4/B li Sözleşmeliler Uyarma ve Kınama cezasına karşı dava açabilir mi?

01/05/2009 10:50:00
Yazdır

Soru

Sağlık Bakanlığı'nda 657 4/b uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan birisine verilen uyarma veya kınama cezasına karşı bu kişi idari yargıya başvurabilir mi?

Cevap

Sözleşmeli personellerle kurumların karşılıklı olarak imzalamış oldukları Hizmet Sözleşmelerinde ; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, aylıktan kesme cezasını fiil veya hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmesi feshedilir."yönünde ifadelerin olduğu görülmektedir.

Esas itibariyle sözleşmeli personele disiplin cezası uygulamasına yönelik bir düzenleme olmayıp, sadece Hizmet Sözleşmelerinde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Hem bu ifadeler hem de bu ifadelere dayanılarak uygulanan hukuki yaptırımlar her zaman yargı denetimine tabidir. Yani bunlar için yargı kısıntısı bulunmamaktadır. Burada da dikkat edilmesi gereken husus zamanaşımı sürelerinin kaçırılmamasıdır.

Bu soru 22,747 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?