Öğretmen, aynı dönemde, eş durumundan iki defa tayin isteyebilir mi?

10/01/2008 23:01:00
Yazdır

Soru

Eşim Anakara?da hemşire olarak çalışmakta iken 2007 atama ve yer değiştirme döneminde eşimin yanına eş durumunda yer değiştirme isteğinde bulundum. Yer değiştirme isteğim gerçekleşti ve Ankara?ya atama yapıldı. Fakat bundan 4 ay sonra eşimin ataması sağlık bakanlığınca İzmir iline yapıldı. Eşimin yanına tekrar eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilrmiyim.

Cevap

Cevap:

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği? (Resmî Gazete 4.3.2006/26098) kapsamında yapılmaktadır.

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler başlıklı 23. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Ayrıca 2008 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Kılavuzu?ndaki açıklamalar çevresinde yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2008 Kılavuzunda şu açıklamalara yer verilmiştir.

?B. EŞ DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla öğretmenler;

1- Eşi, yer değiştirmek istenilen yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlar,

2- Eşleri iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirileceğinden son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlar,

3- Eşleri SSK veya Bağ-Kur?a bağlı olarak çalışanlardan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların, asker dönüşü çalışmaya başlaması hâlinde sigortalılık süresi dolmamışsa, askerlikte geçen süreyi borçlanarak dolmayan sigortalı süresini tamamlamış olanlar,

4- Eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgesini,

a) Anonim şirketlerde çalışanların, işyerinden,

b) Diğer şirketlerde çalışanların, vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alanlar,

5- 506 sayılı Kanunun 20?nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

6- Eşi, avukat olup baroya kayıtlı olup topluluk sigortası ödeyenler,

7- Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4?üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

8- Eşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde çalışanlar eş durumu özründen yer değişikliği isteyebileceklerdir.?

Ayrıca kılavuzun;

?3. BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRETMENLER

1- Özür durumuna bağlı olarak yer değiştiren öğretmen aynı yer değiştirme döneminde tekrar yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

2- Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunan öğretmenler, eş özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

3- Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde kadrolu öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

4- Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına 2007 yılında sınav sonucu ve ilgili yönetmeliğin 16?ncı maddesine göre ataması yapılanlar ile her ikisi de öğretmen olan eşlerden; iller arası yer değiştirme şartlarını taşıdığı hâlde 2007 yılı atama döneminde yer değiştirme isteğinde bulunmayan veya aynı ili tercih etmeyen eşler, 2007?2008 eğitim-öğretim yılı ders kesim tarihine kadar, özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.?

hükümleri de bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler değerlendirildiğinde Kılavuzda yer alan ?Özür durumuna bağlı olarak yer değiştiren öğretmen aynı yer değiştirme döneminde tekrar yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.? hükmü gereğince aynı atama dönemimde özrü grubundan yer değiştirme isteğinde bulunulamayacağı görülmektedir.

Fakat eş durumundan atamanız 2007 atama dönemimde gerçekleştiğinde 2008 atama döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz.

Bu soru 24,993 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?