Ebe ve hemşire ne zaman emekli olur?

18/01/2009 18:31:00
Yazdır

Soru

Eşim 01.10.1988 yılından itibaren muhtelif zamanlarda 330 gün sigortalı olarak çalışmış.(ssk:18468249).Daha sonra 01.10.1991 yılından itibarende Emekli sandığına bağlı Ebe-Hemşire olarak çalışma hayatına başlamış kesintisiz olarak çalışmış ve halen de çalışmakta. Sayın Yetkili; 12.01.1968 doğumlu olan eşim,ne zaman emekli olabilir.Yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla.

Cevap

DEVLET MEMURU OLARAK GÖREVLİ EBE VE HEMŞİRELER NE ZAMAN EMEKLİLİK HAKKINI KAZANIRLAR

Devlet memurları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan ifadesi ile "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar" şeklinde tanımlanmıştır.

Ebe ve Hemşire ünvanı ile devlet memuru olarak görev yapanlar da, diğer devlet memuru meslek grupları ile aynı emeklilik koşullarına bağlı bulunmaktadırlar.

8/9/1999'dan sonra memur olanlar

Emeklilik düzenlemesi 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda yer almıştır. Bu Kanunun 39 uncu maddesinde 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 08/09/1999 tarihinden sonra devlet memuru olarak göreve girenlerden kadın devlet memurları 58, erkek devlet memurları ise 60 yaşlarını ve her ikisi için de 25 hizmet yıllarını tamamlamaları halinde emekli olabilecekleri, belirlenmiştir.( 1 )

23/5/2002 tarihinde memur olanların durumu

Yine 4447 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen, bilahare Anayasa Mahkemesince iptalini müteakip 23.05.2002 tarihli ve 4759 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen geçici 205 inci madde ile de, düzenleme sırasında devlet memuru olarak görev yapanlara emeklilik hakkını elde edebilmeleri konusunda kademeli bir düzenleme yapılmıştır. Bu madde ile kadın devlet memurları için 20 hizmet yılını, erkek devlet memurları için ise 25 hizmet yıllarını doldurmaları ve maddede yer alan yaş gruplarını doldurmaları halinde emekli olabilecekleri belirlenmiştir.( 2 )

5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesine göre 23.05.2002 tarihinde kadın devlet memurlarından 20, erkek devlet memurlarından 25 hizmet yıllarını doldurmuş durumda olanlarda yaş şartı aranmadan istedikleri zaman emekli olabilecekleri yönünde hükme yer verilmiştir. 23.05.2002 tarihinde kadın devlet memurlarından 20, erkek devlet memurlarından 25 hizmet yıllarını doldurmaya 2 yıldan az kalma halinde ise, bu hizmetlerini tamamlamak suretiyle kadınlar için 38, erkekler için 43 yaşını doldurmaları halinde istedikleri zaman emekli olabilecekleri yönünde hükme yer verilmiştir.

Ancak, bu grup dışındakiler ayrı bir yaşa tabi tutulmuşlardır. Bu yaş grubunun tespiti ise ilgililerin 23.05.2002 tarihindeki (haliyle 14.06.2002 tarihine kadar olan hizmetlerine göre) toplam hizmetlerine göre yaş tespitinin yapılmasını gerektirmektedir.

Bu şekilde kısa genel bir bilgi verdikten sonra, eşinizin ve aynı konumdaki ebe ve hemşirelerin emekli olabilecekleri tarihin tespiti aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Devlet memuru olarak göreve giriş tarihi olan 01.10.1991 tarihi ile 14.06.2002 tarihine (4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.05.2002 tarihini takip eden aybaşına kadar) kadar olan hizmet süresi 11 yıl 8 ay 14 gün olmaktadır. Bu hizmet süresine 330 gün (11 ay) sigortalı süresi eklendiğinde ise toplam hizmet süresi 12 yıl 7 ay 14 gün olmaktadır.

12 yıl 7 ay 14 gün hizmet süresine göre de 20 hizmet süresini tamamlamaya 7 yıl 4 ay 16 günlük bir sürenin gerektiği anlaşılmaktadır.

5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi ( h ) bendi emeklilik hizmet sürelerini yani 20 hizmet sürelerini doldurmaya 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçilerin 46 yaşını da tamamlamaları gerektiğini belirlediğinden, emekli olunabilmesi için 46 yaşının doldurulması gerekmektedir.

12.01.1968 doğum tarihine göre 46 yaşının doldurulma tarihi 12.01.2014 tarihi olmaktadır.

Sonuç;

Eşinizin bugün itibariyle 18 yıl 3 ay 14 gün hizmeti bulunmaktadır. Buna göre 20 hizmet yılını 1 yıl 8 ay 16 gün sonra doldurmaktadır.

Eşiniz bugünden sonra 1 yıl 8 ay 16 gün devlet memurluğu görevini sürdürmek şartıyla 20 hizmet yılını dolduruyor ise de emeklilik yaşını 12.01.2014 tarihinde dolduracağı için bu tarihten önce emeklilik hakkını kazanamayacaktır.


(1) 5434 SK.Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:
a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine;
b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

(2 ) 5434 SK.Geçici Madde 205 - (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,
j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,
k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,
l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

Bu soru 49,181 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?