Kanser hastası hakkında, hangi halde emeklilik işlemi uygulanır?

09/03/2009 17:39:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;
Ben 3,5 yıllık memurum. Yaşadığım rahatsızlıktan (kanser) dolayı tedavi görmekteyim. Doktorlarım ilk önce 6 aylık sağlık kurulu raporu verdiler, tedavim devam ettiği ve iyileşemediğim için ilk 6 aylık raporun bitimine bir kaç gün kala ikinci 6 aylık raporu verdiler. Bu raporumun bitmesine şu anda 4 ay var. Eğer bu süre sonunda da işe başlayamazsam yeni rapor verilir mi? İşe başlayacak duruma gelemezsem bu durum nereye kadar böyle gider.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Hastalık izni" başlıklı105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
İzin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca kanser rahatsızlığına yakalanan devlet memurlarına 18 aya kadar hastalık izni verilmesi mümkün bulunmaktadır. 18 aylık sürede de iyileşmez iseniz " İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır." hükmü uyarınca resmi sağlık kurullarının raporuna istinaden 18 ay daha uzatılması gerekmektedir. Bu 36 aylık süre sonunda da iyileşmeyenler hakkında mezkur 105 inci maddenin "Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır."hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Kanser hastası devlet memurları raporlara dayalı olarak 18 aya kadar hastalık izni kullanabilir.
2- Kanser hastası devlet memurları 18 ayda iyileşmezse hastalık raporuna dayalı olarak bir 18 ay daha hastalık izni verilir.
3- Toplam 36 ayda iyileşmeyen kanser hastaları hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hükümleri uygulanarak emeklilik işlemleri yapılır.

Bu soru 29,756 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?