Banka promosyonları 6 taksitte ödenmek zorunda mıdır?

04/04/2008 16:43:00
Yazdır

Soru

Öncelikle hürmetlerimi sunarım. Ben bir kurumun müdürüyüm. Yakın bir tarihte maaşlar için bankayla anlaşma durumu söz konusu. Promosyonların dağıtılmasıyla ilgili 20.07.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanmış başbakanlık genelgesi mevcut. 5.maddesinde (promosyon) özendirme (eşit miktarlarda 6 şar aylık periyotlarda ödenecektir diyor. Bu genelgeye kayıtsız uyulmak zorunluluğu var mı? Kurum olarak alacağımız (promosyonu) özendirme peşin alıp eşit olarak bir kerede personele dağıtabilir miyiz? Dağıttıktan sonra kuruma atanan bir personel bunun için hak iddia edebilir mi? İtiraz ederse hukuki boyutu nedir. Başbakanlık genelgesince (promosyon) özendirme ödemek zorunda kalabilir miyiz? Bankalar (promosyon) özendirme değerlendirmesini mevcut üzerinden hesaplamaktadır. Gelecek için bir değerlendirmesi yok. Mevcut personelin hepsi peşin istiyor. Nasıl davranmamız gerekiyor. Hukuki sorumluluğumuz nedir. Kurumlarda farklılıklar görüyoruz. Aydınlatırsanız çok memnun olurum. Acil. Teşekkür ederim.

Cevap

Anayasanın "Kanunsuz emir" başlıklı 137 nci maddesinde "Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11 inci maddesinde "Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü banka promosyonlarına ilişkin 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgelerinin 5 inci fıkrasında "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesi neticesinde; genelge yazılı bir emir olduğu göz önüne alınarak uygulama yapılması gerekmektedir.

Bu soru 37,418 defa okundu. 22 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?