Astsubaylıktan istifa eden kişi memur olabilir mi?

05/11/2008 00:28:00
Yazdır

Soru

İyi günler. Öncelikli olarak böyle bir site kurduğunuz için ve bizleri aydınlattığınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim sorum TSK' da astsubay olarak görev yapmaktayım. İstifa edip başka bir kurumda memur olarak çalışmak istiyorum. İstifa edebilir miyim ve başka bir kurumda çalışabilir miyim? Benim içinde 6 ay veya bir yıllık gibi (657 sayılı Kanuna göre) sürelerde benim için geçerli mi? bu konuda bana bilgi verirseniz ve mynet adresime de cevabı gönderirseniz sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin belirtilen 2 inci fıkrası hükmü uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi olmayan akademik personel, hakim ve savcılar ile askeri personelin de memur kadrolarına atanabilmeleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur 657 sayılı Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 inci maddesinde ise "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar." denilmektedir.

Söz konusu hüküm ile 657 sayılı kanuna tabi memurların istifa etmeleri halinde yeniden ne kadar süre memur olamayacakları düzenlenmiştir. Ancak bu düzenleme sadece memur-memur kadroları arasında geçerlidir.

657 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü uyarınca subay ve ast subaylar hakkında kendi özel kanunlarının uygulanacağı amirdir.

926 sayılı Kanuna tabi personelin 657 sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı hususundaki Devlet Personel Başkanlığının yayımlamış görüşü için tıklayınız.

Öğretim görevlilerinin bekleme süresine tabi olmadığına ilişkin görüş için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- 926 sayılı Kanuna tabi personel söz konusu kanun hükümlerine uymak suretiyle istifa edebilirler.

2- 926 sayılı Kanuna tabii Astsubay olarak çalışanların istifa etmeleri halinde devlet memuru kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 maddesi uyarınca atanmaları mümkün bulunmaktadır.

3- 926 sayılı Kanuna tabii Astsubay olarak çalışanların istifa etmeleri halinde devlet memuru kadrolarına atanmak istemleri halinde 657 sayılı Kanunun 97 maddesi hükmü uyarınca düzenlenen bekleme sürelerine tabi olmadıkları değerlendirilmektedir.

4- Son bir husus olarak şunu belirtmek gerekmektedir. Bu işlemler merkezi olarak bir kurum tarafından yürütülmemektedir. Siz istifa ettikten sonra hangi kurumda çalışacağınız sizin krumlara yapacağınız başvurulara göre şekillenecektir. Yazılı başvurularınız üzerine kurumlar hizmet gerekleri doğrultusunda bu taleplerinizi değerlendirecektir. Ancak hali hazırdaki uygulamada bu konuda objektif düzenlemeler bulunmamakta bu nedenle de kişiler siyasi referans peşinde koşmaktadır.

Bu soru 58,054 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?