6.344 gün çalışan ancak işe gelmediği için atılan memur, çalıştığı günlerin tazminatını alabilir mi?

16/06/2008 10:48:00
Yazdır

Soru

Size emeklilikle ilgili bir sorum var: 6344 gün emekli sandığına bağlı bir bankada memur olarak görev yapmış daha sonra 15 gün işe gitmemesi nedeniyle işten atılan ve 1880 gün sskya bağlı işyerlerinde çalışarak emekliliğe hak kazanan birinin emekli sandığında çalışmış olduğu yıllar boyunca kazanmış olduğu kıdem tazminatını alma hakkı var mıdır ?( son emekli olduğu yer ssk bağlı bir işyeri ). cevaplarınız bekliyorum şimdiden çok teşekkür ederim

Cevap

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun "Emekli İkramiyesi" başlıklı 12 nci maddesinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi kamu görevlilerinin emekliliklerinde emekli ikramiyesinin ödenebilmesi şartı yer almış, anılan madde hükmünde "Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan" hükmüne yer verilmiştir. ([1])

Bu hükme göre son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevde bulunmakta iken emekliye ayrılanlara emeklilik ikramiyesi ödenmekte, ancak T.C. Emekli Sandığına tabi görevde bulunmalarına rağmen daha sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa veya 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi görev yapmakta iken emekliye ayrılanlara ise memuriyette geçen sürelerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

Bu nedenle emekliliğe hak kazandığınızda son kurumunuzun Emekli Sandığı olmadığı sürece memuriyette geçen sürelerinize karşılık emekli ikramiyesi tutarını almanız mümkün görülmemektedir.

( [1] ) 2829 S.K. Madde 12 ? Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara,T.C. Emekli Sandığına tabi daire,kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir.

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Bu soru 14,544 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?