Ücretsiz izin sonrasında yıllık izin durumu...

23/06/2009 12:03:00
Yazdır

Soru

ÜCRETSİZ İZİNDEN DÖNÜŞTE YILLIK İZİN HAKKI VAR MIDIR?
ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜRE HİZMET YILINA SAYILIYOR MU?
1-04.10.2005 tarihinde DSİ 'nde Elektrik Mühendisi olarak çalışmaya başladım. 04.10.2006 tarihinde asaletim onaylandı. Bu tarihte 20 gün izin hakkı elde ettim. 12 gün yıllık izin kullandım ve 15.11.2006 tarihinde eşim yurtdışında görev yaptığından ücretsiz izne ayrıldım. Eşimin Türkiye'ye tayini çıkması nedeniyle 18.06.2007 tarihinde göreve dönüş yaptım. 2007 yılında 2006 yılından kalan 8 gün yıllık iznimi kullandım. 31.10.2007 tarihinde doğum yaptım ve doğum iznimin bitiminden sonra 10.01.2008 tarihinde 2007 yılının 20 gün yıllık izin hakkını kullandıktan sonra doğum nedeniyle 30.01.2008 tarihinden itibaren 1 yıl ücretsiz izin aldım. Göreve 15.11.2008 tarihinde dönüş yaptım. Bu tarihten beri çalışıyorum. 2008 yılı yıllık iznini kullanma hakkım var mı?
2-19.07.1993 tarihinde 1 ay 28 gün Raks Elektronikte staj yaparak çalışma hayatına başladım. Daha sonra Elkom Elektronikte 21 gün çalıştım. Mezuniyet sonrası Çanakkale Belediyesi'nde 18.09.1999-14.08.2005 tarihleri arasında toplam 5 yıl 3 ay 17 gün sözleşmeli olarak Elektrik Mühendisliği yaptım. 04.10.2006 tarihinde asaletimin onaylanmasının ardından sigortalı hizmetlerimin emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilmesi için başvuruda bulundum. 16.07.2007 tarihinde hizmetlerim birleştirildi ve 6/1 dereceye düştüm.
Almış olduğum ücretsiz izin tarihlerini de göz önüne alarak 30 gün yıllık izin kullanma hakkını hangi tarihte elde edeceğim?
Ücretsiz izinde olduğum ve sigortalı hizmetlerimin olduğu yıllar; 30 gün yıllık izin hakkının elde edildiği 10 yıllık çalışmaya dâhil ediliyor mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 inci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

Mezkur hükümler uyarınca yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Bunlar Tebliğler:
62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

154 seri no'lu Tebliğde "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,"gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır.

Yıllı izin konusuna ilişkin olarak yayımlanmış görüşler için tıklayınız.:

İstifa sonrası dönüş ile göreve başlayan doktor yıllık izin kullanabilir mi?

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde devlet memurlarının yıllık izinleri;

1- İlk defa atandıktan sonra bir yılı doldurmalarını müteakip takvim yılına dönüşmektedir.

2-Belirli bir hizmetten sonra istifa edip ayrılan memurlar yeniden göreve başlamaları halinde başladıkları yıl için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri çerçevesinde yıllık izin hakkı bulunduğu değerlendirilmektedir.

3-30.01.2008 tarihinden itibaren ücretsiz izin alıp 15.11.2008 tarihinde göreve dönüş yapan halen çalışan Devlet memurunun 2008 yılı yıllık iznini kullanma mani bir düzenleme bulunmamaktadır.

4- Devlet memurları 30 günlük izine 10 yıllık hizmetlerini doldurdukları tarihte hak kazanırlar.
a)Aylıksız izin süreleri memuriyet hizmetinden sayılmaz.
b)Aylıksız izin sürelerinin emeklilik yönünden borçlanılması durumu değiştirmez.
c)Mühendislik eğitiminden sonra mühendis olarak özel sektörde çalışılan sürelerin ¾'ü 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir. Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler yıllık izinlerin hesabında da değerlendirilir.

Bu soru 46,491 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?