Yüksek lisans hemşireye ne sağlar?

11/03/2008 16:35:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar, ben Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede hemşire olarak görev yapmaktayım, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği anabilim dalında yüksek lisans yaptım. Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yüksek lisans mezunlarının uzman hemşire olabileceği hükmü yer almaktaydı. Benim sormak istediğim bu konuda herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığı, yüksek lisansta 1 kademe ilerlemesi dışında herhangi bir değişiklik yaratıp yaratmadığı, cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap

Bilindiği gibi 2007 yılında yapılan düzenleme ile hemşirelik kanununun birçok maddesi değiştirilmiştir. Bu kanun ile beraber hemşirelik şartları, hemşirelerin görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmaktadır. Sözü edilen değişiklik ile hemşirelik kanunun 8. Maddesi yeniden düzenlenerek; Lisans mezunu hemşirelerin, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşmaları ve diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesiyle uzman hemşire olarak çalışacakları hüküm altına alınmıştır. Aynı madde de; ?Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." Hükmü yer almaktadır.

Kanun metninden de açıkça anlaşılacağı gibi; lisans mezunu hemşireler, hemşirelikle ilgili lisansüstü eğitim yaptıktan sonra diplomalarını Sağlık Bakanlığına tescil ettirmeleri şartıyla uzman hemşire olarak çalışacaklardır. Uzman hemşirelikle ilgili olarak ayrı bir düzenlemeye gerek olmadığı, 8. Maddenin ikinci bendinde yer alan yönetmelikle düzenlenmesi ön görülen hususun hemşirelerin meslekleri ile ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda çalışmalarıyla ilgili ilgi düzenleme olduğu kanaatindeyiz. Örneğin diyaliz vb özellik arz eden ünitesinde çalışmak isteyen hemşirelerin burada çalışabilmeleri için eğitim, kurs vb süreçten sonra alacakları yetki belgesi veya bu belgelerin iptali, bu bağlamda düzenlenecek kurs, seminer vb. programların koordinasyonu ile ilgili yapılacak düzenleme olduğu kanaatindeyiz.

Diğer taraftan uzman hemşirelikle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak biz böyle bir düzenlemeye gerek kalmadan, meslekleriyle ilgili yüksek lisans yapan hemşirelerin diplomalarını tescil ettirmek suretiyle uzman hemşire olarak çalışacakları kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak hemşirelerin yüksek lisans diplomalarını il müdürlükleri vasıtasıyla bakanlığa göndererek diploma tescilini istemeleri veya konuyla ilgili Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bakanlıktan malumat almalarını öneriyoruz.

Yüksek lisans yapan hemşireler için uzman hemşirelik yanında bir başka kazanç da hemşirelik kanununun 9. Maddesiyle sağlanmıştır. Buna göre yönetim ile ilgili görevlerde lisans ve lisansüstü eğitim alan hemşirelerin öncelik hakkı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu soru 90,065 defa okundu. 28 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?