İstatistikçi, memuriyetten önceki hizmetlerini hangi koşulda saydırabilir?

08/10/2008 21:51:00
Yazdır

Soru

Ben, 02.10.2007 tarihinden itibaren teknik hizmetler sınıfı istatistikçi olarak Maliye Bakanlığında çalışmaktayım. Bundan önceki hizmetimde geçen 3,5 yılı (SSK) emekliğime esas olarak saydırdım. Şu anda maaşım 8/2sine göre, emekliliğim 7/3üne göre hesaplanıyor. Ancak; http://www.memurlar.net/haber/11058/ adresindeki konudan anladığım kadarıyla, SSKlı olarak geçen hizmetimin maaşım hesaplanırken de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bizim buradaki personel bölümü ile görüştüm. Konuyu araştıracaklarını söylediler ama ben bir sonuca ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda benim, bize daima en doğru bilgiyi veren Memurlar.net'ten ricam;
Bu düşüncemin doğru olup olmadığının teyidi, benimle aynı durumda birinin size daha önce ulaşıp ulaşmadığı, konunun çözümü için bir dilekçe örneğinden
İbarettir.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinde hizmet sınıfları belirlendikten sonra ortak hükümler bölümünde hizmet sınıfları ve eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselinebilecek dereceler belirlenmiştir. Anılan bölümün bentlerinde ise eğitim durumu hizmet sınıfları itibariyle ilave edilecek derece ve kademelere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Anılan 36 ncı maddenin ortak hükümler bölümünün (C) bendinin 1inci fıkrasında " Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Mesleklerini resmi veya özel kurumlarda icra edenlerin hizmetleri değerlendirilebilmesi için;
1-Mesleğini yurt içinde veya yurt dışında icra ettiğini belgelendirmesi,
2-Bu süreyi sosyal güvenlik kurumuna prim ödendiğini belgelemek gerekmektedir.

diğer taraftan, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde Teknik Hizmetler Sınıfında "İstatistikçi" unvanlı kadro bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
Maliye Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında "İstatistikçi " unvanlı kadroda görev yapıyor olmanız sebebiyle, memuriyet öncesi hizmetinizin de istatistikçi olarak görev yaptığınızı bonservis veya kurumdan alınacak bir yazı ile bilgilendirmeniz, bu süreye ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumuna prim ödendiğini belgelendirmek suretiyle 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu soru 8,820 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?