SSK emeklisi, ölen emekli memur babasının maaşını alabilir mi?

25/06/2009 00:14:00
Yazdır

Soru

Ssk'dan emekli olmuş bir bayan, eşinden boşandığı taktirde Emekli Sandığı'ndan emekli olan ve ölmüş babasının maaşının tamamını ya da bir kısmını alabilir mi?

Cevap

Konu ile ilgili geniş açıklamalarımızı http://sorucevap.memurlar.net/soru/1331/ adresimizde yer vermiştik. Konuyu sorunuzla beraber KISACA yeniden ele almaktayız.

5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı almakta iken vefat eden devlet memurlarının vefatından sonra kız çocuklar aylık alabilmektedirler.

Kız çocukların aylık alabilmeleri için:

- Devlet memuru olarak çalışmamaları,

- Evli olmamaları.

Gerekmektedir.

Soruyu, devlet memuru olmayan ve evli olmayan bayan olarak gördüğümüzde babadan dolayı yetim aylığı alması mümkün olacaktır. SSK'dan almakta olunan aylık, memur emeklisi iken vefat eden babadan dolayı aylık almasına engel teşkil etmeyecektir. Babadan dolayı alınacak aylık oranı 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde hükmedilen oranlara göre tespit olması gerekecektir. Tek başına aylık alacak ise aylığın % 50 si, iki yetim olarak alacak iseniz % 40 ardan % 80, Bir eş bir yetim alacak iseler eş % 60, yetim % 30 şeklinde. Yani aylığın yarısı şeklinde değil 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde tepit edilen oranlara göre alabilecektir.

Bu değerlendirmemizi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinde yer alan hükümlere göre net bir şekilde yapmamız doğru bir yaklaşım olmaktadır.

NOT: Anlaşmalı boşanmalarla ilgili bir hususu belirtmemiz gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalarla ilgili açıklamalarımızı http://www.memurlar.net/haber/115234/ sitemizde yer vermiştik. Ayrıca anlaşmalı boşanmalarda Sosyal Güvenlik Kurumu, 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlamış olduğu Yönetmelik ile, Yönetmelik Madde 5 ( d ) bendi ?Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşanması,? halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilmektedir.

Bu soru 38,709 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?