İkiz doğum halinde doğum yardım ödeneği iki çocuk üzerinden mi ödenir?

08/09/2008 13:36:00
Yazdır

Soru

Öncelikle iyi çalışmalar dilerim.
Ben kit'te çalışmakta olan bir memurum. 21/0872008 tarihinde ikiz çocuklarım oldu kurumuma karnelerini çıkartmak için gitmişken birde doğum parasını alayım dedim. Fakat bana tek doğummuş gibi ödeme yapıldı. Bende kurumuma ama doğum ikiz dedim ödemede ikize göre yapılmaz mı diye sordum? Onlarda biz hep bu şekilde ödeme yaptık sana da ancak bu şekilde ödeme yaparız dediler ve 128 ytl ödeme yaptılar.
1) Normalde ikiz doğumlar için doğum yardımı ikisi için ayrı olmaz mı?
2) Doğum eğer ikiden fazla olsaydı yine tek doğum ödemesi mi yapacaklardı?
3) Bu doğum yardımı ödeneğini çocukların ikisine ayrı ayrı alabilir miyim? Nasıl ne şekilde nereye başvurmam gerekir?
Bu konuda önerilerinizi bekliyorum.

Cevap

399 sayılı KHK "istihdam şekilleri" başlıklı 3 üncü maddesinde I sayılı cetveldeki 657 sayılı Kanuna tabi personel ve II sayılı cetveldeki sözleşmeli personel ile ayrıca işçi statüsünde personel istihdam edileceği belirtilmiştir. İşçiler hakkında 399 sayılı KHK uygulanmayacağı vurgulanmıştır.

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri" başlıklı 32 inci maddesinde "Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının resmi ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta ve yatarak tedavileri ile doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun doğum yardımı ödeneği başlıklı 207 nci maddesinde "Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.
Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.
Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez."
hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği ödenmesi öngörülmektedir. Doğum yardımı ödeneği, doğumdaki çocuk sayısına bağlı olarak farklı düzenleme içermemektedir. Bu nedenle çoklu doğumlarda da (ikiz veya 3üz veya daha fazla olabilir.) yapılan doğum yardımı aynı olmaktadır.

KİT lerde I sayılı cetveldeki 657 sayılı Kanuna tabi personel ve II sayılı cetveldeki sözleşmeli personele ödenecek doğum yardımı ödeneği 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca Kitlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi I sayılı cetveldeki memurlar ile II sayılı cetveldeki sözleşmeli personel doğum yardımı ödeneği çoğul gebelik bağlı olarak farklı ödeme yapılmamakta yalnız bir doğum yardımı ödenmektedir.

Bu soru 42,984 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?