SSK'lı eş, çocuk yardımı alıyorsa, memur da alır mı?

11/01/2008 00:02:00
Yazdır

Soru

Merhabalar.
Devlet memurları çocuk yardımı ile ilgili bir sorum var.
Bu güne kadar doğru cevabı bir türlü bulamadım. Eşim öğretmen, devlet memuru.
Ben özel bir şirkette maaş karşılığı çalışıyorum.
2 Çocuğumuz var. Sosyal güvenlik olarak emekli sandığına bağlılar. (Eşimin emekli sandığı mensubu olması nedeniyle bunu tercih ettik.)
Eşim çocuk yardımı alabilir mi? Benim özel şirkette çalışıyor olmam buna engel mi? Benim özel şirketten çocuk yardımı alıyor olmam eşimin çocuk yardımı almasını engeller mi?
Beni bilgilendirme imkânınız olursa şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygılarımla,

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aile yardımı ödeneği başlıklı 202 maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
" hükmü yer almaktadır.

Madde de yer alan "Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir." hükmü, memurun eşinin kamuda veya özel sektörde işçi olarak çalışması bakımından ayırım getirilmemiştir. Anne veya babaya iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocuk yardımı yapılması halinde memur olan eşe yapılan yardım 657 sayılı Kanunun 202 maddesinde belirlenen miktardan az olması halinde aradaki fark ödenmektedir. (250* 0,049318=12,32YTL eğer çocuk 72 aydan küçük ise ödeme 12,32*2= 24,64YTL en fazla iki çocuk için ödemem yapılmaktadır.)Fazla olması halinde ise memura ödemem yapılmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; özel sektörde çalışan eş iş akdi veya toplu iş sözleşmesi gereği çocuk yardımı alması halinde, aldığı yardım 657 sayılı Kanunun 202 maddesi uyarınca ödenecek olan yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde aradaki fark memur olan eşe ödenir. Alınan çocuk yardımı bu miktardan fazla olması halinde ise memura çocuk yardımı ödenemez.

Bu soru 66,285 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?