Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

VHKİ, hangi görevleri vekaleten yürütebilir?

15/05/2007 00:29:00
Yazdır

Soru

Selam
Öncelikle her konuda biz memurları aydınlattığınız için teşekkür eder devamını dilerim.
Ben bir kamu kuruluşunda veri hazırlama ve kontrol işletme memuru olarak görev yapmaktayım. Sizden öğrenmek istediğim.

Ben kaç işi vekâleten yürütebilirim? Şuanda bana verilen görev vekâletler
1- Evlenme işlerine vekâlet
2- Mutemetlik
3- Muhasebeciye yardım etmek
4-Satın alma
5-Gerçekleştirme görevlisi; verilmiştir
Ben bunların hepsini yapmaya kanunen mecbur muyum? Beni bu konuda aydınlatırsanız size çok teşekkür eder görevinizde başarılar dilerim. Mail bekleyeceğim kısa zamanda olursa sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırılamayacağı başlıklı 45 inci maddesinde "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." denilmektedir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 86 maddesinde vekalet, 87 ve 88 inci maddelerinde maddesinde ikinci görev ve 89 uncu maddesinde ders görevi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, mezkûr Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde

"Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:
Madde 10- Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:
Madde 11- Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."
denilmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1- Genel idare hizmetler sınıfında yer alan Veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosunda görevli devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca genel idare hizmetler sınıfında yer alan evlendirme memuru kadrosu vekaleten verilmesine engel bir husus bulunmaktadır.
2- Devlet memurunun görevlerinin yanında hizmet gereği olarak genel idare hizmetler sınıfında bulunan mutemetlik, satın alma ve gerçekleştirme görevlisi görevlerini yapmak üzere görevlendirmesi mümkün bulunmaktadır.
3- Dolu bir kadro olan muhasebecinin yürütmesi gereken görevlerini yapmak ve ona yardım etmek üzere görevlendirme yapılması ise mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
4- Amirlerin memurları görevlendirirken kanun tüzük ve yönetmelik ilkeleri ile birlikte eşitlik ilkelerine riayet etmek zorunlulukları bulunmaktadır. Bir kişiye yürüteceğinden fazla görev yükleyen iş aksamasına sebep olan amirler bu işlemlerinden sorumludurlar.

Bu soru 45,301 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
ANKET
Her il'de bir üniversite açılmasını;