Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları ek ödeme alabilir mi?

19/09/2008 22:33:00
Yazdır

Soru

Sayın Yetkili,
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları ile Uzmanlarının ek ödemeden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Memurlar.net'in görüşü nedir. 4848 sayılı Kanun'un 32 maddesinde ek ödemeden bahsedilmiş olup 33. maddede bu ek ödemenin Özel Hizmet Tazminatı olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda Kültür ve Turizm Bakanlığı kariyer personelinin alacağı ek ödeme miktarı nedir.
Memurlar.net'in görüşünün en azından kurumdaki bilgi kirlenmesini ortadan kaldıracağını düşünerek, biz kariyer personelini aydınlatmanız hususunda ilgilerinizi saygılarımla talep ettiğimi bildirmek isterim.

Cevap

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde "5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" değişiklik ile yapılan düzenleme ile kamu görevlilerine ek ödeme yapılması hükmü yer almaktadır.

375 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin anılan 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi, 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile (?) (1) kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Söz konusu ödemelerin ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre idarî veya başka nedenlerle aylık veya dönemsel olarak ödenmemesi bu sürelerde birinci fıkraya göre ödeme yapılması sonucunu doğurmaz."hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca; 16/42003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarına 375 Sayılı K.H.K. nin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek tazminat ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarına 375 Sayılı K.H.K. nin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek tazminat ödenmesi ancak maddenin ikinci fıkrasındaki hükmün çıkarılması ile mümkün olabilir. Bu hususta yasal değişiklik yapılmalıdır.

40+40 Zammını Kim Alacak, Kim Almayacak?

 

Bu soru 8,124 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?