Belediyelere, istifa sonrası dönüşte, nerelerden izin alınır?

02/08/2007 08:58:00
Yazdır

Soru

Merhabalar.
Belediyelerin boş memur kadrolarına İstifa sonrası dönüşte açıktan atama için Ankara'dan izin alınması gerektiğini biliyordum. Ancak geçtiğimiz günlerde ?? Büyükşehir belediyesi personel işleriyle görüştüm. Bana açıktan atamada belediye başkanının onayının yeterli olduğunu, Ankara'dan açıktan atama izni alınmasına gerek olmadığını söylediler. Bu konuda bizi açıklığa kavuşturabilir misiniz?
Teşekkür ederim.

Cevap

3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 13/07/2005 tarih ve 25 287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkur kanunun üçüncü kısımda beledi teşkilatına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Üçüncü kısmımda yer alan Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 ve Personel devri başlıklı 50 nci maddeler personel istihdamı hakkındadır.

Anılan 49 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkralarında "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir.

Söz konusu 1 inci fıkra hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı hazırlanan Norm kadro ilke ve standartları ilişkin Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 22/07/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri yapılacak personel atamalarına ilişkin 23/02/2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelgesi yayımlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuatta yer açıklamalar çerçevesinde; istifa eden devlet memurlarının belediye başkanlıkları boş memur kadrolarına atanmalarında Yönetmelik hükümlerine uyulmak suretiyle izin alınmaksızın yapılabilmektedir.

Bu soru 18,460 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?