Yurt dışına gidiş için nereden izin alınır? Bu izni kullanırken 2 günlük yol süresi verilir mi?

01/08/2007 10:49:00
Yazdır

Soru

Eylül ayında yurt dışına çıkma gibi bir planımız var, eğer para denkleştirebilirsek. Bunun için çalıştığımız kurumun bağlı olduğu bakanlıktan izin almak gerekiyormuş duyduğuma göre. Araştırdım, emin olamadım. O yüzden size danışmak gereğini duydum. Ayrıca yurt dışı için 5 gün izin alacağım, +2 gün iznin bir gününü istesem, bunu verebilirler mi?

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek 20 maddesinde "Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler.
" hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun diğer hükümleri uyarınca devlet memuruna verilen izinleri anılan kanunun ek 20 nci maddesi hükmü uyarınca yetkili amirin izniyle yurt dışında geçirmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Yurt dışında geçirilecek yıllık izinlerin hangi makamdan alınacağına ilişkin bir genel düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak kurumsal mevzuatta yani iç genelgelerde konuya ilişkin düzenlemeler bulunabilir. Uygulamanın bu düzenlemeler çerçevesinde yapılması gereklidir.

Yıllık izin kullanan devlet memurlarına yol izni verilmesi hakkında daha önce yayımlanmış olan ayrıntılı yazı için bakınız.
Yol izni nedir? Uygulaması var mıdır?

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
1- 657 sayılı Kanununa tabii izninizi ek madde 20 nci maddesi hükmü uyarınca izin almak suretiyle yurt dışına çıkılması mümkündür.
2- Yurt dışında kullanılacak yıllık izinler için kurumsal mevzuatınızda (Bakandan izin alınması gerektiğinden bahsedilmektedir.) kimden izin alınması gerekiyor ise belirtilen makamdan izin alınmalıdır.
3- Yıllık izninizi yurt dışında kullanıyor olmanız sebebiyle izninize yol süresi ilave edilmesi 657 sayılı Kanunun 102 maddesindeki düzenlemenin lafzına ve amacına uygun olacağı değerlendirmektedir.

Bu soru 53,290 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?