32 ay ceza alan kişinin memur olabilme durumu

26/07/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Eşim 657'ye tâbi devlet memuru. 15 yıllık memurken (İşe başlama tarihi 14.07.1986) başımıza gelen bir olaydan dolayı mahkeme eşime ağır tahrik altında işlenmiş bir cinayet suçu kapsamında 6 yıl 8 ay ceza verdi. Halen cezaevinde bulunuyor. Yargıtay aşaması henüz sonuçlanmadı. Toplam 32 ay ceza kesildi. Şu anda kurum tarafından açığa alınmış durumda. Bu cezanın Yargıtay tarafından da bu şekilde onaylanması durumunda, cezasını çektikten sonra tekrar memuriyetine dönme imkanı var mı?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5'inci bendinde; "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" hükmü yer almaktadır. Bu hükümdeki altı çizili kısımda da görüleceği üzere 32 ay ceza alan bir memurun memnu hakların iadesi kararı almadığı müddetçe tekrar memuriyete dönmesi mümkün değildir.

Bu soru 5,818 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?