Sezeryanla erken doğum yapılması halinde, doğum öncesi izinler doğum sonrasına aktarılır mı?

07/12/2007 00:10:00
Yazdır

Soru

Eşim 19.11.2007 tarihinde 7 aylık hamile iken sezaryen ile doğum yaptı.
Doğum öncesi 8 haftalık izine ayrılmamıştı.
Bu durumda 8 haftalık doğum öncesi izini doğum sonrası iznine eklenebilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca doğum öncesi mazeret izninin doğum sonrasına aktarılmanın şartları:
a) Tabip onayı(Sağlık Raporu),
b) Memurun isteği,
c) İşyerinde çalışması hususlarıdır.

Şartların taşınması halinde bu hususta da idareye takdir hakkı verilmemiştir.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi (A) bendi uyarınca iznin doğum sonrasına aktarılması belirtilen 3 şartın oluşmasına bağlıdır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

- Normal doğum hadisesinde, muhtemel doğum öncesi 8 haftalık sürenin ilk 5 haftasının doktor raporuna dayalı olarak çalışılması halinde doğum sonrası 8 haftalık süre ile birleştirmesi mümkündür.

- 7 aylık olarak sezaryen ile doğum yapan memurun Kanunda yer alan şartların tekemmül etmemesi sebebiyle doğum öncesi kullanamadığı 5 haftalık izin süresini birleştirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.

- Ancak doğum öncesi sekiz haftalık süre içerisinde doktor raporu ve memurun isteği üzerine belirli bir süresini çalışmış (1 hafta, 2 hafta, 3 hafta veya 4 hafta gibi) olan memurların sezaryen ile doğum yapmaları halinde bu sürelerinin doğum sonrası mazeret izinleri ile birleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Doğuma bağlı izinlere ilişkin ayrıntılı haber için tıklayınız.

Doğumdan önce alınan rapor süresi doğum sonrasına aktarılır mı?

Bu soru 69,949 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?