Astsubaylıktan istifa eden, 650 gün SSK'lı olan, sonra yeniden memur olan kişi ne zaman emekli olur?

19/06/2008 11:52:00
Yazdır

Soru

03.08.1968 doğumluyum. 10.2006'da Astsubay Sınıf Okuluna girerek 30.08.1987 tarihinde astsubay olarak göreve başladım ve 16.10.2001 tarihinde istifa ettim. 650 gün ssk'lı olarak çalıştıktan sonra 05.01.2005 tarihinde yeniden 657'ye bağlı devlet memuru oldum ve hala görevdeyim.

Astsubay Sınıf Okulunda geçen 1 yıllık süre sanıyorum gerekli kesintiler yapılmıştı ve emekliliğe sayılmıştı.

Bu koşullarda (15 yıllık görevin yıpranma payıda hesap edilerek) hangi tarihte emekliliği hak ettiğimi kurumum hesaplayamadı. Ne zaman maaşlı, ne zaman maaşsız emekliliği hakettiğimi hesaplayabilirmisiniz. Saygılarımla....

Cevap

Devlet memurlarının emekliliğe hak kazanma şartları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda düzenlenmiş, bu kanunda erkek iştirakçilerin 25 hizmet yılları ile birlikte anılan kanunun geçici 205 inci maddesinde yer alan tabi oldukları yaşlarının tamamlamaları halinde emekli aylığı bağlanabileceği belirlenmiştir. 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Geçici Madde 205 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
?
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır."

Sizin durumunuzun bu hükme göre incelenmesi gerekmektedir.

Emekli olacağınız yaş:

Verdiğiniz bilgilere göre; 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.05.2002 tarihi itibariyle memuriyette geçen toplam hizmetiniz;

-1 yıl asb.okul süreniz,
-14 yıl 2 ay 14 gün Asb. Olarak geçen hizmetiniz,
-14 yıl 2 ay 14 gün sürenize karşılık verilmesi gereken 3 yıl 6 ay 14 gün yıpranma zammınız,

bulunmaktadır.

Bu hizmetlerinizin toplamı olan 18 yıl 8 ay 28 gün hizmetiniz esas alındığında yukarıda yer alan kanun maddesi uyarınca 25 hizmet yılınızı doldurmanıza 6 yıl 3 ay 2 günlük bir süre kalmaktadır. Buna göre, anılan kanun maddesinin (e) bendine tabi olduğunuz ve 47 yaşında ancak emekli olabileceğiniz görülmektedir.

Bu duruma göre; 3.8.1968 doğum tarihiniz esas alındığında 3.8.2015 tarihinde emekli olabileceğiniz, ancak bu tarihten 3 yıl 6 ay 14 gün yıpranma payınız düşüldüğünde emekliliğe hak kazanacağınız tarih 19.01.2012 olmaktadır.

25 hizmet yılınızı dolduracağınız tarih:

25 hizmet yılınızı ise;

Okul süreniz, yıpranma payınız ve hizmet süreniz toplamı 18 yıl 8 ay 28 gün, 1 yıl 9 ay 20 gün sigortalı geçen süreniz, 5.1.2005 tarihinden 19.6.2008 tarihine kadar geçen 3 yıl 6 ay 10 gün hizmetiniz olduğu; bu hizmetlerinizin toplamının da 24 yıl 28 gün olduğu görülmektedir. 25 hizmet yılınızı ise 1 yıla yakın bir sürede tamamlayacağınız ortaya çıkmaktadır.

Maaşsız emekliliğinizi bugünden itibaren 1 yıla yakın bir sürede tamamlayacaksınız.

Maaşlı emekliliğinizi ise 19.01.2012 tarihinde tamamlayacaksınız.

5434 sayılı Kanunun 205 inci maddesi hesaplamanın bu şekilde olması gerektiğini göstermektedir.

Bu soru 13,180 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?