatıcı bilgi verirseniz çok sevinirim. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

İyi Günler!

Cevap

Soruda sözü edilen suçun işlendiği tarihte suçu işlediği iddia edilen şahıs ya da şahısların memur olduğu göz önünde bulundurulursa; şikâyette bulunacak kişinin Sağlık Bakanlığına şikâyet etmesi durumunda, 4483 sayılı kanun kapsamında yapılacak bir ön inceleme sonucuna göre Bakanlığın bu kamu görevlileri hakkında yargılanmak üzere izin vermesi gerekir. Doğrudan savcılığa yapılacak bir şikâyette de cumhuriyet savcısı takipsizliğe yer vermediği sürece, yine aynı kanun kapsamında Sağlık Bakanlığından şikâyet edilenlerin yargılanması için izin isteyecek, Bakanlığın yargılanması için izin vermesi durumunda yargılama süreci başlayacaktır. Her iki durumda da Bakan tarafından görevlendirilecek bir müfettiş marifetiyle ya da il müdürlüğü (Valilik) tarafından görevlendirilecek bir muhakkik marifetiyle yapılacak bir inceleme sonucuna göre şikayet edilenlerin yargılanmasına izin verilmesine ya da izin verilmemesine karar verilecektir.

Şikayet sonucunda bir incelemenin başladığını varsayarsak; şikayetçi mağduriyeti ile ilgili olarak tek bir kişiyi şikayet etmiş olsa bile; inceleme kapsamında mağdurun ilgili hastaneye yatış sürecinden tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği güne kadar hasta dosyası esas alınarak gerekli tedaviyi uygulayan hekim ve hemşireler ile ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin dahil edilmesi gerekir.

Sorudan anlaşıldığı kadarıyla şikayetçi yalnızca enjeksiyon yapan hemşire tarafından mağdur edildiğini iddia etmektedir. Ancak, aynı tedaviyi uygulayan başka hemşirelerin de var olduğu düşünüldüğünde hangi hemşirenin yanlış bir uygulama yaptığının tespiti önem arz etmektedir. Diğer taraftan soruda da belirtildiği gibi iddia edilen mağduriyet hemşirelerin enjeksiyon yapmasından mı yoksa ameliyat esnasında yapılan bir hatadan mı kaynaklandığı bir başka soru işaretidir. Dolayısıyla yalnızca bir hemşirenin değil nöbet listeleri ve hemşire tedavi defterinden uygulamayı yapan hemşirelerin tespiti gerekir. Diğer yandan sorudan anlaşıldığı kadarıyla şikâyetçi mağduriyeti oluşur oluşmaz bunu dile getirmiş, ancak kendiliğinden geçer diye gerekli tedavisi yapılmadan taburcu edilmiş. Aşağıda izah edildiği üzere oluşturulacak bilirkişi, şikâyetçinin mağduriyetinin tedavi esnasında meydana geldiği hususunda rapor verirse kendiliğinden geçer gerekçesiyle tedavi ederek mağduriyetini gidermeden taburcu eden hekimlerin de ayrıca inceleme kapsamına alınması gerekir.

Bu tespitle beraber mağduriyetin operasyon sırasında meydana gelen bir komplikasyondan kaynaklanmış olabileceği dikkate alınarak epikriz raporu, ameliyat defteri ve benzeri belgelerden ameliyatın hangi safhalardan geçtiği, ameliyat esnasında konsültasyon yapılıp yapılmadığı ve benzeri durumlar tespit edilerek bir bilirkişi oluşturulması gerekir. Şikayetçinin ameliyatından yaklaşık 6 yıl sonra mağdur olduğunu iddia ettiği dikkate alındığında, oluşturulacak bilirkişi şikayetçinin mağduriyetinin yapılan enjeksiyon veya ameliyatta esnasında yapılan bir hatadan olup olmayacağı hususunda kanaatini belirtir. Oluşacak bu kanaat doğrultusunda sözü edilen sorumlular (hemşireler, ameliyatı yapan hekim, ya da inceleme esnasında tespit edilmesi muhtemel diğer sorumlular) hakkında yargılanmak üzere izin verilir ya da verilmez.

İşleyiş yukarıda bahsettiğimiz şekilde gerçekleşmekle beraber; yaklaşık 6 yıl sonra mağduriyeti hatırlayarak müştekinin şikayeti manidar olup, hastaneden taburcu olduktan sonra geçen yaklaşık 6 yıllık süre içerisinde başka nedenlerle de mağdur olması muhtemeldir. Şikâyetçinin böyle bir durumda mağduriyetini bahane ederek ?tutturabilirse- tazminat peşinde olabileceği de inceleme kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Biz şikayetçinin ameliyat edildiği veya tedavi gördüğü süreç ile şikayet ettiği tarih arasındaki geçen 6 yıllık süreci birlikte değerlendirdiğimizde; bu 6 yıllık süreç içerisinde başka faktörlerin de şikayetçinin mağduriyetine neden olabileceğini, hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde ameliyatında yada tedavisinde açık bir hata olmadığını varsayarak ameliyattan kaynaklanan bir hata yada yapılan enjeksiyon nedeniylemi şikayetçinin mağdur olduğunun tespitinin yapılmasının çok zor olduğu kanaatindeyiz.

