Sağlık Meslek Lisesi (ebe-hemşire) bölümü mezunları, 2. dereceye yükselebilir mi?

22/08/2007 11:40:00
Yazdır

Soru

Merhaba.
Sağlık Meslek Lisesi mezunu devlet memurunun (ebe-hemşire) 2. dereceye inemeyeceğini, 3'e geldiğinde 3/8'e kadar yan gideceğini biliyorum. Ama her ne kadar doğruluğundan emin değilsem de 6 yıllık sicilden 1 kademe alınmasından dolayı 2'ye düşebildiğini duydum. Böyle bir şey var mıdır? varsa bu ek kademeyi memurluk hayatının herhangi bir yılında almış olması yeterli midir yoksa 3/4'ten sonraki bir yılda mı almalıdır? Teşekkür ederim, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Cevap

657 sayılı Kanunun 36 Maddesinin ortak hükümler bölümünde (A) bendine göre; Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12/2 göreve başlamakta ve 3. derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca Sağlık Meslek Lisesi (ebe-hemşire) bölümü mezunu lise dengi mesleki bir okul bitirmesi sebebiyle 12 derecenin 2 nci kademesinden memuriyete başlayıp 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselmesi gerekmektedir.

Diger taraftan, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 37 nci maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, Sağlık Meslek Lisesi (ebe-hemşire) bölümü mezunu devlet memuru kadrosunda 3 derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazandığı zaman, son sicil notu olumlu ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olması halinde kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylığı bir üst dereceye yükseltilmesi gerekmektedir.

Altı yıllık sicil not ortalaması 89.5 olan memur, bir kademe alır mı?

Bu açıklamalar çerçevesinde kadronuzda 3 üncü derecenin 4 üncü derecesinden aylık almaya hak kazandığınız zaman, son sicil notunuz olumlu ve son altı yıllık sicil notu ortalamanız doksan ve daha yukarı olması halinde kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylığınız bir üst dereceye yükseltilir.

Bu soru 30,339 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?