Konuyla ilgili yöneltilen diğer sorulara gelince; eğer hastane görevlilerinin yargılanması üzerine karar verilirse bu muhtemelen TCK?nın 257. maddesinin 1. yada 2. bendine göre yapılacaktır. Burada sözü edilen cezanın üst sınırı ise 3 yıl olarak belirlenmiş olup, aynı kanunun 66/e maddesinde 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis yada adli para cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımının 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla zamanaşımı söz konusu değildir.

Ayrıca dava bakanlık aleyhine değil doğrudan inceleme sonucu ihmal ya da kusuru tespit edilen kamu görevlileri hakkında açılacaktır.

Bu soru 23,121 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
31.07.2015Bakan yardımcılarının görevi sona erdi mi?
30.07.2015Arama kurtarma teknisyeni, lisans mezunu olursa maaşı araar mı?
30.07.2015Teknik eğitim fakültesi mezunu, teknisyen olursa, hangi ek göstergeyi alır?
29.07.20152000 girişli Astsubay çavuş ne zaman emekli olur?
29.07.2015Memur emeklisi, sigortalı çalışırsa, çalıştığı sürelere kıdem tazminatı alır mı?
28.07.201535 yıl çalışıp emekli olan, tekrar memur olursa, 5 yılın ikramiyesini alır mı?
28.07.2015Lise mezunu, şef olabilir mi?
27.07.2015Nakilde yerleşen Tarım personeli, gitmezse ne olur?
27.07.2015Teknisyenlikten istifa eden fizyoterapist olarak dönebilir mi?
27.07.2015Müdür, arazi tazminatı alamaz mı?
23.07.20152014 yılında memur olan engelli, emekli olduğunda ne kadar aylık alır?
21.07.2015Babam yüzde 60 engelli, onun yanına nakil isteyebilir miyim?
21.07.201510 günlük doğum iznim, kullandığım sağlık izin süresi içinde kalıyor
20.07.2015VHKİ ile memur, becayiş yapabilir mi?
15.07.2015Konut alırken, paranın bir kısmını babam verecek. Nasıl beyan ederim?
15.07.20152014 KPSS puanımla yerleştim ama başlamayacağım. Puanım yanar mı?
08.07.2015Nakil yasağındaki 5 yıllık süre, nasıl hesaplanır?
08.07.2015Sağlıktan emekli olan biri memur, geri dönebilir mi?
30.06.2015Memur olan, EKPSS ile atanabilir mi?
28.06.2015Eşi çiftçi sigortalısı olan memur, aile yardımı ödeneği alır mı?
25.06.2015Lise 4. sınıftan terk memur olabilir mi?
24.06.2015Memur eğitim kooperatifi kurabilir mi?
23.06.20151996'da işe giren bayan memur ne zaman emekli olur?
18.06.2015Doktora eğitiminin mesleği ile ilgili olup olmadığına kim karar vermeli?
17.06.2015Bilgisayar öğretmeliği mezunu programcı sınavına girebilir mi?
16.06.2015Sınavla tekniker olan mühendis haklarından faydalanmak için ne yapmalı?
15.06.2015İlçe belediyelerine açıktan mühendis atanabilir mi?
15.06.2015Lise üzerine ön lisans bitiren ve emsale takılmayan intibak örneği
12.06.2015Kesintisiz 3 yıl prim şartı, aynı yerde mi sağlanmalı?
10.06.2015Şef iken askere giden memurun hizmeti kadronda sayılmaz mı?
09.06.2015Teknik Eğitim mezunu teknisyenin ek göstergesi
08.06.2015Mühendislik 3 sınıfta okuyan memur teknikerlik sınavına müracaat edebilir mi?
02.06.2015Birleştirilmeyen hizmetler yıllık izinde değerlendirilmez mi?
01.06.2015POMEM şark hizmetini tamamlamadan nakil olabilir mi?
01.06.2015Evlenen memur, kadın işçi gibi tazminatını talep edebilir mi?
28.05.2015Memuriyetten 4/B sözleşmeliye naklen geçilir mi?
27.05.2015İşçiye memur eşten olan çocuk için emzirme ödeneği verilir mi?
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
25.05.2015Dersaneden dönüşen özel okulda belediye memuru ders verebilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılığı asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
01.05.2015Hemşire yüksek lisans için yer değiştirme isteyebilir mi?
30.04.2015Askerlik için verilen aylıksız izni ne zaman başlar?
29.04.2015Aday memurun askerliği tecil edilir mi?
29.04.2015Dersanelerdeki hangi eğitim personeli, öğretmen olarak atanacak?
27.04.2015Memurken teknik lisan veya önlisans bitirenin memuriyet öncesi hizmetleri değerlendirilir mi?
27.04.20156639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 yıl çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki siciller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
ANKET
KPSS sonuçları açıklandı. Netleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?